Bookshelf | Reports | Community | KDP Select

Home » Amazon KDP Support » annatawilo


 
User Profile for annatawilo
annatawilo
 
 
Registered: Jul 14, 2015
Total Posts: 0
Homepage http://www.wzornakonkurencje.com.pl
Biography Działanie 1.4 POPW Wzór na konkurencję z Programu Polska Wschodnia to dofinansowanie do 3 mln zł na audyt wzorniczy i wdrożenie innowacji. Działanie 1.4 POPW Wzór na konkurencję z Programu Polska Wschodnia to dotacja na wzornictwo przemysłowe. Działanie 1.4. Polska Wschodnia (PO PW) będzie wspierało szczególnie projekty z zakresu Inteligentnych specjalizacji, czyli takich obszarów w zakresie badań, rozwoju i innowacji wyznaczone na poziomie krajowym i regionalnym, w które państwo lub dane województwo chcą intensywnie inwestować i je rozwijać. Takie wyspecjalizowanie naszego kraju oraz poszczególnych regionów ma zwiększyć konkurencyjność gospodarki. A konkurencyjność firmy zależy od nowoczesnego wzornictwa.