Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor het indienen van paperbacks

Deze richtlijnen zijn voor ontwerpers van paperbacks met omslagen in kleur, met elk inhoudstype.

Als je hulp wilt bij het opmaken van je paperbackmanuscript, kun je onze handleidingen voor Microsoft Word voor Windows, Microsoft Word voor Mac en Pages voor Mac raadplegen. Je kunt ook ons Kindle Create-programma proberen om de inhoud van je paperback op te maken.Limiet voor het aanmaken van boeken

Om een positieve klantervaring te garanderen, beperken we het aantal boeken dat je tegelijkertijd en binnen een bepaalde periode kunt indienen voor publicatie. Als je verwacht regelmatig een groot aantal boeken aan te maken, moet je contact met ons opnemen zodat we kunnen kijken of het mogelijk is om een uitzondering te maken..


Bestandsrichtlijnen


Manuscript

 • Overloop naar marges: Als je boek afbeeldingen of elementen bevat die doorlopen naar de randen van je pagina's, moet je je manuscript uploaden als PDF-bestand.
 • Geen overloop naar marges: Als je boek geen overloop naar marges bevat, kun je je manuscript uploaden als PDF-, DOC-, DOCX-, RTF-, HTML- of TXT-bestand. KDP converteert deze bestandstypen automatisch naar PDF voordat het bestand wordt gepubliceerd of afgedrukt.
 • Opmerking: Voor Japans, Hebreeuws, Latijn of Jiddisch kun je alleen PDF's uploaden.

Omslag

Je kunt je eigen boekomslag maken met het programma KDP Cover Creator of je kunt je boekomslag indienen als PDF. (Cover Creator ondersteunt de bestandsindelingen JPG, PNG en GIF.)

Bestandsspecificaties

 • Zorg ervoor dat de bestandsgrootte niet meer is dan 650 MB.
 • Sluit alle lettertypen en afbeeldingen in je oorspronkelijke bestand in voordat je het indient.
 • Vlak vóór publicatie transparante objecten en lagen in het oorspronkelijke bestand af.
 • Ingediende bestanden mogen geen bijsnijdmarkeringen, afdrukmarkeringen, bladwijzers, opmerkingen, onzichtbare objecten, aantekeningen, tijdelijke aanduidingen voor tekst of metagegevens bevatten.
 • Alle afbeeldingen (zowel op de omslag als in het manuscript) moeten minimaal 300 dpi zijn.
 • Optimaliseer PDF-bestanden. Optimaliseren is nuttig om de bestandsgrootte te verkleinen, zodat het overzetten, uploaden, bekijken en afdrukken van de bestanden sneller verloopt.

Veelvoorkomende fouten

 • Transparante objecten en/of lagen in het oorspronkelijke bestand niet afgevlakt
 • Vergrendelde of versleutelde bestanden
 • Bestanden met bijsnijdmarkeringen*, afdrukmarkeringen, bladwijzers, opmerkingen, onzichtbare objecten, aantekeningen, tijdelijke tekst of metagegevens
 • Ontbrekende pagina's
 • Te veel blanco pagina's
 • Titel ontbreekt op de vooromslag
 • Streepjescode ontbreekt
 • Onjuiste paginering
 • PDF-aanmaaklogo's of watermerken
 • *Bijsnijdmarkeringen zijn lijnen die aangeven waar pagina's moeten worden afgesneden.


Omslagspecificaties


Omslagformaat berekenen

Als je de omslag van je paperback wilt opmaken, moet je eerst de afmetingen van de rug berekenen (zwart-witboeken, kleurenboeken).

Voeg de rugafmetingen, het geselecteerde afdrukformaat (breedte en hoogte) en de overloop naar marges van 3,2 mm (0,125") toe aan de volgende vergelijkingen om het omslagformaat te berekenen:
 • Breedte van omslag = overloop naar marges + breedte van achteromslag + rugbreedte + breedte van vooromslag + overloop naar marges
 • Hoogte van omslag = overloop naar marges + afdrukhoogte + overloop naar marges

Omslag opmaken

 • Omslagen moeten een doorlopende afbeelding zijn, die van links naar rechts op de rug wordt gecentreerd.
 • Vlak alle lagen in het oorspronkelijke bestand af.
 • Aan alle zijden is een overloop naar marges van 3,2 mm (0,125") vereist. De overloop naar marges onder aan de pagina mag niet meer zijn dan 3,2 mm (0,125").
 • Content die niet moet worden afgesneden, moet op minimaal 6,4 mm (0,25") van de buitenrand van de omslag staan.
 • Sluit vóór publicatie alle lettertypen van de omslag in via het oorspronkelijke programma.

Rugafmetingen voor zwart-witboeken

 • Wit papier: aantal pagina's x 0,0572 mm (0,002252")
 • Crèmekleurig papier: aantal pagina's x 0,0635 mm (0,0025")

Rugafmetingen voor kleurenboeken

 • Kleurenpapier: aantal pagina's x 0,0596 mm (0,002347")

Rugtekst

We drukken alleen rugtekst af op boeken met meer dan 79 pagina's. Tekst op een grotere rug moet aan de grootte van de rug zijn aangepast, met minimaal 1,6 mm (0,0625") ruimte tussen de tekst en de rand van de rug. Elk boek varieert iets wanneer het boek is ingebonden. Houd rekening met een afwijking van 1,6 mm (0,0625") aan beide zijden van de vouwlijnen voor je omslag


Streepjescode

Je kunt een boekomslag met of zonder streepjescode uploaden. Als je ervoor kiest om geen eigen streepjescode op te geven, plaatsen we er automatisch een op je achteromslag. Meer informatie over streepjescodes.


Specificaties voor inhoudsbestanden

Pagina's

Voor bestanden is enkele paginaweergave vereist (en dus geen dubbele-paginaweergaven of 2-up-bestanden).

Paginaformaat

Geen overloop naar marges
Stel het paginaformaat in op het door jou geselecteerde afdrukformaat (breedte bij hoogte).

Volledige overloop naar marges voor binnenkant
 • Als je wilt dat je afbeeldingen doorlopen tot de randen van je pagina's (volledige overloop naar marges), moet je ze vanaf de boven- en onderrand en de buitenranden 3,2 mm (0,125") laten doorlopen voorbij het uiteindelijke afdrukformaat van je manuscript.
 • Maak het PDF-manuscript 6,4 mm (0,25") hoger en 3,2 mm (0,125") breder dan het geselecteerde afdrukformaat als je het volledige overloopgedeelte wilt afdrukken.

Lettertype

 • Minimale lettergrootte: 7 punten
 • Alle lettertypen in de inhoudsbestanden moeten vóór publicatie worden ingesloten in het oorspronkelijke programma.

Resolutie van afbeelding

Minimale resolutie van 300 dpi. Er is geen maximale dpi ingesteld voor afbeeldingen, maar afbeeldingen met een te hoge resolutie kunnen resulteren in een time-out van bestanden tijdens de verwerking of kunnen productievertragingen veroorzaken. We raden een maximale resolutie van 600 dpi aan om je totale bestandsgrootte onder 650 MB te houden.

Paginering

 • Rangschik alle paginanummers op volgorde, met even getallen op linkerpagina's en oneven getallen op rechterpagina's voor content van links naar rechts, en met even getallen op rechterpagina's en oneven getallen op linkerpagina's voor content van rechts naar links.
 • Je kunt Romeinse cijfers gebruiken aan het begin van het manuscript en vervolgens doorgaan met een standaard paginanummering.
 • Je mag de paginanummering van een vorig boek in het volgende boek van een reeks voortzetten zolang de naam van de reeks en het nummer van het vervolg duidelijk staan aangegeven.
 • Het is toegestaan gescande content op te nemen als de oorspronkelijke paginanummering duidelijk zichtbaar is in de voettekst van het manuscriptbestand.

Aantal pagina's

We berekenen het aantal pagina's op basis van het manuscriptbestand en ronden dit aantal indien nodig af op een even getal. Het minimale aantal pagina's is 24 pagina's en het maximale aantal is afhankelijk van de inkt, het papier en het afdrukformaat dat je hebt gekozen.

Afdrukformaatspecificaties (breedte bij hoogte) met minimaal en maximaal aantal pagina's (kdp.amazon.com)

Afdrukformaatspecificaties (breedte bij hoogte) met minimaal en maximaal aantal pagina's (kdp.amazon.co.jp)

Marges en uitlijning

Hieronder worden de minimale marges weergegeven voor de diverse aantallen pagina's:

Aantal pagina'sBinnenmarges (rugwit)Buitenmarges (geen overloop naar marges)Buitenmarges (met overloop naar marges)
24 tot 150 pagina's9,6 mm (0,375")minimaal 6,4 mm (0,25")minimaal 9,6 mm (0,375")
151 tot 300 pagina's12,7 mm (0,5")minimaal 6,4 mm (0,25")minimaal 9,6 mm (0,375")
301 tot 500 pagina's15,9 mm (0,625")minimaal 6,4 mm (0,25") minimaal 9,6 mm (0,375")
501 tot 700 pagina's19,1 mm (0,75")minimaal 6,4 mm (0,25")minimaal 9,6 mm (0,375")
701 tot 828 pagina's22,3 mm (0,875")minimaal 6,4 mm (0,25")minimaal 9,6 mm (0,375")


Opvulling voor grijstinten

Als je zwarte inkt en wit of crèmekleurig papier hebt geselecteerd voor een boek met grijze achtergronden, raden we je aan een minimale opvulling voor grijstinten te gebruiken van 10%.

Regelbreedte

Als je boek lijnen bevat (van een grafiek, tabel of grafisch element), moet je deze een minimale dikte of een minimaal gewicht geven van 0,75 punt of 0,3 mm (0,01").

Leesrichting

Voor veel talen ondersteunt KDP alleen boeken die van links naar rechts moeten worden gelezen (LTR). Momenteel ondersteunen we alleen RTL-paperbacks (rechts-naar-links) in Hebreeuws, Jiddisch en Japans. Raadpleeg voor meer informatie de door ons ondersteunde talen.

Afdrukstand

Alle pagina's en content moeten dezelfde afdrukstand hebben. Pagina's mogen tekst bevatten die ondersteboven staat zolang de rest van de content op de pagina niet ondersteboven staat (denk aan een boek met raadsels waarvan de antwoorden ondersteboven zijn afgedrukt op de pagina).

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit