Bookshelf | Reports | Community | KDP Select

Home » Amazon KDP Support » Dutch/Nederlands » Announcement

Announcement: een update op KENPC Onderzoek


Back to Category Back to Category

Announcement: een update op KENPC Onderzoek
Posted By: kdpadmin
Created in: Category: Dutch/Nederlands
Posted: Oct 11, 2016 11:30 AM

We hebben onze maandelijkse controle van het aantal gelezen pagina's voor september afgerond. We controleren regelmatig de systemen waarmee het aantal gelezen pagina's wordt gemeten om zeker te zijn dat frauduleuze leesactiviteiten eruit worden gefilterd en het legitieme leesgedrag in de telling wordt meegenomen. Totale correcties als gevolg van deze controle voor deze maand lieten een stijging van ca. 2% van het aantal gelezen pagina's zien (hoewel het aantal per auteur verschilt). We zijn momenteel bezig de rapporten te updaten en de wijzigingen moeten de komende dag zichtbaar zijn.

We verwachten een stijging van het fonds voor september ten opzichte van augustus en we zullen zoals gebruikelijk het nieuwe bedrag halverwege de maand bekendmaken.

Bedankt voor de vragen die we onlangs mochten ontvangen van enkele auteurs over hoe Page Flip door klanten wordt gebruikt en de mogelijke impact van deze nieuwe functie op het aantal gelezen pagina's. Page Flip is ontworpen om eenvoudig door boeken te bladeren waarbij automatisch de plaats waar de lezer gebleven was bewaard blijft en dat is ook hoe klanten deze functie gebruiken.  We hebben gekeken welke effecten Page Flip heeft op het aantal gelezen pagina's voordat we deze functie introduceerden en we hebben dit weer onderzocht om opnieuw vast te kunnen stellen dat dit geen invloed heeft. We zien geen verandering in het gelezen volume binnen deze functie, maar we zullen dit nauwlettend in de gaten blijven houden. 

We stellen de vragen en de feedback die we van auteurs ontvangen zeer op prijs, dus blijf deze vooral sturen. Neem bij specifieke vragen over je account contact met ons op via https://kdp.amazon.com/self-publishing/contact-us