Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor de kwaliteit van Kindle-content

Content die wordt gepubliceerd via Kindle Direct Publishing, dient te voldoen aan de hoge normen die de klanten van Amazon gewend zijn. Als lezers melding maken van een probleem in je boek, zullen we je daarvan op de hoogte stellen en zullen we je helpen om het probleem op te lossen. De informatie hieronder biedt inzicht in de verschillende kwaliteitsproblemen die we regelmatig tegenkomen. Zo weet je op voorhand waaraan je aandacht moet besteden bij de samenstelling van je e-book. Zie voor meer informatie over het beschikbaar stellen van boeken voor Kindle-apparaten en -apps de Publiceringsrichtlijnen voor de Amazon Kindle.


Opmerking: Aangezien Kindle Direct Publishing (KDP) ernaar streeft onafhankelijke uitgevers zo goed mogelijke hulpmiddelen en onze lezers een zo goed mogelijke ervaring te bieden, hanteren we een nultolerantiebeleid wat betreft boekcontent die is bedoeld om reclame te maken, te promoten of te misleiden of die de inhoud van het boek niet correct weerspiegelt.

Auteurs, uitgevers en verkooppartners zijn verantwoordelijk voor het naleven van onze richtlijnen voor kwaliteit van content. We verwijderen content die niet aan deze richtlijnen voldoet en onderzoeken een boek wanneer dit mogelijk een slechte klantervaring veroorzaakt of onjuiste content heeft. We kunnen ook om aanvullende informatie over je boek vragen voordat het te koop wordt aangeboden.

Volg de onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat de content van jouw boek, waaronder omslagillustraties, metagegevens en de productbeschrijving, niet leiden tot onnauwkeurige of te veel zoekresultaten, waardoor onze lezers geen goede aankoopbeslissingen kunnen nemen.

Inhoudsopgave


Fouten opsporen

Het is erg belangrijk om je e-book te doorzoeken op fouten voordat je het originele bestand uploadt (of voordat je een nieuw bestand uploadt, wanneer je na publicatie nog problemen in het bestand hebt opgelost). Er zijn fouten waardoor een boek mogelijk als onvolledig of onbruikbaar wordt gezien. Dit noemen we kritieke fouten. Omdat kritieke fouten de leeservaring significant negatief beïnvloeden, wordt een boek dat dit soort fouten bevat, uit de verkoop gehaald totdat correcties zijn aangebracht.

Andere fouten kunnen ervoor zorgen dat de lezer de door de auteur beoogde betekenis niet begrijpt. Dit noemen we destructieve fouten. De meestvoorkomende fout is het type afleidend; dit is een fout die de lezer even uit de wereld van de schrijver haalt.

Het gecombineerde effect van een boek met veel afleidende of destructieve fouten op de leeservaring kan ertoe leiden dat het boek uit de verkoop wordt gehaald totdat de fouten zijn gecorrigeerd. Een boek met een beperkt aantal afleidende of destructieve fouten kan beschikbaar blijven voor verkoop, maar er kan dan wel een tijdelijke kwaliteitswaarschuwing worden getoond op de gegevenspagina totdat fouten zijn gecorrigeerd.Je e-book controleren

Als je je e-book nakijkt op kwaliteitsproblemen, raden we je aan Kindle Previewer te gebruiken. Met dit gratis programma kun je zien hoe je bestand eruitziet op diverse Kindle-apparaten en -apps. Als je Microsoft Word gebruikt om je e-book op te maken, raden we je aan onze stapsgewijze opmaakhandleiding te raadplegen.Tikfouten

Tikfouten behoren tot de meest voorkomende kwaliteitsproblemen die klanten melden. Een e-book van hoge kwaliteit mag geen tikfouten bevatten. Voer daarom alle mogelijke controles uit. Tikfouten kunnen allerhande oorzaken hebben: verkeerd gespelde woorden, slechte optische tekenherkenning van gescande teksten, kopiëren en plakken binnen brondocumenten of conversies van een bronbestand. Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende tikfouten waarnaar je kunt zoeken:

SoortVoorbeeldZou moeten zijn
Cijfers in plaats van letters5arasotaSarasota
Letters in plaats van cijfers1o661066
Onjuiste interpunctieDe hond rende,De hond rende
Zachte afbreektekensher-halenherhalen
Ontbrekende lettersNi tsNiets
HTML-tags in plaats van tekens<sup>® ; ®
Foute tekens•"egenTegen

Tikfouten voorkomen en corrigeren

Als er een tikfout in je e-book staat, is het belangrijk in de gehele tekst naar de fout te zoeken om ervoor te zorgen dat deze fout niet op een andere plek nog voorkomt. Het is ook belangrijk dat je de tekst op soortgelijke fouten controleert. Je kunt spelfouten verhelpen met behulp van de spellingcontrole in de Online Previewer. Met de zoekfunctie van Kindle Previewer kun je ook zoeken naar alle keren dat een herhaalde tikfout voorkomt om deze allemaal te corrigeren. Soms gebruikt een schrijver met opzet onjuiste schrijfwijzen of dialectwoorden. Dit zijn geen fouten. Voorbeelden hiervan komen vaak in dialogen voor. Verschillen in schrijfwijze tussen Amerikaans en Brits Engels worden niet als fouten beschouwd.Problemen met metagegevens

Zorg ervoor dat de metagegevens van jouw e-book niet leiden tot onjuiste zoekresultaten of op een andere manier onze klanten hinderen een goede koopbeslissing te nemen. Dit zijn veelvoorkomende problemen met metagegevens:

 • De titel, de serienaam, de editie, de subtitel, het volume of de medewerker in je bestand komen niet overeen met de metagegevens die je hebt ingevoerd.
 • De titel, de serienaam, de editie, de subtitel of het volume in de metagegevens bevatten een URL, trefwoorden, beschrijvingen van het genre, promoties, verwijzingen naar andere boeken binnen de categorie of spelfouten.
 • De trefwoorden en/of categorieën komen niet overeen met de boekcontent.
Zie onze richtlijnen voor metagegevens.Niet-ondersteunde tekens

Als je tekst in Kindle Previewer wordt weergegeven als een reeks onleesbare tekens of vraagtekens in een vakje, betekent dit gewoonlijk dat je boek een niet-ondersteund accent of teken bevat. Om er zeker van te zijn dat je boek geen tekens bevat die niet ondersteund worden, bekijk je je boek met Kindle Previewer en zoek je naar vierkantjes of onleesbare tekens zoals deze:

Problemen met niet-ondersteunde tekens voorkomen en oplossen

Als er een niet-ondersteund teken in je boek staat, is het belangrijk de gehele tekst na te kijken, aangezien een niet-ondersteund teken vaak wordt gebruikt in combinatie met vergelijkbare tekens. Gebruik de zoekfunctie van Kindle Previewer om naar niet-ondersteunde tekens te zoeken. Meer informatie over ondersteunde tekens

Kritieke problemen

Content geüpload in talen die niet worden ondersteund, worden niet juist weergegeven op Kindle-apparaten en worden uit de verkoop gehaald. Zie het overzicht van ondersteunde talen.Problemen met boekomslag

Een afbeelding van hoge kwaliteit op de omslag kan de lezer stimuleren het e-book te kopen. Hier zijn enkele veelvoorkomende problemen met omslagen:

 • De omslag heeft te veel ruimte in de marges of is te groot en wordt niet volledig weergegeven
 • De omslagafbeelding is wazig
 • De omslag ontbreekt
 • De omslagafbeelding is in het manuscriptbestand ingevoegd waardoor er een fout ontstaat
 • Op de omslag staat een verwijzing naar een reclame of promotie (bijvoorbeeld 'gratis')

Een omslag maken en toevoegen

Raadpleeg onze richtlijnen voor het maken van omslagen voor e-booksAfbeeldingskwaliteit

Duidelijke, leesbare afbeeldingen in je boek zijn belangrijk voor een positieve leeservaring. Afbeeldingen met tekst kunnen voor problemen zorgen als de bronkwaliteit slecht is. Controleer daarom of de tekst in Kindle leesbaar is door een preview te bekijken in Kindle Previewer. Zorg er ook voor dat de afbeeldingen in je boek niet wazig zijn. Dit kan vervelend zijn voor de lezer en kan invloed hebben op de begrijpelijkheid van je content als de afbeeldingen veel informatie bevatten.

Kritieke problemen

 Boeken die volledig uit scans bestaan, worden mogelijk afgewezen of uit de handel gehaald, aangezien deze onleesbaar in gedrukte vorm en op Kindle-apparaten, waar de lezer de tekengrootte niet kan aanpassen.

Deze vereiste geldt niet voor manga, stripboeken, prentenboeken voor kinderen, enz. Een kleine hoeveelheid gescande of als afbeeldingen toegevoegde tekst is toegestaan, op voorwaarde dat deze leesbaar is en betrekking heeft op de content. Bijvoorbeeld kleine fragmenten zoals bijschriften van afbeeldingen, complexe wiskundige formules en/of handgeschreven brieven. 

Als je deze boek(en) wilt publiceren, moet je de inhoud van je boek(en) bijwerken door de gescande of als afbeeldingen toegevoegde tekst te vervangen door aanpasbare tekst, en je boek opnieuw indienen voor publicatie.]

Andere kwaliteitsproblemen zijn wazige afbeeldingen en afbeeldingen met onleesbare tekst.

Zorgen voor afbeeldingen van hoge kwaliteit

De beste manier om ervoor te zorgen dat er duidelijke afbeeldingen in je boek staan, is bronafbeeldingen van de hoogst mogelijke kwaliteit te kiezen. Meer informatie over richtlijnen en aanbevolen werkwijzen voor afbeeldingsopmaak.


Opmaakproblemen

Opmaakproblemen doen zich voor op het zichtbare niveau of op het opmaakniveau van een e-book en kunnen bestaan uit problemen zoals extra ruimte tussen alinea's of expliciet ingestelde tekstuitlijning. Door opmaakfouten in een e-book kunnen lezers vaak hun leeservaring niet aanpassen aan hun voorkeuren of wordt het tekstverloop soms onleesbaar of verwarrend. Een boek van hoge kwaliteit moet correct zijn opgemaakt. Voer daarom alle mogelijke controles uit. Voor de beste leeservaring raden wij je aan om je boekcontent te uploaden in een bestandsindeling met aanpasbare opmaak, zoals .doc, .docx, of .html.

Zorgen voor de juiste opmaak

Met Kindle Previewer kun je op effectieve wijze de opmaak van je e-book bekijken. Met dit hulpprogramma kun je opmaakfouten identificeren voordat je het verkrijgbaar stelt. Bekijk onze stapsgewijze opmaakhandleiding voor tips over opmaak in Microsoft Word. Controleer je hele manuscript op soortgelijke problemen, omdat opmaakfouten vaak in het hele boek voorkomen. Zo komen verkeerd ingestelde linker- of rechtermarges op elke pagina voor.

Kritieke problemen

 • De hoofdtekst wordt vet, cursief, onderstreept of als hyperlink weergegeven
 • Extra marge voor de hoofdtekst is breder dan een kwart van het scherm
 • De hoofdcontent wordt in liggende afdrukstand weergegeven zonder gegevenspaginadisclaimer
 • De hoofdtekst is niet op de standaardkleur ingesteld
 • De tekst is expliciet wit of de achtergrond is expliciet zwart ingesteld waardoor de tekst onleesbaar is. Als je bijvoorbeeld de code Font = white instelt, wordt de tekst onleesbaar in de witte-achtergrondmodus of op een E Ink-apparaat.
 • Paginanummering is aanwezig

Paginanummers in een e-bookbestand hinderen de leeservaring en moeten worden verwijderd.

Hier zijn enkele voorbeelden van andere opmaakproblemen:
 • Uitlijning van de hoofdtekst
 • De grootte van de hoofdtekst is expliciet ingesteld en is groter of kleiner dan de standaardtekstgrootte
 • De hoofdtekst verandert onbedoeld van grootte
 • Er ontbreken opsommingstekens in een opsomming
 • Een lijst bevat opsommingstekens die op een andere regel worden getoond dan de content van de lijst
 • De opmaak van de lijst ontbreekt
De beste manier om een prettige leeservaring te behouden, is door de opmaak van de tekst niet expliciet in te stellen, zodat de lezer die zelf kan aanpassen.

Lijsten zonder correcte opmaak zijn soms onleesbaar.
 • Onjuist ingevoegd regel-einde
 • Indicatie van alineascheiding (inspringing of ruimte tussen alinea's) ontbreekt
 • Regel-einde dat een nieuwe sectie of scèneverandering aangeeft, ontbreekt
 • Er is een vast pagina-einde in het midden van een sectie of hoofdstuk
 • Een extract of citaatblok wordt niet onderscheiden van de hoofdtekst
Extra of ontbrekende einden kunnen de lezer verwarren en het verhaal hinderen
 • Tekst in de zijbalk onderbreekt een zin, alinea of sectie
 • Een voetnoot onderbreekt een zin, alinea of sectie
 • Een afbeelding onderbreekt een zin of alinea.
Onjuist ingevoegde zijbalken, voetnoten of afbeeldingen kunnen de leeservaring verstoren, wat tot verwarring kan leiden.
 • Extra margeopvulling voor de hoofdtekst is minder breed dan een kwart van het scherm
 • Dubbele regelafstand tussen elke alinea
 • Telkens onjuist toegevoegde regelopvulling tussen het kopje van een sectie/hoofdstuk en de eerste alinea
Lezers moeten hun eigen leesvoorkeuren kunnen instellen. Zorg er ook voor dat lezers niet vaker hoeven te browsen dan strikt nodig.
 • Gesplitste monogrammen: de eerste letter van elk hoofdstuk in je boek moet op dezelfde regel staan als de rest van het woord.
 • Individuele alinea wordt onjuist vet, cursief, onderstreept of als hyperlink weergegeven
 • De tekst is expliciet zwart of de achtergrond is expliciet wit ingesteld, waardoor de tekst onleesbaar is. Als je bijvoorbeeld de code Font = black instelt, wordt de tekst onleesbaar in de zwarte-achtergrondmodus op kleurenapparaten.


Koppelingen

Alle koppelingen in je boek moeten naar de plaats navigeren waar de lezer verwacht dat deze naartoe zullen gaan. De lezer moet ook kunnen navigeren naar de plaatsen in het Ga naar-menu van je boek, zoals de omslagafbeelding, het begin en de inhoudsopgave. Test voordat je het boek voor de handel beschikbaar stelt op je Kindle-apparaat of alle koppelingen in je boek, inclusief de Ga naar-items naar de bedoelde locaties navigeren. Als je niet over een apparaat beschikt, is Kindle Previewer een handig hulpprogramma waarmee je content kunt bekijken zoals deze op een apparaat wordt weergegeven.

Problemen met koppelingen voorkomen

Verbroken of onjuiste koppelingen zijn doorgaans het gevolg van een fout in de URL van de koppeling of van een verkeerd geplakte locatie van de koppeling. Controleer de HTML- of ingevoegde tekstkoppelingen om dit probleem op te lossen. Hieronder vind je enkele voorbeelden van problemen met koppelingen die we regelmatig in boeken aantreffen.

 • Een koppeling naar een Ga naar-item die niet werkt
 • Een koppeling in de inhoudsopgave die niet werkt
 • Een koppeling aan het begin die lezers naar een inhoudsopgave naar het eind van het boek brengt
 • Een koppeling buiten de inhoudsopgave die lezers naar niet-relevante content aan het eind van het boek brengt
 • Een koppeling in de inhoudsopgave die niet in chronologische volgorde staat
 • Een voetnoot zonder koppeling
 • Een verboden externe koppeling
 • Een externe koppeling die niet werkt
 • Een interne koppeling (inhoudsopgave, NCX-bestand (Navigational Control) van XML of andere koppeling) die niet naar de juiste locatie verwijst
 • Verwijzing naar een paginanummer zonder koppeling
 • Ontbrekende logische inhoudsopgave (NCX)
Enkele voorbeelden van verboden externe koppelingen zijn:
 • Koppelingen naar pornografie
 • Koppelingen naar andere commerciële webwinkels voor e-books dan Amazon
 • Koppelingen naar webformulieren waarin naar klantgegevens wordt gevraagd (zoals e-mail- of woonadres)
 • Koppelingen naar illegale, schadelijke, inbreukmakende of aanstootgevende content
 • Koppelingen met kwaadwillende bedoelingen (zoals een virus of phishing)

Waarschuwing: Onnodige of verwarrende hyperlinks, verkeerd geplaatste inhoudsopgaven of het toevoegen van afleidende content die lezers wegleidt van de inhoud van je boek kan leiden tot een slechte ervaring voor de klant. Als de opmaak van een boek leidt tot een negatieve ervaring of verwarring bij lezers of zo is vormgegeven dat het de omzet of het aantal gelezen pagina's kunstmatig opdrijft, ondernemen we actie om de boeken te verwijderen en lezers te beschermen. Dit omvat ook storende of onnodige oproepen om op elementen in de inhoudsopgave te klikken. Als je dit soort elementen in je boeken blijft toevoegen, kan dit invloed hebben op de status van je account en zelfs leiden tot de beëindiging van je account.

Voor meer informatie over:

Kritieke problemen

Plaats bonusmateriaal (zoals andere verhalen of een voorproefje van andere boeken) niet aan het begin van een boek, maar ook geen koppeling die lezers naar het einde van het eigenlijke boek brengt.Tabellen

Een veelvoorkomende klacht die we over tabellen krijgen, is dat een deel van de tabel is afgekapt. Dit gebeurt doorgaans wanneer tabellen worden gebruikt voor de opmaak van gegevens die geen tabelvorm hebben, zoals zijbalken, lijsten, grote stukken tekst enzovoort. Vermijd daarom het gebruik van tabellen om tekst op te maken of om te proberen boekelementen op een bepaalde manier weer te geven.

Kritieke problemen

Tabellen waarvan er aan de onderkant van het scherm content wegvalt wanneer het op lettergrootte 3 (de standaard) wordt bekeken. Dit zorgt ervoor dat content voor de meeste lezers ontoegankelijk is. Andere problemen die we regelmatig in e-books tegenkomen, zijn tabellen die niet in tabelvorm staan en tabellen waarbij de lezer naar rechts moet kijken voor gegevens die niet in tabelvorm staan. Tabellen met gegevens die niet in tabelvorm staan, zorgen er vaak voor dat lezers meer moeten doen om de content van platte tekst te kunnen lezen, bijvoorbeeld bij een tabel met vaste regel-einden of een tabel met een woord in een cel dat over twee of meer regels is verdeeld. Als de gegevens absoluut in tabelvorm moeten worden weergegeven en je de fout nog steeds ziet, probeer de gegevens dan over meer cellen te verdelen, zodat er meer beschikbare breekpunten zijn. Zie sectie 3.6 in de Publiceringsrichtlijnen voor de Amazon Kindle voor meer informatie over richtlijnen voor tabellen.

In de Previewer en Kindle voor pc worden tabellen niet altijd zeer nauwkeurig getoond. Probeer de tabelopmaak indien mogelijk te controleren op een Kindle-apparaat, met name bij kritieke problemen.Dubbele tekst

Hiermee wordt tekst bedoeld die in het boek wordt herhaald, terwijl dat niet de bedoeling is. Dit is gewoonlijk het gevolg van een kopieer-en-plak-fout en kan worden verholpen door de dubbele tekst te verwijderen.

Kritieke problemen

 • Een herhaald hoofdstuk dat ook verkeerd is gemarkeerd
Andere problemen met dubbele tekst:
 • Een herhaald hoofdstuk
 • Een stuk tekst dat wordt herhaald in een hoofdstuk of sectie, met uitzondering van losse woorden


Ontbrekende content

Problemen met ontbrekende content treden op wanneer een bepaald deel van het boek per ongeluk wordt verwijderd of verwijzingen bevat naar een deel van het boek dat niet is opgenomen in het boek.

Kritieke problemen
 • Er ontbreekt meer tekst dan slechts een korte zin
 • Er ontbreekt een afbeelding op een plek waar deze er volgens de productbeschrijving of de content van het boek wel zou moeten zijn
 • Hoofdcontent van het boek is alleen op te roepen via externe koppelingen
 • De productbeschrijving geeft aan dat het boek een cd, dvd of andere ondersteunende content bevat, maar dit is niet toegankelijk
 • Ontbrekende of niet-afspeelbare audio-/videocontent in een Kindle Enhanced-apparaat met audio en video

Andere problemen met ontbrekende content zijn:

 • Een korte zin die ontbreekt
 • Een afbeelding die ontbreekt


Tip voor het opmaken van afbeeldingen: Plak de afbeeldingen niet
Afbeeldingen moeten worden ingevoegd in JPEG-indeling (of .jpg) en worden gecentreerd (niet kopiëren en plakken vanuit een andere bron).

 • Klik op Invoegen boven in het scherm van Word
 • Klik op Afbeelding. Er verschijnt een dialoogvenster om de afbeelding op te zoeken die in het document moet worden ingevoegd
 • Zoek het bestand in het dialoogscherm op en selecteer het bestand


Onjuiste content

Boeken met onjuiste content worden altijd uit de handel gehaald. Verkeerde content betekent dat een klant iets anders ontvangt dan is geadverteerd. Doorgaans komt dat omdat een verkeerd bestand is geüpload, maar het kan ook gebeuren als de productinformatie is bijgewerkt of als de beschrijving na kopieer- en plakbewerkingen niet meer klopt. De eenvoudigste manier om dit te verhelpen, is door de meest recente versie van het juiste bestand te uploaden.Content niet geschikt voor Kindle

Boeken die niet geschikt zijn voor Kindle kunnen na inzending worden geweigerd of uit de verkoop worden gehaald.

Bepaalde boeken zijn niet geschikt voor de Kindle-indeling. Dit zijn onder meer alle boeken waarin de lezer de mogelijkheid krijgt om op de pagina's te schrijven of te kleuren. Deze boeken kunnen beter in een gedrukte vorm worden uitgegeven.

Voorbeelden van boeken die niet geschikt zijn voor de Kindle-indeling:

 • Puzzelboeken
 • Blanco tijdschriften
 • Patroonboeken
 • Kleurboeken
 • Vertaalde pagina's naast elkaar (linkerpagina in één taal, rechterpagina met dezelfde content in een andere taal)


Teleurstellende content

We staan geen content toe die teleurstellend voor onze klanten is en een slechte winkelervaring veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Content die als abonnement wordt verkocht of die lezers naar een externe bron stuurt waar ze de volledige content moeten kopen
 • Content die gratis op internet verkrijgbaar is (tenzij je in het bezit bent van het copyright op die content of de content in het publieke domein is). Meer informatie vind je in de secties ˈIllegale en inbreukmakende contentˈ en ˈContent uit het publieke domein en andere niet-exclusieve contentˈ in de Richtlijnen voor content.
 • Content waarvan het hoofddoel reclame maken is
 • Content die niet duidelijk anders is dan de content van een ander boek dat beschikbaar is in de Kindle Store
  • Opmerking: Als je een liefdesroman uitgeeft, kun je het boek uitgeven met twee omslagen: de originele omslag en een discrete of alternatieve versie. De inhoud van boeken met verschillende boekomslagen kan hetzelfde zijn. Zorg ervoor dat de versies duidelijk van elkaar verschillen door een extra beschrijving toe te voegen aan de titel of ondertitel, zoals ‘Discrete versie‘ of ‘Alternatieve versie‘.
 • Content die te kort is
 • Content die slecht is vertaald
 • Content die geen prettige leeservaring biedt
 • Bonuscontent die verschijnt vóór de primaire content van een boek
 • Content die is hergebruikt, gerecycled of herhaald in één boek of verschillende boeken
 • Content die een nieuwe naam heeft of opnieuw is uitgebracht met aanzienlijke wijzigingen in de metagegevens, wat leidt tot een verwarrende ervaring voor lezers


Begeleidende gidsen


Begeleidende gidsen (waaronder samenvattingen, studiegidsen, werkboeken, analyses en andere gerelateerde content gebaseerd op andere boeken) zijn niet toegestaan, met beperkte uitzonderingen voor gidsen met positieve feedback van lezers. 


Verzamelingen

Als je meerdere verhalen als één boek publiceert, moet in het titelveld en op de omslag correct de inhoud van je boek staan vermeld door termen als 'bundel', 'verzameling', 'collectie', 'compilatie' of 'serie' toe te voegen. Verhalen die deel uitmaken van een serie, moeten in de juiste volgorde binnen een boek staan en in de metagegevens van een collectie van individuele verhalen moeten alle verhalen worden opgenomen.

Omnibussen of genummerde reeksen mogen content bevatten die je eerder hebt gepubliceerd in je catalogus. Omdat we echter een optimale klantervaring nastreven, mag dezelfde content niet buitensporig worden hergebruikt in de verschillende boeken. Als de content zo vaak wordt herhaald dat er een slechte winkel- of leeservaring ontstaat, beschouwen wij dit als 'buitensporig' hergebruik.

Opmerking: Er mag nergens in je boek staan aangegeven dat het deel uitmaakt van een gebundelde set.

Boeken in een verzameling moeten voldoen aan alle richtlijnen van het programma (je moet bijvoorbeeld de exclusieve publicatierechten hebben voor alle content die is ingeschreven bij KDP Select. Zie voor meer informatie onze Richtlijnen voor content en de Algemene voorwaarden.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit