Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Boeken met aanpasbare opmaak en gedrukte boeken voorbereiden met Kindle Create

Als je een boek in Kindle Create importeert, wordt je bestand geconverteerd naar een e-book met een aanpasbare opmaak waarbij de lezer de grootte van de tekst kan aanpassen. Dit e-book is beschikbaar op alle Kindle-apparaten en gratis Kindle-leesapps. Kindle Create werkt met diverse tekstverwerkingsprogramma's (bijv. Microsoft Word, Apple Pages, Google Docs) die je kunt exporteren naar DOC(X).

Wil je Kindle Create testen op een voorbeeldbestand voordat je het in je eigen boek gebruikt? Bekijk onze tutorial.

Na het installeren kun je Kindle Create starten via Windows-toets > Amazon > Kindle Create (Windows) of Launchpad > Kindle Create (Mac).

Inhoudsopgave


Bekende beperkingen: tabellen, lijsten en voetnoten

Tabellen, lijsten en voetnoten kunnen niet worden bewerkt in Kindle Create. Als je deze moet bewerken nadat je je document hebt geïmporteerd in Kindle Create, breng je de wijziging aan in de bronapplicatie (bijvoorbeeld MS Word) en kopieer en plak je de nieuwe content in Kindle Create.Een nieuw project maken op basis van een DOC(X)-bestand

 1. Klik in het startscherm van Kindle Create op de knop Nieuw maken. Je kunt ook een nieuw project starten door te klikken op Bestand > Nieuw project of met de snelkoppeling CTRL + N (CMD + N voor Mac-gebruikers). Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven. Klik op de optie Aanpasbare opmaak.

 2. Kies in de lijst Taal van document de taal van je boek. (Hiermee verander je de taal van de menu's in Kindle Create niet.)


 3. De taal van je boek kiezen

 4. Klik op de knop Bestand selecteren, navigeer naar het DOC(X)-bestand op de vaste schijf, selecteer het bestand en klik op Openen. Nadat je een bestand hebt geselecteerd, begint Kindle Create het boek naar een Kindle-indeling te converteren. Bij de conversie worden het letterbeeld, de regelafstand, marges, inspringing en andere typografische functies geoptimaliseerd voor een betere leesbaarheid op elektronische apparaten. Hierbij wordt ook elk pagina-einde in je DOC(X)-bestand geconverteerd naar een nieuwe sectie. Terwijl je bestand wordt geïmporteerd, worden in Kindle Create roterende schermen met meer informatie over het programma getoond. Wanneer de conversie is voltooid, wordt het dialoogvenster Importeren is geslaagd weergegeven. Klik op de knop Doorgaan.

  Opmerking: Als je een foutmelding krijgt bij het importeren van het bestand, kun je de tips voor het oplossen van problemen raadplegen.

 5. Het dialoogvenster Automatische hoofdstuktitels wordt weergegeven. Klik op de knop Aan de slag. Hierna begint Kindle Create met het zoeken naar mogelijke Hoofdstuktitels in je e-book.

 6. In het dialoogvenster Voorgestelde hoofdstuktitels wordt een lijst met mogelijke hoofdstuktitels getoond. Deselecteer eventuele items die geen hoofdstuktitel zijn en klik vervolgens op Selectie accepteren. De geselecteerde items zullen deel uitmaken van de interactieve Kindle-inhoudsopgave en verschijnen in de sectie Hoofdtekst van het Kindle Create-project. Als je in dit dialoogvenster op een hoofdstuktitel klikt, wordt die sectie weergegeven, zodat je opmaakelementen kunt toepassen terwijl het dialoogvenster Voorgestelde hoofdstuktitels geopend blijft.


 7. Titels van hoofdstuktitels selecteren

 8. Kies Bestand > Project opslaan om je geïmporteerde e-book op te slaan. Het dialoogvenster Project opslaan wordt geopend. Accepteer of wijzig de naam en locatie van het bestand en klik vervolgens op Opslaan.


Je Kindle Create-e-book bewerken met het KCB-bestand

Wanneer je op Opslaan klikt, wordt het KCB-bestand opgeslagen in Kindle Create en andere hulpmiddelen in de map die je opgeeft. We raden je aan de map met het KCB-bestand en de bijbehorende bestanden op te slaan en een back-up te maken. Je moet deze map vervolgens bijwerken. Je kunt doorgaan met een eerder opgeslagen project door te kiezen voor Bestaand bestand openen en het desbetreffende KCB-bestand te selecteren. Je kunt het bestand ook selecteren in de kolom Recent of in Bestand > Recente items openen.

Wanneer je op Exporteren hebt geklikt, wordt een publiceerbaar bestand in Kindle Create gemaakt (KPF) dat je kunt indienen op KDP. Het KPF-bestand wordt alleen gebruikt voor publicatie. Het KCB-bestand wordt gebruikt voor updates.Een inhoudsopgave maken

Een inhoudsopgave is belangrijk voor een goede leeservaring bij e-books. Hiermee kunnen lezers eenvoudig tussen hoofdstukken navigeren.

Kindle Create detecteert mogelijke hoofdstuktitels en geeft deze weer. Nadat je de items hebt herzien en geaccepteerd, worden deze gebruikt om twee typen inhoudsopgaven te maken: een inhoudsopgavepagina en een interactieve Kindle-inhoudsopgave.

SoortBeschrijvingVoorbeeld
Inhoudsopgavepagina
 • Pagina aan het begin van je boek met koppelingen naar elk hoofdstuk
 • Ook wel een HTML-inhoudsopgave genoemd
 • Gebruikt dezelfde informatie als de interactieve Kindle-inhoudsopgave om items in de inhoudsopgave te maken
 • Als je gedrukte boeken voorbereidt, worden in Kindle Create automatisch koppelingen verwijderd en paginanummers toegevoegd bij het uploaden van het bestand en het bekijken van een KDP-afdrukvoorbeeld.Interactieve Kindle-inhoudsopgave
 • Wordt weergegeven in het Kindle-menu en kan overal in het boek worden geopend
 • Ook wel NCX genoemd
 • Automatisch opgenomen nadat je de hoofdstuktermen hebt gecontroleerd en geaccepteerd


Je kunt als volgt een inhoudsopgavepagina invoegen:

 1. Ga naar het venster Inhoudsopgave.
 2. Klik op je eerste hoofdstuk.
 3. Klik op de knop Invoegen .
 4. Selecteer Inhoudsopgave. De lijst met gevonden hoofdstuktitels wordt getoond.
 5. Klik op OK om te accepteren. Kindle Create voegt de inhoudsopgavepagina aan je boek toe.

De pagina met de inhoudsopgave wordt automatisch bijgewerkt als je hoofdstukken van je boek toevoegt of verwijdert. Wanneer je de hoofdstuktitels wijzigt, wordt de inhoudsopgave automatisch bijgewerkt zodat deze overeenkomt met de nieuwe tekst.

Wanneer je titelelementen toepast (hoofdstuktitel, paginatitel, boektitel, deeltitel), worden deze gebruikt om een inhoudsopgave-item te maken. Secties die zijn gemarkeerd met een oranje punt, worden niet opgenomen in de inhoudsopgave:

met oranje punt gemarkeerde sectie in het venster Content van Kindle Create

Als je een sectie in de inhoudsopgave wilt opnemen, moet je een titelelement toepassen, meestal de hoofdstuktitel.

 • Je kunt ook de volgorde van hoofdstukken wijzigen door ze te slepen en neer te zetten.
 • Als je een hoofdstuk wilt samenvoegen, klik je met de rechtermuisknop op het hoofdstuk en kies je Samenvoegen met vorige sectie of Samenvoegen met volgende sectie.

  Functie voor het samenvoegen van hoofdstukken in Kindle Create

 • Als je een hoofdstuk wilt opsplitsen, klik je op de locatie in de hoofdtekst van het hoofdstuk waar je het hoofdstuk wilt splitsen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop en kies de optie Hoofdstuk hier splitsen.

  De functie voor het opsplitsen van hoofdstukken in Kindle CreateEen thema kiezen

Naast de knop Opslaan staat de knop Thema en hiermee kun je kiezen uit vooraf gedefinieerde boekstijlen. Deze stijlen zijn gemaakt door professionele boekontwerpers en hiermee maak je en goed opgemaakt e-book met veel leesgemak voor je lezers. Selecteer een van onze thema's om de opmaak van je e-book bij te werken. Elk element dat je hebt gemarkeerd in je e-book, wordt bijgewerkt naar de stijl die is gedefinieerd in het actieve thema. Het thema Modern is standaard geactiveerd. Deze thema's kunnen niet worden bewerkt door de gebruiker.

Opmerking over taal: Als je DOC(X)-bestand in een van de ondersteunde Indiase talen voor e-books (Hindi, Tamil, Malayalam, Marathi of Gujarati) is, worden in Kindle Create slechts twee thema's getoond: Klassiek en Modern.Voorwerk toevoegen

Met Kindle Create kun je in een paar klikken voorwerkpagina's zoals titelpagina's en dankwoorden toevoegen. Als je een voorwerkpagina wilt toevoegen, klik je op het plusteken naast Voorwerk en kies je de pagina die je wilt invoegen. Met Kindle Create kun je de volgende soorten pagina's invoegen:

PaginasoortInhoudsopgave-itemGebruik
TitelpaginaTitelpaginaBevat de boektitel, subtitel, de naam van de auteur en een logo van de uitgever.
AuteursrechtAuteursrechtBevat informatie zoals auteursrechten, edities en uitgever.
OpdrachtOpdrachtEen korte alinea waarin je je boek aan iemand of verschillende mensen opdraagt en uitlegt waarom je dat doet.
EpigraafEpigraafEen citaat ter aanvulling op het onderwerp van je boek, samen met de toeschrijving van het citaat.
InhoudsopgavepaginaN.v.t.Een inhoudsopgave met een overzicht van de belangrijkste secties van het boek, samen met de bijbehorende paginanummers.
InleidingInleidingTekst aan het begin van een boek, meestal een inleiding die is geschreven door iemand anders.
IntroductieIntroductieEen sectie met inleidende tekst voor lezers. Dit wordt doorgaans voor non-fictieboeken gebruikt.
VoorwoordVoorwoordInleiding tot het boek, geschreven door de auteur, met informatie over het boek of de huidige editie.
ProloogProloogEen gebeurtenis voorafgaand aan je verhaal waarmee de toon wordt gezet. Dit wordt doorgaans voor fictie gebruikt.
StandaardpaginaDe titel van de pagina wordt gebruiktEen lege pagina die kan worden gebruikt om aangepaste soorten voorwerk te genereren.
De eerste pagina van ieder hoofdstuk opmaken

In het Paginapaneel wordt de eerste pagina van elke geconverteerde sectie getoond als een miniatuurweergave. Als je een miniatuurweergave selecteert, wordt die sectie weergegeven in het Bewerkingspaneel. Nadat je het voorwerk hebt opgemaakt, pas je de relevante opmaak toe op het begin van elk hoofdstuk:

 1. Controleer of al je hoofdstukken correct zijn geconverteerd. Als er hoofdstukken blijken te ontbreken in het Paginapaneel, staan deze waarschijnlijk in een voorgaand hoofdstuk. Markeer het vorige hoofdstuk en blader in het Bewerkingspaneel door de sectie om het verborgen hoofdstuk te vinden. Label dit met het element voor de hoofdstuktitel.

 2. Gebruik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen de opties onder Hoofdelementen om de opmaak van de eerste pagina van elk hoofdstuk in te stellen:
  • Gebruik Hoofdstuktitel om een letterbeeld en tekengrootte toe te voegen, een vermelding in de interactieve Kindle-inhoudsopgave te maken en een pagina-einde toe te voegen, waardoor het huidige hoofdstuk op een nieuwe pagina begint.
  • Gebruik Subtitel van hoofdstuk om de beschrijvende tekst over het hoofdstuk onder de hoofdstuktitel op te maken en te positioneren.
  • Gebruik Eerste alinea van hoofdstuk om een eventuele inspringing van de alinea te verwijderen en een decoratieve initiaal toe te voegen, waarvan de opmaak is ingesteld in het actieve Thema.
   • Het bereik van de decoratieve initiaal aanpassen: In het Eigenschappenpaneel wordt op het tabblad Opmaak met het element Eerste alinea een decoratieve initiaal toegepast op het eerste teken van een alinea. Als het eerste teken een interpunctieteken is, bijvoorbeeld een aanhalingsteken, vergroot Kindle Create automatisch het bereik van de decoratieve initiaal zodat het interpunctieteken en de eerste letter hiervan deel uitmaken. Voor andere gevallen kun je de bedieningsfunctie Aantal tekens gebruiken om desgewenst de decoratieve initiaal te vergroten.
  Tip: Gebruik Opmaakwijzigingen voor elementen elders doorvoeren om thema-elementen zoals hoofdstuktitel, subtitel van hoofdstuk en nog veel meer snel aan te passen. Als deze instelling is ingeschakeld, worden wijzigingen in een element (bijvoorbeeld hoofdstuktitel) in een bepaalde sectie automatisch bijgewerkt in andere gevallen (bijvoorbeeld alle andere hoofdstuktitels) van hetzelfde element in het boek zodat ze er hetzelfde uitzien.

 3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan.


Andere tekst opmaken

Nadat je de eerste pagina van elk hoofdstuk hebt opgemaakt, kun je het tabblad Opmaak van het Eigenschappenpaneel gebruiken om aanvullende opmaakwijzigingen aan te brengen. Amazon raadt aan om Elementen toe te passen voordat je afzonderlijke opmaak wijzigt, omdat met Elementen de positie en opmaak van alinea's worden aangepast. Enkele handige tekstwijzigingen op het tabblad Opmaak van het Eigenschappenpaneel zijn:

 • Scheidingstekens: hiermee voeg je een decoratief element toe om een overgang in de tekst aan te geven.
 • Citaatblok: hiermee markeer je lange citaten die je wilt onderscheiden van de lopende tekst.
 • Gedicht: hiermee verbeter je de opmaak en leesbaarheid van gedichten.
 • Speciale tekst opmaken voor verhaalimpact:
  • Inspringingen van alinea's aanpassen: Hiermee kun je alinea-inspringingen (zowel eerste regel als marges) aanpassen met de bedieningsfuncties Inspringing.
  • De afstand tussen alinea's aanpassen: In Kindle Create zijn Elementen standaard van toepassing op één alinea. Je kunt het element toepassen op opeenvolgende alinea's en vervolgens met de bedieningsfuncties Afstand de afstand aan de bovenzijde of onderzijde verkleinen of verwijderen om de opeenvolgende alinea's samen te brengen.
  • Een Lettertype opgeven. [Opmerking over taal: Als je DOC(X)-bestand in een van de Indiase talen (Hindi, Tamil, Malayalam, Marathi of Gujarati) is, worden de opties met betrekking tot het lettertype grijs weergegeven omdat deze niet beschikbaar zijn.

   Opmerking: Als je een lettertype opgeeft om speciale tekst in Kindle Create te identificeren, kunnen lezers dat lettertype niet wijzigen op Kindle-apparaten en in leestoepassingen. Deze functie moet dus met beleid worden gebruikt.

   Amazon raadt auteurs aan om creatieve stijlen te gebruiken voor titels, bijzondere alinea's, voetnoten, inhoudsopgaven enz., maar het merendeel van de hoofdtekst moet zijn ingesteld op standaardwaarden. De reden hiervoor is dat de standaardleesinstellingen die de gebruiker als voorkeur heeft ingesteld, worden overschreven door de stijl van de hoofdtekst. Gebruikers rapporteren dit als een slechte leeservaring.
Als je zoveel wijzigingen hebt aangebracht dat je het niet meer kunt herstellen, kun je op de knop Wissen drukken om de alinea weer terug te zetten op gewone, niet-opgemaakte tekst, waarna je opnieuw kunt beginnen.Achterbladen toevoegen

Met Kindle Create kun je in een paar klikken eenvoudig achterbladen toevoegen zoals een epiloog, over de auteur en nog veel meer. Als je een achterblad wilt toevoegen, klik je op het plusteken naast Achterbladen en kies je de pagina die je wilt invoegen. Met Kindle Create kun je de volgende soorten pagina's invoegen:
PaginasoortInhoudsopgave-itemGebruik
EpiloogEpiloogAfsluitende sectie van je verhaal
NawoordNawoordEen afsluiting of opmerking. Bijvoorbeeld hoe het boek tot stand is gekomen
DankwoordDankwoordSectie om mensen of bronnen te bedanken die hebben bijgedragen aan het boek
Over de auteurOver de auteurKorte blurb en afbeelding van de auteur, gebruikt voor marketingdoeleinden
Lovende kritieken voor de auteurLovende kritieken voor de auteurCitaten en lovende kritieken met betrekking tot het werk van de auteur
Boeken in deze serieBoeken in deze serieVoeg Amazon-koppelingen naar meer boeken in een serie toe zodat lezers ze gemakkelijk kunnen vinden
Boeken per auteurBoeken per auteurVoeg Amazon-koppelingen naar meer boeken van deze auteur toe zodat lezers ze gemakkelijk kunnen vinden
Lijst van personagesLijst van personagesPagina met een lijst van alle personages in het boek
StandaardpaginaDe titel van de pagina wordt gebruiktEen lege pagina die kan worden gebruikt om aangepaste soorten achterbladen te genereren.

Tekst bewerken

Voor e-books die zijn geïmporteerd uit een DOC(X)-bestand, kun je in Kindle Create ook de tekst bewerken. De meestvoorkomende reden is het corrigeren van typefouten en problemen met de regelafstand. Tabellen, voetnoten, lijsten en afbeeldingen in de tekst die worden geïmporteerd uit je DOC(X)-bestand, kunnen momenteel niet worden bewerkt in Kindle Create. Breng de noodzakelijke wijzigingen in het bronbestand aan en importeer het bestand vervolgens opnieuw.

Opmerking: Pas bij het opmaken van tekst alleen lettertypen op alinea's toe als je een onderscheid moet maken met de rest van de hoofdtekst. Als je een bepaald lettertype op alle hoofdtekst toepast, leidt dat tot een slechte ervaring voor lezers, omdat ze op hun apparaat niet hun voorkeurslettertype kunnen kiezen.Tekst toevoegen

Als je veel tekst wilt bijwerken, kun je de tekst kopiëren vanuit een DOC(X)-bestand en op de huidige locatie in het Bewerkingspaneel plakken. Geplakte tekst krijgt de opmaak die is ingesteld op de cursorpositie in het Bewerkingspaneel. Kopieer- en plakopdrachten zijn beschikbaar in het menu Bewerken of via snelkoppeling: Ctrl + C voor kopiëren (CMD + C voor Mac-gebruikers), Ctrl + V voor plakken (CMD + V voor Mac-gebruikers).Afbeeldingen toevoegen of wijzigen

Kindle Create biedt ondersteuning voor het invoegen, vergroten/verkleinen en verwijderen van afbeeldingen. Je kunt de grootte en uitlijning van je afbeeldingen bewerken met opties gebaseerd op een professionele boekopmaak. Voor Kindle Create kunnen alleen JPG of PNG-afbeeldingen worden gebruikt. De aanbevolen afmetingen zijn een lange zijde van minstens 100 pixels en 300 pixels per inch, zodat de afbeelding helder wordt weergegeven op Kindle HDX-apparaten. Afbeeldingen in een alinea (afbeeldingen in de tekst) kunnen niet worden bewerkt, maar je kunt deze afbeeldingen in de bron verwijderen en in Kindle Create invoegen. Als je problemen ondervindt, kun je contact met ons opnemen.

Afbeeldingen toevoegen

Je kunt als volgt een JPG- of PNG-afbeelding aan je e-book toevoegen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie voor de JPG-afbeelding en selecteer Afbeelding invoegen in het pop-upmenu. Het venster Afbeelding invoegen wordt getoond. Kies de afbeelding die je wilt toevoegen, en klik op Openen.
 2. Je afbeelding wordt toegevoegd en de optie Afbeeldingseigenschappenwordt getoond in het Eigenschappenpaneel.
  1. Alt-tekst Voeg een beschrijving van de afbeelding toe in Alt-tekst voor blinden en slechtzienden. Als de afbeelding puur decoratief is en niet belangrijk is voor het correct interpreteren van de tekst, kun je het vakje uitschakelen om deze tekst uit te sluiten uit de schermlezer.
  2. Grootte: Selecteer een van de opties voor het weergaveformaat van je afbeelding. Er zijn meerdere opties, variërend van Klein (33%) tot Volledig(100%).
  3. Positie: Kies de positie en de tekstterugloopopties voor deze afbeelding. (Deze optie is niet beschikbaar voor afbeeldingen met het weergaveformaat Groot of Volledig, die automatisch worden gecentreerd.)
  4. Overloop naar marges: Het laten lopen van afbeeldingen tot de rand van de pagina of het scherm wordt 'overloop naar marges' genoemd. Je kunt selecteren of dit effect op je paginagrote afbeelding moet worden toegepast. Je kunt experimenteren met beide opties om te zien welke je geschikt vindt voor je boek. (Deze nog niet uitgebrachte optie wordt alleen weergegeven als de afbeeldingsgrootte Volledig is. Zie Opmerking hierboven):
   • Standaard wordt de afbeeldingspositie is ingesteld op Plaatsen binnen marge.
   • Als je wilt dat de afbeelding voorbij de linker- en rechtermarge valt, kun je Plaatsen bij rand kiezen.

    Opmerking: Als je nu Plaatsen bij rand kiest, betekent dit dat klanten je boek alleen in de modus Staand kunnen lezen, wat sommige klanten mogelijk vervelend kunnen vinden. We doen ons best om dit op te lossen. Als het probleem is opgelost, ondersteunt je boek automatisch het lezen in de modi Staand en Liggend.

Afbeelding bij begin hoofdstuk invoegen

Met afbeeldingen bij het begin van een hoofdstuk kun je bovenaan de eerste pagina van het hoofdstuk een afbeelding toevoegen die doorloopt tot de boven-, linker- en rechterrand van de pagina. Afbeelding bij begin hoofdstuk invoegen:
 1. Selecteer een hoofdstuk door in het linkerpaneel op het hoofdstuk te klikken.
 2. Klik op de knop Invoegen in de bovenste balk en selecteer Afbeelding bij begin hoofdstuk. Er wordt een pop-upvenster geopend.
 3. Selecteer je afbeelding in het pop-upvenster, kies de hoogte van de afbeelding (25% van de pagina of 33% van de pagina) en bepaal hoe de afbeelding eruit komt te zien op verschillende schermen en bij verschillende standen door de focuspunten van de afbeelding te specificeren. Je kunt op dit scherm ook de alt-tekst voor je afbeelding invoegen.

Afbeeldingen vervangen

Als je een afbeelding wilt vervangen, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik je op Afbeelding vervangen in het pop-upmenu. Als je de Afbeeldingseigenschappen wilt wijzigen, raadpleeg je Afbeeldingen toevoegen voor meer informatie over Alt-tekst, Grootte en Positie.

Afbeeldingen verwijderen

Als je een afbeelding wilt verwijderen, klik je met de rechtermuisknop op de afbeelding en klik je op Afbeelding verwijderen in het pop-upmenu.Externe hyperlinks invoegen, bewerken en verwijderen

Met Kindle Create kun je hyperlinks naar webpagina's invoegen in je e-book. Externe koppelingen moeten de leeservaring verbeteren. Zie onze richtlijnen voor koppelingen.

Je kunt als volgt een hyperlink invoegen:

 1. Selecteer de tekst die je als hyperlink wilt gebruiken.
 2. Klik met de rechtermuisknop. Er verschijnt een pop-upmenu.
 3. Klik op Hyperlink invoegen. Er verschijnt een dialoogvenster.
 4. Voer het adres in van de webpagina waarnaar je een koppeling wilt maken.
 5. Klik op Hyperlink invoegen. Je kunt ook hyperlinks invoegen door te klikken op de knop Invoegen boven het paneel Inhoudsopgave in Kindle Create.

Je kunt als volgt een hyperlink bewerken:

 1. Selecteer de hyperlinktekst.
 2. Klik met de rechtermuisknop. Er verschijnt een pop-upmenu.
 3. Klik op Hyperlink bewerken. Er verschijnt een dialoogvenster.
 4. Bewerk de weergavetekst of het adres van de gekoppelde webpagina.
 5. Klik op Hyperlink invoegen.

Opmerking: Je kunt de tekstgrootte van de hyperlink wijzigen. Je kunt de tekst ook vet, cursief of onderstreept maken. De tekstkleur kan niet worden gewijzigd.

Je kunt als volgt een hyperlink verwijderen:

 1. Selecteer de hyperlinktekst.
 2. Klik met de rechtermuisknop. Er verschijnt een pop-upmenu.
 3. Klik op Hyperlink verwijderen.


Je boek voorbereiden voor drukken

Met Kindle Create kun je je boek met hetzelfde projectbestand voor digitale en printpublicatie voorbereiden. Het formaat van de content en de marges voor elk afdrukformaat dat je kiest, wordt automatisch aangepast.

Kindle Create biedt hulp bij de voorbereiding van het drukken:
 • Paginanummers: Kindle Create wijst de eerste pagina van je hoofdsectie standaard aan als pagina 1, waarbij voorwerkpagina's een Romeinse nummering krijgen. Als je een inhoudsopgavepagina in je boek hebt, wordt deze gemaakt met de paginanummers naast de hoofdstukken in de gedrukte versie.
 • Kop- en voetteksten: Klik op de knop Afdrukinstellingen in de rechterbovenhoek van Kindle Create. Er wordt een venster geopend met verschillende opties om de uitlijning en positie van de naam van de auteur, de boektitel en de paginanummers te wijzigen. Kop- en voetteksten zijn niet beschikbaar voor e-books, maar alleen voor paperbacks. De previewer kan een koptekst voor e-books weergeven, die meestal wordt gegenereerd op basis van de metagegevens in het geïmporteerde bestand, maar in het definitieve e-book is de koptekst gebaseerd op de metagegevens van de boektitel.

 • Pagina's: Kindle Create berekent automatisch de juiste weergave voor je pagina's. Pagina's zoals titel- en hoofdstukpagina's worden automatisch op de rechterkant afgedrukt.
 • Losse regels boven en onder aan alinea's: Kindle Create optimaliseert je boek automatisch om losse regels boven en onder aan alinea's in je boek te beperken. Losse regels boven en onder aan alinea's zijn regels aan het begin of einde van een alinea die bovenaan of onderaan een pagina of kolom staan en losstaan van de rest van de alinea.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit