Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Belastingtarief voor niet-Amerikaanse uitgevers

Alle uitgevers buiten de VS moeten de belastingvragenlijst voor de VS invullen om in aanmerking te komen om boeken te publiceren op KDP.


Amerikaanse Kindle Store - Amerikaanse bronheffing

Op royaltybetalingen voor verkooptransacties in de Amerikaanse store wordt een Amerikaans belastingtarief ingehouden van 30%.


Aanspraak maken op een lager belastingtarief

Uitgevers kunnen in aanmerking komen voor een lager Amerikaans belastingtarief als hun vestigingsland een verdrag voor de inkomstenbelasting heeft met de Verenigde Staten. Raadpleeg de website van de IRS voor een overzicht van landen waarmee de VS een belastingverdrag heeft en een tabel van tarieven op basis van belastingverdragen.

Om in aanmerking te komen voor een lager belastingtarief, moet u een TIN-nummer (Tax Identification Number) invoeren in de belastingvragenlijst voor de VS. Als u een Amerikaans fiscaal identificatienummer (TIN) heeft, moet u dit nummer opgeven. Als u geen TIN heeft, kunt u het belastingidentificatienummer gebruiken dat u is toegewezen door de belastingautoriteit van het land waarin u woonachtig bent. In de vragenlijst staat het Amerikaanse belastingtarief vermeld dat van toepassing is op uw betalingen op basis van uw vorige invoer op het W-8-formulier. Controleer of dit tarief overeenkomt met het tarief van het IRS-belastingverdrag indien u hiervoor in aanmerking wilt komen. Als de tarieven niet overeenkomen, moet u mogelijk de eerder ingevulde gegevens nog eens nalopen.

Als uw land geen belastingidentificatienummer voor inkomstenbelastingsdoeleinden uitgeeft, kunt u een Amerikaans TIN-nummer aanvragen door deze instructies te volgen: Amerikaans fiscaal identificatienummer (TIN) aanvragen.


Kindle Store: BR

Op royaltybetalingen voor verkooptransacties in de Braziliaanse (BR) store wordt een Braziliaans belastingtarief ingehouden. Het in uw KDP-account opgegeven vestigingsland bepaalt het van toepassing zijnde bronbelastingtarief. Ga naar de Braziliaanse Kindle Store voor volledige informatie over verkooptransacties en Braziliaanse belastingtarieven.


Kindle Store: India

Op royaltybetalingen voor verkooptransacties in de Indiase (IN) Store wordt een Singaporees belastingtarief ingehouden.

Singaporese uitgevers: Op royaltybetalingen voor verkopen in de Indiase store wordt geen Singaporees belastingtarief ingehouden indien u Amazon uw Singaporese belastingidentificatienummer heeft verstrekt. Download de belastingvragenlijst voor Singapore  en vul deze in. Stuur het formulier met uw Singaporese belastingidentificatienummer naar het adres in de vragenlijst.

Uitgevers buiten Singapore Op royaltybetalingen voor verkooptransacties in de Indiase Store wordt een Singaporees belastingtarief ingehouden van 10%. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een verlaagd belastingtarief op grond van een belastingverdrag tussen uw land en Singapore. Auteurs die zijn gevestigd in de V.S. en India komen mogelijk niet in aanmerking voor een verlaagd belastingtarief. De verwachte verlaagde belastingtarieven staan in deze tabel: .

U kunt nalezen of u hiervoor in aanmerking komt op de website van de Singaporese overheid: . Als u van mening bent dat u in aanmerking komt voor een gereduceerd belastingtarief en hiervoor een aanvraag wilt indienen, kunt u de belastingvragenlijst voor Singapore invullen: . U moet de belastingvragenlijst versturen naar het adres dat wordt vermeld in de vragenlijst. U dient een originele, papieren versie van uw verklaring van vestigingsland voor belastingaangifte toe te voegen, die u kunt aanvragen bij uw belastingdienst.

Vermeld de volgende gegevens als u uw informatie indient zodat we uw account kunnen vinden:
  • Amazon-activiteit (KDP)
  • Het e-mailadres dat u gebruikt voor uw KDP-account (indien dit afwijkt van het e-mailadres dat u gebruikt om de vragenlijst te verzenden)

Opmerking: we accepteren geen formulieren die per e-mail worden verstuurd om de privacy van uw gegevens te beschermen.

Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit