Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor auteursrechten

De Algemene voorwaarden en Richtlijnen voor content van KDP vereisen dat je beschikt over de publicatierechten van alle content die je voor verkoop uploadt naar Amazon. Als je content uploadt of probeert te uploaden waarvoor je geen rechten hebt, kan dit leiden tot afwijzing of verwijdering van je boek, een negatieve impact op de status van je account en/of verlies van royalty's.

Op deze pagina vind je informatie over intellectuele-eigendomsrechten en algemene problemen met betrekking tot intellectueel eigendom die kunnen ontstaan bij het publiceren van boeken via KDP. De content van deze pagina is geen juridisch advies. Raadpleeg een advocaat als je een specifieke vraag hebt over jouw intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen.


Inhoudsopgave

Schendingen melden

Amazon respecteert de intellectuele eigendom van anderen. Als je meent dat je werk is gekopieerd op een manier die de auteursrechten schendt, raadpleeg je de kennisgeving en procedure voor de Amazon-website waar je de schending hebt opgemerkt:

Amazon.com Amazon.co.jp
Amazon.co.uk Amazon.com.br
Amazon.de Amazon.ca
Amazon.fr Amazon.in
Amazon.es Amazon.com.mx
Amazon.it Amazon.com.au

Veelgestelde algemene vragen over intellectuele eigendom

Wat zijn auteursrechten?
Auteursrechten beschermen de auteurs van originele werken, zoals video's, films, liedjes, boeken, musicals, games, schilderijen enzovoort. Het auteursrecht is bedoeld om het maken van originele auteurswerken aan te moedigen voor het algemeen belang. Als iemand de auteur van een oorspronkelijk werk is, is hij of zij doorgaans in het bezit van het auteursrecht op dat werk.

Wat is een handelsmerk?
Een handelsmerk is een woord, symbool of ontwerp (zoals een gestileerde merknaam of een logo) dat een bedrijf gebruikt om zijn producten of diensten mee te identificeren en deze te onderscheiden van de producten en diensten van andere bedrijven. Met andere woorden: een handelsmerk geeft de bron van producten of diensten aan. Over het algemeen bestaat het handelsmerkrecht om verwarring bij de klant over de bron van producten of diensten te voorkomen.

Moet ik een auteursrechtenpagina in mijn boek(en) opnemen?
Je hoeft op Amazon geen auteursrechtenpagina in je boek op te nemen. Als je een auteursrechtenpagina voor je boek wilt toevoegen, moet je deze opnemen in je contentbestand.Veelgestelde vragen over publicatierechten valideren

Als je een boek indient voor publicatie via KDP, kunnen we in sommige gevallen om aanvullende documentatie vragen om te bevestigen dat jij in het bezit bent van de publicatierechten voor het boek dat je probeert te publiceren. Pas hierna kan het boek beschikbaar worden gesteld voor verkoop. Als je content eerder geheel of gedeeltelijk is gepubliceerd of door iemand anders dan jouzelf is gemaakt, kun je het beste vóór het indienen alle relevante documentatie verzamelen voor het geval dat hierom wordt gevraagd.

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen over het valideren van publicatierechten.

Ik ben de auteur en heb mijn boek eerder gepubliceerd. Welke documentatie moet ik opsturen als KDP me vraagt mijn rechten te bevestigen?

Bekijk de volgende scenario's om te bepalen welke op jou van toepassing is:

 1. Ik heb mijn boek eerder via een andere uitgever gepubliceerd.

  Om te bevestigen dat jij de rechten voor je content bezit, kun je documentatie indienen waaruit blijkt dat de rechten van de vorige uitgever weer aan jou zijn toegewezen of zijn verlopen (meestal in de vorm van een brief) of dat de vorige uitgever niet-exclusieve rechten voor je boek heeft.

 2. Een uitgever heeft mijn boek eerder in een bepaalde indeling gepubliceerd en ik wil het boek via KDP in een andere indeling publiceren.

  Om te bevestigen dat jij de rechten voor deze indeling bezit, kun je een ondertekend exemplaar van de overeenkomst tussen jou en de uitgever verstrekken waarin staat dat de uitgever geen publicatierechten heeft voor de indeling waarin je het boek via KDP wilt publiceren.

 3. Een uitgever heeft mijn boek eerder in een bepaalde regio gepubliceerd en ik wil het boek via KDP in een andere regio publiceren.

  Om te bevestigen dat jij de rechten in de geselecteerde regio bezit, kun je een ondertekend exemplaar van de overeenkomst tussen jou en de uitgever verstrekken waarin staat dat de uitgever geen publicatierechten heeft voor de regio waarin je het boek via KDP wilt publiceren.

 4. Ik heb mijn boek eerder gepubliceerd via een ander KDP-account of CreateSpace.

  Je kunt slechts één account tegelijkertijd aanhouden. Als je meer dan één account hebt, moet je om je rechten te bevestigen eventuele andere accounts sluiten of contact opnemen met de klantenservice van KDP voor hulp bij het samenvoegen van je accounts, zodat je boek slechts via één account wordt gepubliceerd.

  CreateSpace en KDP zijn op 18 december 2018 samengegaan. We hebben toen je CreateSpace-boeken en -accountgegevens naar KDP verplaatst. Raadpleeg voor meer informatie onze Hulp-pagina.

 5. Ik heb mijn boek eerder op een andere website gepubliceerd.

  Om te bevestigen dat jij de rechten op de content bezit, kun je informatie indienen waarmee je aantoont dat je zelf de eigenaar bent van de website waar het boek is gepubliceerd (bijv. door schermafbeeldingen of documentatie in te dienen waaruit blijkt dat de website en het KDP-account toebehoren aan dezelfde persoon), of kun je informatie indienen waarmee je aantoont dat je boek is verwijderd van website(s) die niet langer de publicatierechten bezitten.

Ik ben een uitgever en het boek is eerder door een andere uitgever gepubliceerd. Welke documentatie moet ik opsturen als KDP me vraagt mijn rechten te bevestigen?

Bekijk de volgende scenario's om te bepalen welke op jou van toepassing is:

 1. Een uitgever heeft het boek eerder in een bepaalde indeling gepubliceerd en ik wil het boek via KDP in een andere indeling publiceren.

  Om te bevestigen dat jij de rechten voor een gedrukte of digitale editie bezit, stuur je een e-mail vanaf het e-mailadres dat op de officiële website van de vorige uitgever staat vermeld of verstrek je een ondertekende kopie van de overeenkomst met de vorige uitgever waarin de uitgever aangeeft dat deze geen publicatierechten bezit voor de indeling waarin je via KDP wilt publiceren.

 2. Een uitgever heeft het boek eerder in een bepaalde regio gepubliceerd en ik wil het boek via KDP in een andere regio publiceren.

  Om te bevestigen dat jij de rechten in de betreffende regio bezit, stuur je een e-mail vanaf het e-mailadres dat op de officiële website van de vorige uitgever staat vermeld of verstrek je een ondertekende kopie van de overeenkomst met de vorige uitgever waarin de uitgever aangeeft dat deze geen publicatierechten bezit voor de regio waarin je via KDP wilt publiceren.

Bewijst mijn auteursrechtenpagina dat ik de benodigde publicatierechten bezit?

De auteursrechtenpagina in het boek is niet voldoende om aan te tonen dat je de vereiste publicatierechten bezit.

Kunnen jullie alvast de rechtendocumentatie controleren voor een boek dat ik voor publicatie ga indienen, zodat ik het niet later hoef te verstrekken?

Op dit moment kunnen we alleen documentatie accepteren wanneer we hierom vragen. Zodra je het boek hebt ingediend, nemen we contact met je op als we meer informatie nodig hebben.

Hoelang duurt het voordat jullie de documentatie hebben gecontroleerd?

We reageren gewoonlijk binnen vijf werkdagen na het ontvangen van de documentatie.

Hoelang duurt het voordat mijn boek beschikbaar is voor verkoop nadat jullie de controle van mijn documentatie hebben afgerond?

Zodra je boek is goedgekeurd, kan het tot 48 uur duren voordat de gegevenspagina op Amazon wordt weergegeven.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit