Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Geconverteerde content wijzigen

Na het uploaden van je boek kun je desgewenst wijzigingen aanbrengen in het bestand.

KDP comprimeert het bestand met je boekcontent in een ZIP-bestand. Dit bevat een HTML-bestand van je tekstcontent en eventuele afbeeldingen. Je kunt het ZIP-bestand downloaden en uitpakken, het HTML-bestand bewerken en vervolgens het bestand met je boekcontent opnieuw comprimeren en uploaden.

Zorg dat het HTML-bestand en de opgenomen afbeeldingen in één enkele map in het ZIP-bestand staan, zonder content in submappen.

We raden aan je HTML-bestand in Word te openen als je wijzigingen wilt aanbrengen. Als je weet hoe je HTML moet gebruiken, kun je het HTML-bestand ook wijzigen met behulp van een HTML-editor.

Je contentbestand voor je boek downloaden:

1. Ga naar de Boekenplank en klik op de ellipsknop ('…') in het menu Boekacties naast je boek.
2. Selecteer Boekcontent bewerken.
3. Klik onder Downloadbare previewer op 'Vooraf bekijken op je computer' en volg de instructies om je boekbestand te downloaden.
4. Geef aan op welke locatie op de vaste schijf je het ZIP-bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.

Je HTML-bestand bewerken:

1. Navigeer naar de locatie waar je het gedownloade ZIP-bestand hebt opgeslagen.
2. Pak het ZIP-bestand uit en sla het HTML-bestand op je harde schijf op.
3. Open en bewerk het HTML-bestand in Microsoft Word of een HTML-editor naar keuze.
4. Sla het HTML-bestand op als je klaar bent met bewerken.

Als je meer hulp wilt, bekijk je onze Publiceringsrichtlijnen voor de Amazon Kindle. LET OP: in de Publiceringsrichtlijnen voor de Amazon Kindle vind je gedetailleerde beschrijvingen van audio- en videocontent die door veel Kindle-apparaten en -apps wordt ondersteund. Audio- en videocontent wordt momenteel echter niet ondersteund door Kindle Direct Publishing.

Je content opnieuw uploaden:

1. Maak opnieuw een ZIP-bestand van je bewerkte HTML-bestand met alle hierin opgenomen afbeeldingen. Zorg ervoor dat alle afbeeldingen en HTML-bestanden in een enkele map staan, zonder enige content in submappen.
2. Klik op de ellipsknop ('…') in het menu Boekacties naast je boek en selecteer vervolgens Boekcontent bewerken.
3. Onder de kop Manuscript klik je op Je manuscript uploaden. 
4. Browse naar het ZIP-bestand, dat nu je gewijzigde HTML-bestand bevat.
5. Klik op Boek uploaden.
6. Klik op Opslaan en doorgaan.

Als je gepubliceerde content aan het updaten bent, moet je naar de pagina met prijzen en promoties van het boek gaan en onder aan de pagina op de knop klikken om je wijzigingen te publiceren (of klikken op Opslaan voor later).

Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit