Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Deelnameovereenkomst voor KDP Print (Bèta)

Voor het laatst bijgewerkt op 9 juli 2018

Uw deelname aan het bètaprogramma voor paperbacks is onderworpen aan deze voorwaarden (deze Deelnameovereenkomst) en de Algemene voorwaarden voor Kindle Direct Publishing (de 'KDP-overeenkomst'), die u in deze brief kunt lezen. Termen in hoofdletters die hierin wel worden gebruikt maar niet worden gedefinieerd, dragen de betekenis die wordt beschreven in de KDP-overeenkomst. Alleen in het kader van uw deelname aan het Bètaprogramma voor paperbacks staat de term 'Programma' in de KDP-overeenkomst ook voor het Bètaprogramma voor paperbacks en de term 'Digitaal boek' ook voor de paperbackboeken die u publiceert in het kader van het bètaprogramma voor paperbacks (uw 'Paperbackboeken').

De volgende paragrafen van de KDP-overeenkomst zijn niet van toepassing op uw Paperbackboeken of het Bètaprogramma voor paperbacks:

  • 5.2.3 Uitleen van Kindle-boeken
  • 5.3 Tarieven
  • 5.4.1 Royalty's
  • 5.6 DRM- en geofilteringtechnologie
  • Voorwaarden voor optionele programma's en diensten
  • De Prijzenpagina (behalve de vereisten voor de verhouding tussen de Catalogusprijs van uw Digitale boek en die van fysieke edities)

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op uw Paperbackboeken en het Bètaprogramma voor paperbacks:

Verlening van rechten: als aanvulling op de in paragraaf 5.5 beschreven rechten van de KDP-overeenkomst en in het kader van het Bètaprogramma voor paperbacks verleent u ons het recht om uw Paperbackboeken te drukken, te verspreiden en te verkopen via de Amazon-locaties en andere verkoopkanalen.

Prijzen: naar de catalogusprijs die u voor elk Paperbackboek opgeeft, wordt in deze Deelnameovereenkomst voor KDP Print (Bèta) en de KDP-overeenkomst verwezen met de term 'Catalogusprijs'. Het kan zijn dat u een andere Catalogusprijs hanteert voor digitale en fysieke edities van uw paperbackboek. Alle prijzen moeten echter wel voldoen aan de prijsvereisten die hierop van toepassing zijn. U moet voor elk Paperbackboek een Catalogusprijs exclusief btw opgeven. U kunt uw Catalogusprijs aanpassen op de KDP-website. Wijzigingen treden binnen vijf werkdagen in werking.

De minimale Catalogusprijs voor uw Paperbackboek is gelijk aan de Drukkosten/60%. U kunt de Catalogusprijs van uw Paperbackboek instellen boven het minimum, tot een maximum van $ 250 (VS), € 250 (EU-marketplaces) of Ұ 24.000 (Japan).

Royalty's: als u uw verplichtingen van deze Deelnameovereenkomst voor KDP Print (Bèta) en de KDP-overeenkomst niet nakomt, krijgt u voor elk Paperbackboek dat via het Bètaprogramma voor paperbacks aan een klant wordt verkocht, de toepasselijke Royalty's uitbetaald door de Amazon-partij die het boek heeft verkocht (of de aan die partij gelieerde onderneming die de verkoop heeft gerealiseerd). Deze worden als volgt berekend:

  • Voor Standard-distributie: royalty's = (catalogusprijs X 60%) – drukkosten (zoals beschreven op de KDP-website).
  • Voor Expanded Distribution: royalty's = (catalogusprijs X 40%) – drukkosten (zoals beschreven op de KDP-website).

Royaltybetalingen vinden plaats na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle btw, verkoop- of andere belastingen ten laste van de klant of toegepast met betrekking tot verkochte exemplaren aan een klant. Elke Amazon-partij betaalt Royalty's die verschuldigd zijn voor Paperbackboekverkopen (1) ongeveer 60 dagen na afloop van de kalendermaand waarin de verkopen hebben plaatsgevonden via standaard Amazon-distributiekanalen en (b) ongeveer 90 dagen na afloop van de kalendermaand waarin de verkopen hebben plaatsgevonden via Expanded Distribution-kanalen. Voor het berekenen van de Royalty's wordt de Catalogusprijs gebruikt die naar ons inzicht van toepassing was op het moment dat de klant de aanschaf deed.

Door een paperbackboek op KDP te publiceren, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Deelnameovereenkomst voor paperbacks (Bèta) en de KDP-overeenkomst.

Recente wijzigingen: we hebben het gedeelte Royalty's bijgewerkt met toevoeging van een royaltytarief voor Paperbackboeken die worden verkocht via Expanded Distribution-kanalen. Meer informatie over Expanded Distribution.

Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit