Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Een e-book met veel tekst maken met Kindle Create

Als je een boek in Kindle Create importeert, wordt je bestand geconverteerd naar een e-book met een aanpasbare opmaak waarbij de lezer de grootte van de tekst kan aanpassen. Dit e-book is beschikbaar op alle Kindle-apparaten en gratis Kindle-leesapps.

Kindle Create detecteert automatisch hoofdstuktitels, voegt opmaak een styling aan ze toe en maakt het gemakkelijk om ze te gebruiken om een Kindle-tabel of inhoudsopgave voor je boek te maken. Je kunt afzonderlijke alinea's opmaken met behulp van stijlen, het uiterlijk van je boek aanpassen met behulp van thema's en bekijken hoe je e-book eruitziet op tablets, smartphones en Kindle e-readers. Kindle Create werkt met diverse tekstverwerkingsprogramma's (bijv. Microsoft Word, Apple Pages en Google Docs) die je kunt exporteren naar.doc(x).

Na het installeren kun je Kindle Create starten via Windows-toets > Amazon > Kindle Create (Windows) of Launchpad > Kindle Create (Mac).

Opmerking: Raadpleeg Je boektype kiezen als je niet zeker weet of dit het juiste indeling is voor je boek.
Video: Kindle Create gebruiken

Bekende problemen: tabellen, lijsten, voetnoten, inspringingen, koppelingen

Kindle Create biedt beperkte ondersteuning voor tabellen, lijsten, voetnoten, inspringingen en hyperlinks. Deze kunnen niet worden bewerkt. Als je boek een van deze contenttypen bevat, moet je een preview van deze typen bekijken voordat je uitgebreide wijzigingen aanbrengt in Kindle Create. Mogelijk moet je teruggaan naar je primaire ontwerpprogramma (bijv. Microsoft Word, Apple Pages of Google Docs) om wijzigingen aan te brengen en vervolgens het document opnieuw importeren.

↑ Naar boven


Een nieuw project maken op basis van een .doc(x)-bestand

Je kunt als volgt een nieuw project maken op basis van een .doc(x)-bestand:

 1. In het startscherm van Kindle Create klik je op de knop Nieuw project uit bestand. Je kunt ook een nieuw project starten door te klikken op Bestand > Nieuw project of met de snelkoppeling CTRL + N (CMD + N voor Mac-gebruikers). Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven. Klik op de optie Romans, essays, poëzie, verhalende non-fictie.

 2. Kies in de lijst Taal van content de taal van je boek. (Hiermee verander je de taal van de menu's in Kindle Create niet.)


 3. De taal van je boek selecteren

 4. Klik op de knop Bestand selecteren, navigeer naar het .doc(x)-bestand op de vaste schijf, selecteer het bestand en klik op Openen.

  Nadat je een bestand hebt geselecteerd, begint Kindle Create het boek naar een Kindle-indeling te converteren. Bij de conversie worden het letterbeeld, de regelafstand, marges, inspringing en andere typografische functies geoptimaliseerd voor een betere leesbaarheid op elektronische apparaten. Hierbij wordt ook elk pagina-einde in je .doc(x)-bestand geconverteerd naar een nieuwe sectie.

  Terwijl je bestand wordt geïmporteerd, worden in Kindle Create roterende schermen met meer informatie over het programma getoond. Wanneer de conversie is voltooid, wordt het dialoogvenster Importeren is geslaagd weergegeven. Klik op de knop Doorgaan.

  Opmerking: Als je een foutmelding krijgt bij het importeren van het bestand, klik je hier voor tips voor het oplossen van problemen.

 5. Het dialoogvenster Automatische hoofdstuktitels wordt weergegeven. Klik op de knop Aan de slag. Hierna begint Kindle Create met het zoeken naarvan mogelijke Hoofdstuktitels in je e-book.

 6. In het dialoogvenster Voorgestelde hoofdstuktitels wordt een lijst met mogelijke hoofdstuktitels getoond. Deselecteer eventuele items die geen hoofdstuktitel zijn en klik vervolgens op Selectie accepteren. De geselecteerde items zullen deel uitmaken van de interactieve Kindle-inhoudsopgave. Als je in dit dialoogvenster op een hoofdstuktitel klikt, wordt die sectie weergegeven, zodat je opmaakelementen kunt toepassen terwijl het dialoogvenster Voorgestelde hoofdstuktitels geopend blijft.


 7. Titels van hoofdstuktitels selecteren

 8. Selecteer Bestand > Project opslaan om je geïmporteerde e-book op te slaan. Het dialoogvenster Project opslaan wordt geopend. Accepteer of wijzig de naam en locatie van het bestand en klik vervolgens op Opslaan.
↑ Naar boven

Je Kindle Create-boek bewerken met het .kcb-bestand

Wanneer je op Opslaan klikt, wordt het .kcb-bestand opgeslagen in Kindle Create en andere hulpmiddelen in de map die je opgeeft. Amazon raadt je aan dit .kcb-bestand op te slaan en een back-up te maken. Dit is vereist voor alle toekomstige updates van je boek.

Je kunt doorgaan met een eerder opgeslagen project door te klikken op Bestaand project voortzetten of Bestand > Recente items openen en vervolgens het desbetreffende .kcb-bestand te kiezen.

Wanneer je op Publiceren hebt geklikt, wordt een publiceerbaar bestand in Kindle Create gemaakt (.kpf) dat je kunt indienen op KDP. (Het .kpf-bestand wordt alleen gebruikt voor publicaties; het .kcb-bestand wordt gebruikt voor updates.)

↑ Naar boven


Je Kindle Create-boek bewerken

Een inhoudsopgave is erg belangrijk voor een goede leeservaring, omdat een lezer dan gemakkelijk van het ene hoofdstuk naar het andere kan gaan. Tijdens de conversie detecteert Kindle Create mogelijke hoofdstuktitels en geeft deze weer zodat je ze kunt controleren. Zodra je de items hebt herzien en geaccepteerd, worden deze gebruikt om twee typen inhoudsopgaven te maken: de inhoudsopgavepagina en de interactieve Kindle-inhoudsopgave.

Inhoudsopgavepagina

Een inhoudsopgavepagina, soms ook HTML-inhoudsopgave genoemd, is een pagina aan het begin van je boek met koppelingen naar alle hoofdstukken van het boek.


Voorbeeld van een inhoudsopgavepagina

Hoe kom ik hieraan:
 • Als je document een Microsoft Word-inhoudsopgave bevat, worden de items in de inhoudsopgave geconverteerd naar hyperlinks als onderdeel van het maken van een inhoudsopgavepagina in je boek.
 • Als je een inhoudsopgavepagina wilt toevoegen, klik je op de miniatuurafbeelding van je eerste hoofdstuk in het venster Inhoud en selecteer je Invoegen > Inhoudsopgave. De lijst met gedetecteerde hoofdstuktitels wordt getoond. Klik op OK om het te accepteren en de inhoudsopgavepagina wordt toegevoegd aan je boek. De inhoudsopgavepagina wordt automatisch bijgewerkt wanneer je hoofdstukken toevoegt of verwijdert uit je boek en kan niet handmatig worden gewijzigd.

Interactieve Kindle-inhoudsopgave

De interactieve Kindle-inhoudsopgave, soms de NCX genoemd, wordt weergegeven in het Kindle-menu en kan overal in het boek worden geopend.


Interactieve Kindle-inhoudsopgave op een Fire-tablet

Gebruikers verwachten een inhoudsopgavepagina wanneer ze vanaf het begin door een boek bladeren, terwijl de interactieve Kindle-inhoudsopgave gebruikers een extra manier biedt om door boeken te navigeren. Een interactieve Kindle-inhoudsopgave is met name belangrijk voor boeken die langer dan twintig pagina's zijn.

Hoe kom ik hieraan: Er zijn verschillende manieren om een interactieve Kindle-inhoudsopgave in Kindle Create te maken:

 • Je kunt Kindle Create hoofdstuktitels laten detecteren tijdens het importeren van je .doc(x)-bestand of door Bewerken > Hoofdstukdetectie te selecteren.
 • Je kunt een handmatige toegang tot de inhoudsopgave toevoegen door te klikken op de miniatuurweergave in het Paginapaneel en vervolgens het selectievakje Opnemen in inhoudsopgave te selecteren in het Eigenschappenpaneel.
↑ Naar boven


Je thema selecteren

Naast de knop Opslaan staat de knop Thema en hiermee kun je kiezen uit vooraf gedefinieerde boekstijlen. Deze stijlen zijn gemaakt door professionele boekontwerpers en hiermee maak je en goed opgemaakt e-book met veel leesgemak voor je lezers. Selecteer een van onze thema's om de opmaak van je e-book bij te werken. Elk element dat je hebt gemarkeerd in je e-book, wordt bijgewerkt naar de stijl die is gedefinieerd in het actieve thema. Het thema Modern is standaard geactiveerd. Deze thema's kunnen niet worden bewerkt door de gebruiker.

Opmerking over taal: Als je .doc(x)-bestand in een van de ondersteunde Indiase talen (Hindi, Tamil, Malayalam, Marathi of Gujarati) is, worden in Kindle Create slechts twee thema‘s getoond: Klassiek en Modern.

↑ Naar boven


De titelpagina en overig voorwerk opmaken

Begin met de titelpagina en pas de desbetreffende opmaak op elk onderdeel van je voorwerk toe:

 1. Klik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen op de pijl naast Titelpagina's om opties te tonen voor de opmaak van het begin van je e-book:
  • Boektitel: Hiermee definieer je de boektitel op een nieuwe pagina en voeg je de pagina met de boektitel toe aan de interactieve Kindle-inhoudsopgave.
  • Subtitel van boek: Hiermee voeg je een aangepaste opmaak toe en plaats je een beschrijvende tekst voor het boekdeel, relatief ten opzichte van de boektitel.
  • Naam van auteur: Hiermee definieer je je naam en plaats je deze relatief ten opzichte van de boektitel op de titelpagina.
  • Titel van deel: Hiermee maak je een scheidingspagina en definieer je de geselecteerde tekst als een nieuw boekdeel in een boek dat uit meerdere delen bestaat. (Bij zowel fictie als non-fictie kunnen de hoofdstukken worden gegroepeerd en worden gelabeld als deel 1, deel 2, enz.)
  • Subtitel van deel: Hiermee voeg je een aangepaste opmaak toe en plaats je een beschrijvende tekst voor het boekdeel, relatief ten opzichte van de deeltitel.

 2. Klik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen op de pijl naast Begin- en eindpagina's van boek om opties te tonen voor de voor- en achterpagina's van het e-book:
  • Paginatitel: Hiermee definieer je de titel van de pagina. Wordt gebruikt voor secties zoals het voorwoord, de inhoudsopgave, lijst van illustraties, enz.
  • Eerste alinea: Hiermee verwijder je de inspringing voor de alinea, maar wordt er geen decoratieve initiaal toegevoegd.
  • Dankwoord: Hiermee definieer je de titel voor de pagina met het dankwoord en voeg je deze toe aan de interactieve Kindle-inhoudsopgave.
  • Openingscitaat: Hiermee definieer je een openingscitaat voor het boek en plaats je dit op een eigen pagina.
  • Herkomst openingscitaat: Hiermee definieer je de persoon van wie het openingscitaat afkomstig is, apart van het openingscitaat.
  • Copyrighttekst: Hiermee definieer je een alinea van de copyrightpagina.

 3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan.
↑ Naar boven


De eerste pagina van ieder hoofdstuk opmaken

In het Paginapaneel wordt de eerste pagina van elke geconverteerde sectie getoond als een miniatuurweergave. Als je een miniatuurweergave selecteert, wordt die sectie weergegeven in het Bewerkingspaneel.

Nadat je het voorwerk hebt opgemaakt, pas je de relevante opmaak toe op het begin van elk hoofdstuk:

 1. Controleer of al je hoofdstukken correct zijn geconverteerd. Als er hoofdstukken blijken te ontbreken in het Paginapaneel, staan deze waarschijnlijk in een voorgaand hoofdstuk. Markeer het vorige hoofdstuk en blader in het Bewerkingspaneel door de sectie om het verborgen hoofdstuk te vinden. Label dit met het element voor de hoofdstuktitel.

 2. Gebruik in het Eigenschappenpaneel op het tabblad Elementen de opties onder Hoofdelementen om de opmaak van de eerste pagina van elk hoofdstuk in te stellen:
  • Gebruik Hoofdstuktitel om een letterbeeld en tekengrootte toe te voegen, een vermelding in de interactieve Kindle-inhoudsopgave te maken en een pagina-einde toe te voegen, waardoor het huidige hoofdstuk op een nieuwe pagina begint.
  • Gebruik Subtitel van hoofdstuk om de beschrijvende tekst over het hoofdstuk onder de hoofdstuktitel op te maken en te positioneren.
  • Gebruik Eerste alinea van hoofdstuk om een eventuele inspringing van de alinea te verwijderen en een decoratieve initiaal toe te voegen, waarvan de opmaak is ingesteld in het actieve Thema.
   • Het bereik van de decoratieve initiaal aanpassen: In het Eigenschappenpaneel wordt op het tabblad Opmaak met het element Eerste alinea een decoratieve initiaal toegepast op het eerste teken van een alinea. Als het eerste teken een interpunctieteken is, bijvoorbeeld een aanhalingsteken, vergroot Kindle Create automatisch het bereik van de decoratieve initiaal zodat het interpunctieteken en de eerste letter hiervan deel uitmaken. Voor andere gevallen kun je de bedieningsfunctie Aantal tekensgebruiken om desgewenst de decoratieve initiaal te vergroten.

 3. Klik op Bestand > Project opslaan om je werk op te slaan.
↑ Naar boven


Overige tekst opmaken

Nadat je het voorwerk en de eerste pagina van elk hoofdstuk hebt opgemaakt, kun je het tabblad Opmaak van het Eigenschappenpaneel gebruiken om aanvullende opmaakwijzigingen aan te brengen. Amazon raadt aan om Elementen toe te passen voordat je afzonderlijke opmaak wijzigt, omdat met Elementen de positie en opmaak van alinea's worden aangepast.

Enkele handige tekstwijzigingen op het tabblad Opmaak van het Eigenschappenpaneel zijn:

 • Scheidingstekens: hiermee voeg je een decoratief element toe om een overgang in de tekst aan te geven.
 • Citaatblok: hiermee markeer je lange citaten die je wilt onderscheiden van de lopende tekst.
 • Gedicht: hiermee verbeter je de opmaak en leesbaarheid van gedichten.
 • Speciale tekst opmaken voor verhaalimpact:
  • Inspringingen van alinea's aanpassen: Hiermee kun je alinea-inspringingen (zowel eerste regel als marges) aanpassen met de bedieningsfuncties Inspringing.
  • De afstand tussen alinea's aanpassen: In Kindle Create zijn Elementen standaard van toepassing op één alinea. Je kunt het element toepassen op opeenvolgende alinea's en vervolgens met de bedieningsfuncties Afstand de afstand aan de bovenzijde of onderzijde verkleinen of verwijderen om de opeenvolgende alinea's samen te brengen.
  • Een Lettertype opgeven. [Opmerking over taal: Als je .doc(x)-bestand in een van de Indiase talen (Hindi, Tamil, Malayalam, Marathi of Gujarati) is, worden de opties met betrekking tot het lettertype grijs weergegeven omdat deze niet beschikbaar zijn.

   Opmerking: Als je een lettertype opgeeft om speciale tekst in Kindle Create te identificeren, kunnen lezers dat lettertype niet wijzigen op Kindle-apparaten en in leestoepassingen. Deze functie moet dus met beleid worden gebruikt.

   Amazon raadt auteurs aan om creatieve stijlen te gebruiken voor titels, bijzondere alinea's, voetnoten, inhoudsopgaven enz., maar het merendeel van de hoofdtekst moet zijn ingesteld op standaardwaarden. De reden hiervoor is dat de standaardleesinstellingen die de gebruiker als voorkeur heeft ingesteld, worden overschreven door de stijl van de hoofdtekst. Gebruikers rapporteren dit als een slechte leeservaring.
Als je zo veel wijzigingen hebt aangebracht dat je het niet meer kunt herstellen, kun je op de knop Wissen drukken om de alinea weer terug te zetten op gewone, niet-opgemaakte tekst, waarna je opnieuw kunt beginnen.

↑ Naar boven


Tekst bewerken

Voor e-books die zijn geïmporteerd uit een .doc(x)-bestand, kun je in Kindle Create ook de tekst bewerken. De meestvoorkomende reden daarvoor is het corrigeren van typefouten en problemen met de regelafstand.

Tabellen, voetnoten, lijsten en afbeeldingen in de tekst die worden geïmporteerd uit je .doc(x)-bestand, kunnen momenteel niet worden bewerkt in Kindle Create. Breng de noodzakelijke wijzigingen in het bronbestand aan en importeer het bestand vervolgens opnieuw.

↑ Naar boven


Tekst toevoegen

Als je een groot stuk tekst wilt bijwerken, kun je de tekst kopiëren vanuit een .doc(x)-bestand en op de huidige locatie in het Bewerkingspaneel plakken. Geplakte tekst krijgt de opmaak die is ingesteld op de cursorpositie in het Bewerkingspaneel. Kopieer/plak-opdrachten zijn beschikbaar in het menu Bewerken of via snelkoppeling: Ctrl + C voor kopiëren (CMD + C voor Mac-gebruikers), Ctrl + V voor plakken (CMD + V voor Mac-gebruikers).

↑ Naar boven


Afbeeldingen toevoegen en wijzigen

Kindle Create biedt ondersteuning voor het invoegen, vergroten/verkleinen en verwijderen van afbeeldingen in je boek. Je kunt snel de grootte en uitlijning van je afbeeldingen bewerken met vooraf ingestelde opties gebaseerd op een professionele boekopmaak. Voor Kindle Create kunnen alleen JPG-afbeeldingen worden gebruikt. De aanbevolen afmetingen zijn een lange zijde van minstens 1000 pixels en 300 ppi, zodat de afbeelding helder wordt weergegeven op Kindle HDX-apparaten.

Afbeeldingen in een alinea (afbeeldingen in de tekst) kunnen niet worden bewerkt, maar je kunt deze afbeeldingen in de bron verwijderen en in Kindle Create invoegen. Als je problemen ondervindt, moet je contact met ons opnemen.

Opmerking: Het gebruik van overloop naar marges voor paginagrote afbeeldingen in een .doc(x)-bestand is momenteel een nog niet uitgebrachte functie. Met Vroege toegang kun je ervoor kiezen nog niet uitgebrachte functies uit te proberen en feedback te geven. Deze functie is standaard uitgeschakeld. Als je nog niet uitgebrachte functies wilt uitproberen, selecteer je Hulp > Instellingen > Vroege toegang (Windows) of Kindle-Create > Voorkeuren > Vroege toegang (Mac) en vink je het vakje Bètafuncties inschakelen aan. Kindle Create wordt opnieuw gestart om het proces te voltooien.

Afbeeldingen toevoegen
Afbeeldingen vervangen
Afbeeldingen verwijderen
↑ Naar boven


Je e-book vooraf bekijken en publiceren

Wanneer je klaar bent met het maken van het e-book, kun je hiervan een preview weergeven en het e-book publiceren.

Preview van je e-book bekijken

Nadat je alle gewenste verbeteringen en wijzigingen hebt aangebracht aan je e-book, kun je de lay-out en opmaak bekijken op een gesimuleerd apparaat door de Previewer te starten. Je start de Previewer door de knop Preview te selecteren.

Previewer wordt gestart en bevat eigen bedieningsfuncties voor het wijzigen van het apparaattype, de tekstgrootte en het letterbeeld. Je kunt per pagina, per hoofdstuk, per afbeelding etc. door het e-book bladeren. Je kunt een boeklocatie typen of de schuifbalk verslepen om de positie dynamisch te wijzigen. Er is ook een Inhoudsopgave die de interactieve Kindle-inhoudsopgave weergeeft.

Tijdens het bekijken van de preview van je e-book kun je deze controlelijst gebruiken om te controleren of je Kindle-boek geen opvallende fouten bevat:

 • Ga naar de inhoudsopgave (indien van toepassing).
  • Je moet kunnen klikken op elk item in de inhoudsopgave en elk item moet een koppeling zijn naar de juiste locatie in het boek. Er mogen geen paginanummers zijn.
  • Je moet kunnen klikken op elk onderdeel, hoofdstuk en/of gedeelte in de interactieve Kindle-inhoudsopgave (CTRL + N) en elk onderdeel, hoofdstuk en/of gedeelte moet een koppeling zijn naar de juiste locatie in het boek. Er mogen geen paginanummers zijn.
 • Ga naar een willekeurige locatie in het boek (alleen bij e-books met een aanpasbare opmaak).
  • Tekengrootte: Wijzig de tekengrootte in het Kindle-menu. De tekengrootte van het boek hoort zich aan te passen. Hoofdtekst mag niet vet of cursief zijn.
  • Lettertype: Wijzig het lettertype in het Kindle-menu. Het lettertype van het boek hoort zich aan te passen.
 • Ga terug naar de eerste pagina en blader door elke pagina van het boek.
  • Voorwerk: Zorg ervoor dat de pagina-einden en opmaak correct zijn.
  • Hoofdstuktitelpagina's: Zorg ervoor dat de titelpagina's van het hoofdstuk consistent zijn opgemaakt in het boek.
  • Afbeeldingen: Afbeeldingen mogen niet te klein zijn. Controleer of alle tekst in afbeeldingen leesbaar is. Grote afbeeldingen moeten paginavullend worden gemaakt en in hun geheel op één scherm worden weergegeven.
  • Tabellen: Tabellen moeten correct worden weergegeven. Controleer of alle tekst in tabellen leesbaar is.
  • Materiaal dat alleen bij het fysieke boek wordt geleverd: Er mogen geen verwijzingen zijn naar materiaal (zoals een cd of dvd) dat alleen bij het fysieke boek wordt geleverd.
  • Achtergrondinstellingen (alleen e-books met aanpasbare opmaak): Controleer of de tekst leesbaar is bij alle achtergrondkleuren (wit, zwart, mintgroen en sepia).

Je e-book publiceren

Nadat je klaar bent met het bekijken en bijwerken van je e-book, maak je een publiceerbaar bestand met de functie Publiceren. Bij dit proces worden twee bestanden gemaakt: een werkbestand (.kcb) waarmee je het e-book later kunt bijwerken en een publiceerbaar bestand (.kpf) dat je kunt verzenden naar KDP.

 1. Sla je werkbestand (.kcb) op door Bestand > Project opslaan te selecteren.
 2. Klik op de knop Publiceren. Het dialoogvenster Bestand opslaan voor publicatie wordt getoond.
 3. Accepteer of wijzig de naam en locatie van het bestand en klik vervolgens op Opslaan.
 4. Wanneer het inpakken is voltooid, wordt het bevestigingsdialoogvenster weergegeven. Dien het .kpf-bestand in bij KDP om het te publiceren.
↑ Naar boven


Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit