Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Digitale-prijzenpagina

Laatste update: 12 maart 2018

Deze prijzenpagina is op de bovenstaande datum gewijzigd. Je kunt kiezen tussen twee royalty-opties voor elk van je digitale boeken: de optie met 35% royalty's en de optie met 70% royalty's, zoals hierna beschreven.

1. Royalty's

De optie met 35% royalty's

De optie met 70% royalty's

A. Beschikbare verkoopregio’s

Indien je voor je digitale boek voor deze royalty-optie kiest, geldt deze optie voor de verkoop van je digitale boek aan klanten in alle regio's.

Als je deze royalty-optie kiest voor je digitale boek, wordt deze optie toegepast op de verkoop van het digitale boek aan klanten in de volgende beschikbare verkoopregio's:

Andorra
Australië
Bahrein
België
Brazilië*
Canada
Duitsland
Egypte
Frankrijk
Gibraltar
Guernsey
Ierland
India*
Isle of Man
Italië
Japan*
Jersey
Jordanië
Koeweit
Koninkrijk Saoedi-Arabië
Libanon
Liechtenstein
Luxemburg
Mexico*
Monaco
Nederland
Nieuw-Zeeland
Oman
Oostenrijk
Qatar
San Marino
Spanje
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Vaticaanstad
Zwitserland

Royalty's voor verkopen aan klanten buiten de Beschikbare verkoopregio's worden gebaseerd op de optie met 35% royalty's (op basis van het royaltytarief van 35%, dat wordt berekend zoals beschreven voor die royalty-optie).

B. Royaltypercentage

35%

70%

i. Berekening royalty's voor catalogusprijs

Het royaltytarief van 35% maal de catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw.

Royaltytarief van 35% x (catalogusprijs - toepasselijk btw-tarief) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.

Het royaltytarief van 70% maal het bedrag dat gelijk is aan de catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw, minus bezorgkosten voor verkopen aan klanten in de hierboven vermelde beschikbare verkoopgebieden.

Royaltytarief van 70% x (catalogusprijs - toepasselijk btw-tarief - verzendkosten) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.

ii. Royaltyberekening voor promotionele catalogusprijs

Het royaltytarief van 35% maal de Promotionele catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw, vastgesteld volgens het Kindle MatchBook- of het Kindle Countdown Deals-programma.

Royaltytarief van 35% x (promotionele catalogusprijs - toepasselijk btw-tarief) = royalty

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.

Het royaltytarief van 70% maal het bedrag dat gelijk is aan de Promotionele catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw, minus Bezorgkosten voor verkopen aan klanten in de hierboven vermelde Beschikbare verkoopgebieden.

Als je digitale boek op basis van de verkoop van het boek voor de catalogusprijs in aanmerking komt voor het royaltytarief van 70%, wordt dit royaltytarief van 70% ook gebruikt voor de berekening van royalty's op basis van de verkoop van het digitale boek voor de promotionele catalogusprijs die is ingesteld met het Kindle MatchBook-programma of het Kindle Countdown Deals-programma.

Royaltytarief van 70% x (Promotionele catalogusprijs – toepasselijke btw - bezorgkosten) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.

C. Leveringskosten

Niet van toepassing - wij houden geen leveringskosten in bij de berekening van je royalty's.

De leveringskosten zijn gelijk aan het aantal megabytes dat je digitale boekbestand volgens ons bevat, vermenigvuldigd met het hieronder vermelde tarief voor leveringskosten:

Amazon.com: US $ 0,15/MB
  Amazon.ca: CAD $ 0,15/MB
  Amazon.com.br: R$ 0,30/MB
  Amazon.co.uk: UK £ 0,10/MB
  Amazon.de: € 0,12/MB
  Amazon.fr: € 0,12/MB
  Amazon.es: € 0,12/MB
  Amazon.in: INR ₹ 7/MB
  Amazon.it: € 0,12/MB
  Amazon.nl: € 0,12/MB
  Amazon.co.jp: ¥ 1/MB
  Amazon.com.mx: MXN $ 1/MB
  Amazon.com.au: AUD $0.15/MB
 
  We ronden de bestandsgrootte af op de dichtstbijzijnde kilobyte. De minimale leveringskosten voor een digitaal boek bedragen US $ 0,01 voor de verkoop in Amerikaanse dollars, INR ₹ 1 voor de verkoop in Indiase roepies, CAD $ 0,01 voor de verkoop in Canadese dollars, GB P£ 0,01 voor de verkoop in Engelse ponden, JPY ¥ 1 voor de verkoop in Japanse yens, R $ 0,01 voor de verkoop in de Braziliaanse real, MXN $1 voor de verkoop in Mexicaanse peso's, AUD $ 0,01 voor de verkoop in Australische dollars en € 0,01 voor de verkoop in euro's, ongeacht de bestandsgrootte. Voor verkopen in Japanse yen brengen wij geen leveringskosten in mindering voor boeken van 10 MB of meer.

D. Afstemming op prijzen van concurrenten

Van tijd tot tijd kan je boek als onderdeel van een gratis promotieactie via andere verkoopkanalen beschikbaar worden gesteld. Het is van belang dat voor digitale boeken die via het programma beschikbaar worden gesteld promotieacties plaatsvinden die in overeenstemming zijn met gratis promotieacties voor hetzelfde boek via een ander verkoopkanaal. Derhalve geldt dat wij je digitale boek, als dat via een ander verkoopkanaal gratis verkrijgbaar is, ook gratis beschikbaar kunnen stellen. Indien wij meegaan in een gratis promotieactie voor je digitale boek die elders plaatsvindt, bedragen je royalty's tijdens die promotieactie nul. (Als we de prijs van je digitale boek afstemmen op een prijs boven nul, verandert er niets aan de berekening van je royalty's die hierboven is beschreven bij punt B. Dit geldt niet voor de optie met 70% royalty's.)

Als we de prijs van je digitale boek afstemmen op een andere prijs, zijn je royalty's gelijk aan:
 
  het hierboven vermelde royaltypercentage, vermenigvuldigd met de prijs waarvoor we het digitale boek verkopen minus belastingen en leveringskosten voor de verkoop aan klanten in de Beschikbare verkoopregio's.

Royaltypercentage x (Amazon-prijs - belastingen en leveringskosten) = royalty's

Met 'afstemming van de prijs' bedoelen wij de situatie waarin wij het digitale boek in een of meer beschikbare verkoopregio’s verkopen tegen een prijs (exclusief belastingen) die lager ligt dan de catalogusprijs teneinde de verkoopprijs van een derde voor een digitale of gedrukte editie van het digitale boek te evenaren, of teneinde onze verkoopprijs voor een gedrukte editie van het digitale boek gelijk te trekken, in een van de Beschikbare Verkoopregio’s.

E. Prijsgarantie Voorbestellen voor KDP Voorbestellingen

Als je de catalogusprijs voor een digitaal boek verlaagt terwijl het beschikbaar is voor voorbestelling, zullen wij aan een klant die het digitale boek al heeft voorbesteld voor de prijsdaling deze lagere prijs in rekening brengen. Je royalty's zullen worden gebaseerd op de daadwerkelijke prijs die wij klanten in rekening brengen, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle BTW, omzetbelasting of andere belasting opgelegd aan een klant, of die toegepast wordt in verband met de verkoop aan een klant.

Als je de catalogusprijs voor een digitaal boek verlaagt terwijl het beschikbaar is voor voorbestelling, zullen wij aan een klant die het digitale boek al heeft voorbesteld voor de prijsdaling deze lagere prijs in rekening brengen. Je royalty's zullen worden gebaseerd op de daadwerkelijke prijs die wij klanten in rekening brengen, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle btw, omzetbelasting of andere belasting opgelegd aan een klant, of die toegepast wordt in verband met de verkoop aan een klant.


 Berekening van royalty's en leveringskosten: bij het berekenen van de leveringskosten, ronden we het bedrag voor alle valuta's af tot op twee cijfers na de komma, behalve voor bedragen in Japanse yen, waarbij we afronden op het eerste gehele getal. We ronden ook bij het berekenen van royalty's af op twee cijfers achter de komma, behalve bij bedragen in Japanse yen, waarbij we afronden op het eerste gehele getal.


*70% royalty's in Brazilië, Japan, Mexico en India. Digitale boeken die in KDP Select zijn opgenomen, komen in aanmerking voor royalty's ter hoogte van 70% over verkopen aan klanten in Brazilië, Japan, Mexico en India. De catalogusprijs die je vaststelt voor Brazilië, Japan, Mexico en India moet ook voldoen aan de vereisten voor de 70% catalogusprijs voor verkopen aan klanten in Brazilië, Japan, Mexico en India. Als je digitale boek niet in KDP Select is opgenomen of als je niet voldoet aan de eisen voor de 70% catalogusprijs, verdien je royalty's ter hoogte van 35%.

2. Rekenvoorbeelden van royalty's

A. Optie met 35% royalty's
B. Optie met 70% royalty's
C. Optie met 35% royalty's voor promotionele catalogusprijs
D. Optie met 70% royalty's voor promotionele catalogusprijs

3. Je royalty-opties wijzigen

Als je je royalty-opties wilt wijzigen, kun je gewoon naar je Boekenplank gaan. Ga voor meer informatie over tijdlijnen, waaronder informatie over nieuwe publicaties en updates van gepubliceerde boeken, naar onze Hulp-pagina.


4. Je catalogusprijs vaststellen

Je dient de catalogusprijs van je digitale boek vast te stellen (en deze indien nodig van tijd tot tijd te wijzigen), zodat deze niet hoger ligt dan de catalogusprijs via enig ander verkoopkanaal voor een digitale of gedrukte editie van het digitale boek.

Indien je echter kiest voor de optie met 70% royalty's, dien je voorts je catalogusprijs zodanig vast te stellen en aan te passen dat deze ten minste 20% lager ligt dan de catalogusprijs in enig verkoopkanaal voor een gedrukte editie van het digitale boek.

Met de 'catalogusprijs in enig verkoopkanaal' bedoelen wij de adviesprijs of, als je je boek rechtstreeks aan eindgebruikers verkoopt, je eigen verkoopprijs voor een editie van het boek die verkrijgbaar is buiten ons programma om.


5. Aanvullende voorwaarden voor de 70% Royalty-optie

i. Toelatingseisen voor boeken: Boeken die hoofdzakelijk bestaan uit content uit het publieke domein komen niet in aanmerking voor de optie met 70% royalty's.

ii. Distributieregio: als je voor een digitaal boek de optie met 70% royalty's selecteert, moet je dit boek aan ons ter beschikking stellen voor distributie in elke regio waarvoor je over de juiste distributierechten beschikt. Bovendien moet je voldoen aan eventuele andere beperkingen of vereisten die we kunnen opleggen voor de optie met 70% royalty's in het programmabeleid.

iii. Nieuwe functies: Elke nieuwe functie die aan het programma wordt toegevoegd, is van toepassing op alle digitale boeken die worden gedistribueerd op basis van de optie met 70% royalty's. Dit is zelfs zo als we de functie optioneel maken voor andere digitale boeken.

iv. Niet-naleving: Als een digitaal boek op een bepaald moment niet voldoet aan de vereisten voor de optie met 70% royalty's, ontvang je voor het digitale boek royalty's op basis van de optie met 35% royalty's. Bovendien kunnen we eerder gemelde of betaalde royalty's aanpassen aan de optie met 35% royalty's.


6. Overige tariefvoorwaarden

i. Minimale en maximale catalogusprijzen: om in het programma te worden geaccepteerd, dienen voor digitale Boeken catalogusprijzen te worden vastgesteld die binnen de marge liggen van de minimale en maximale catalogusprijzen, zoals je die hier vindt.

Indien je digitale boek in aanmerking komt voor de optie met 70% royalty's, verdient je digitale boek 70% over elke verkoop van het digitale boek tegen een promotionele catalogusprijs die is vastgesteld onder het programma Kindle MatchBook of Kindle Countdown Deals, ongeacht of de promotionele catalogusprijs voldoet aan de eisen voor de maximale en minimale catalogusprijs voor de optie met 70% royalty's.

ii. Bepalingen voor prijsafstemming: Indien je ons via Contact laat weten (door te kiezen voor het onderwerp Prijzen en royalty's – Prijsafstemming) dat je van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt bij de afstemming van de prijs voor je digitale boek, zullen wij de kwestie opnieuw bekijken en ons uiterste best doen om de eventuele fout zo spoedig mogelijk te verhelpen.


Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit