Bookshelf | Reports | Community | KDP Select

Home » Amazon KDP Support » Dutch/Nederlands » Announcement

Announcement: Aankondiging: Updates van het wereldwijde KDP Select-fonds


Back to Category Back to Category

Announcement: Aankondiging: Updates van het wereldwijde KDP Select-fonds
Posted By: kdpadmin
Created in: Category: Dutch/Nederlands
Posted: Oct 30, 2015 8:47 AM

Beste (naam),

Het bedrag in het wereldwijde KDP Select-fonds voor november is  minimaal € 10,8 miljoen. In november zullen we meer dan $ 120 miljoen  hebben uitbetaald over het voorafgaande jaar aan KDP Select-auteurs die  hebben deelgenomen aan Kindle Unlimited (KU).

Omdat we KU hebben uitgebreid naar meer landen, verschillen enkele  elementen van het programma –zoals wisselkoersen, het leesgedrag van  klanten en lokale abonnementsprijzen– nu aanzienlijk per marketplace. De  'one size fits all'-benadering is niet van toepassing. We hebben KU  bijvoorbeeld onlangs in India geïntroduceerd voor een maandelijkse  abonnementsprijs van ₹ 199 (€ 2,70). Als gevolg daarvan zullen we met  ingang van november deze verschillen per marketplace laten meewegen en  zullen de uitbetalingen per land verschillen op basis van de lokale  factoren.

In je royaltyrapport kun je het bedrag zien dat je in elk land hebt  verdiend. Zoals altijd is het ons langetermijndoel om een service te  bieden die auteurs beloont voor hun waardevolle werk, lezers over de  hele wereld aantrekt en lezers stimuleert om meer en vaker te lezen. Ga  voor meer informatie over KDP Select en Kindle Unlimited hiernaartoe.

Met vriendelijke groet,

Het Kindle Direct Publishing-team