Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Digitale-prijzenpagina

Laatst bijgewerkt: 8 juni 2023

Je kunt kiezen tussen twee royalty-opties voor elk van je digitale boeken, ook wel e-books genoemd: de optie met 35% royalty‘s en de optie met 70% royalty‘s. De details voor elke optie worden hieronder beschreven.

1. Royalty's

Optie met 35% royalty'sOptie met 70% royalty's
A. Beschikbare verkoopregio's Als je voor je digitale boek voor deze royalty-optie kiest, geldt deze optie voor de verkoop van je digitale boek aan klanten in alle regio's. Als je voor je digitale boek voor deze royalty-optie kiest, geldt deze optie voor de verkoop van je digitale boek aan klanten in de volgende beschikbare verkoopregio’s:
 • Andorra
 • Australië
 • Oostenrijk
 • Bahrein
 • België
 • Brazilië*
 • Canada
 • Egypte
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Gibraltar
 • Guernsey
 • Hongkong
 • India*
 • Ierland
 • Isle of Man
 • Italië
 • Japan*
 • Jersey
 • Jordanië
 • Koninkrijk Saoedi-Arabië
 • Koeweit
 • Libanon
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Macao
 • Mexico*
 • Monaco
 • Nederland
 • Nieuw-Zeeland
 • Oman
 • Qatar
 • San Marino
 • Zwitserland
 • Spanje
 • Taiwan
 • Thailand
 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Verenigd Koninkrijk
 • Verenigde Staten
 • Vaticaanstad

Je royalty's over verkopen aan klanten buiten de Beschikbare verkoopregio’s zijn zoals vermeld onder optie met 35% royalty‘s (d.w.z. het 35% royaltypercentage berekend zoals aangegeven voor die royalty-optie).
B. Royaltypercentage 35% 70%
i. Royaltyberekening voor catalogusprijs Het royaltytarief van 35% maal de catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw.

Royaltytarief van 35% x (catalogusprijs - toepasselijk btw-tarief) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.
Het royaltytarief van 70% maal het bedrag dat gelijk is aan de catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw, minus leveringskosten voor verkopen aan klanten in de hierboven vermelde beschikbare verkoopgebieden.

Royaltytarief van 70% x (catalogusprijs - toepasselijk btw-tarief - leveringskosten) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.
ii. Royaltyberekening voor promotionele catalogusprijs Het royaltytarief van 35% maal de promotionele catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw, vastgesteld volgens het Kindle MatchBook- (bestaat niet meer) of het Kindle Countdown Deals-programma.

Royaltytarief van 35% x (promotionele catalogusprijs – toepasselijke btw) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.
Het royaltytarief van 70% maal het bedrag dat gelijk is aan de promotionele catalogusprijs van het digitale boek, exclusief btw, minus leveringskosten voor verkopen aan klanten in de hierboven vermelde beschikbare verkoopgebieden.

Als je digitale boek op basis van de verkoop van het boek voor de catalogusprijs in aanmerking komt voor het royaltytarief van 70%, wordt dit royaltytarief van 70% ook gebruikt voor de berekening van royalty's op basis van de verkoop van het digitale boek voor de promotionele catalogusprijs die is ingesteld met het Kindle MatchBook-programma (bestaat niet meer) of het Kindle Countdown Deals-programma.

Royaltytarief van 70% x (promotionele catalogusprijs – toepasselijke btw - leveringskosten) = royalty's

Zie Afstemmen op prijzen van concurrenten hieronder voor uitzonderingen.
C. Leveringskosten Niet van toepassing - wij houden geen leveringskosten in bij de berekening van je royalty's. De leveringskosten zijn gelijk aan het aantal megabytes dat je digitale boekbestand volgens ons bevat, vermenigvuldigd met het hieronder vermelde tarief voor leveringskosten:
 • Amazon.com: USD 0,15/MB
 • Amazon.ca: CAD 0,15/MB
 • Amazon.com.br: BRL 0,30/MB
 • Amazon.co.uk: GBP 0,10/MB
 • Amazon.de: EUR 0,12/MB
 • Amazon.fr: EUR 0,12/MB
 • Amazon.es: EUR 0,12/MB
 • Amazon.in: INR 7/MB
 • Amazon.it: EUR 0,12/MB
 • Amazon.nl: EUR 0,12/MB
 • Amazon.co.jp: JPY 1/MB
 • Amazon.com.mx: MXN 1/MB
 • Amazon.com.au: AUD 0,15/MB

Wij ronden de bestandsomvang af op hele kilobytes. De minimale leveringskosten voor een digitaal boek bedragen US $ 0,01 voor de verkoop in Amerikaanse dollars, INR ₹ 1 voor de verkoop in Indiase roepies, CAD $ 0,01 voor de verkoop in Canadese dollars, GB P£ 0,01 voor de verkoop in Engelse ponden, JPY ¥ 1 voor de verkoop in Japanse yens, R $ 0,01 voor de verkoop in de Braziliaanse real, MXN $1 voor de verkoop in Mexicaanse peso's, AUD $ 0,01 voor de verkoop in Australische dollars en € 0,01 voor de verkoop in euro's, ongeacht de bestandsgrootte. Voor verkopen in Japanse yen brengen wij geen leveringskosten in mindering voor boeken van 10 MB of meer.
D. Afstemming op prijzen van concurrenten De prijs waarvoor we je digitale boek verkopen, is mogelijk niet dezelfde als je catalogusprijs. We kunnen bijvoorbeeld je digitale boek verkopen tegen een lagere prijs om deze af te stemmen op de prijs van een derde partij voor een digitale of gedrukte editie van het boek. Of we stemmen de prijs af op de prijs van Amazon voor de gedrukte editie van het boek.

Van tijd tot tijd kan je boek daarnaast als onderdeel van een gratis promotieactie via andere verkoopkanalen beschikbaar worden gesteld. Het is van belang dat voor digitale boeken die via het programma beschikbaar worden gesteld promotieacties plaatsvinden die in overeenstemming zijn met gratis promotieacties voor hetzelfde boek via een ander verkoopkanaal. Derhalve geldt dat wij je digitale boek, als dat via een ander verkoopkanaal gratis verkrijgbaar is, ook gratis beschikbaar kunnen stellen. Als wij meegaan in een gratis promotieactie voor je digitale boek die elders plaatsvindt, bedragen je royalty's tijdens die promotieactie nul. (Als we de prijs van je digitale boek afstemmen op een prijs boven nul, verandert er niets aan de berekening van je royalty's die hierboven is beschreven bij punt B. Dit geldt niet voor de optie met 70% royalty's.)
De prijs waarvoor we je digitale boek verkopen, is mogelijk niet dezelfde als je catalogusprijs. We kunnen bijvoorbeeld je digitale boek verkopen tegen een lagere prijs om deze af te stemmen op de prijs van een derde partij voor een digitale of gedrukte editie van het boek. Of we stemmen de prijs af op de prijs van Amazon voor de gedrukte editie van het boek.

Als wij onze prijs van je digitale boek afstemmen op de prijs van een concurrent, zijn je royalty‘s als volgt:

het hierboven aangegeven royaltypercentage vermenigvuldigd met de prijs waartegen wij het digitale boek verkopen, minus belastingen en leveringskosten, voor verkopen aan klanten in de beschikbare verkoopregio’s

Royaltypercentage x (Amazon-prijs - belastingen en leveringskosten) = royalty‘s

Met 'afstemming van de prijs' bedoelen wij de situatie waarin wij het digitale boek in een of meer beschikbare verkoopregio’s verkopen tegen een prijs (exclusief belastingen) die lager ligt dan de catalogusprijs om de verkoopprijs van een derde voor een digitale of gedrukte editie van het digitale boek te evenaren, of om onze verkoopprijs voor een gedrukte editie van het digitale boek gelijk te trekken in een van de beschikbare verkoopregio’s.

Als vanwege de prijsafstemming van je digitale boek de Amazon-prijs onder de vereiste minimale catalogusprijs van 70% komt, verdien je 35% royalty's.
E. Prijsgarantie voor KDP-voorbestellingen Als je de catalogusprijs voor een digitaal boek verlaagt terwijl het beschikbaar is voor voorbestellingen, zullen wij aan een klant die het digitale boek al heeft voorbesteld voor de prijsdaling deze lagere prijs in rekening brengen. Je royalty's zullen worden gebaseerd op de daadwerkelijke prijs die wij klanten in rekening brengen, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle BTW, omzetbelasting of andere belasting opgelegd aan een klant, of die toegepast wordt in verband met de verkoop aan een klant. Als je de catalogusprijs voor een digitaal boek verlaagt terwijl het beschikbaar is voor voorbestellingen, zullen wij aan een klant die het digitale boek al heeft voorbesteld voor de prijsdaling deze lagere prijs in rekening brengen. Je royalty's zullen worden gebaseerd op de daadwerkelijke prijs die wij klanten in rekening brengen, na aftrek van restituties, oninbare vorderingen en alle BTW, omzetbelasting of andere belasting opgelegd aan een klant, of die toegepast wordt in verband met de verkoop aan een klant.

Berekening van royalty's en leveringskosten: Bij het berekenen van de leveringskosten, ronden we het bedrag voor alle valuta's af tot op twee cijfers na de komma, behalve voor bedragen in Japanse yen, waarbij we afronden op het eerste gehele getal. We ronden ook bij het berekenen van royalty's af op twee cijfers achter de komma, behalve bij bedragen in Japanse yen, waarbij we afronden op het eerste gehele getal.

*70% Royalty's in Brazilië, Japan, Mexico en India. Digitale boeken die in KDP Select zijn opgenomen, komen in aanmerking voor royalty's ter hoogte van 70% over verkopen aan klanten in Brazilië, Japan, Mexico en India. De catalogusprijs die je vaststelt voor Brazilië, Japan, Mexico en India moet ook voldoen aan de eisen voor de 70% catalogusprijs voor verkopen aan klanten in Brazilië, Japan, Mexico en India. Als je digitale boek niet in KDP Select is opgenomen of als je niet voldoet aan de eisen voor de 70% catalogusprijs, verdien je royalty's ter hoogte van 35%.2. Rekenvoorbeelden voor royalty's

A. Optie met 35% royalty's
B. Optie met 70% royalty's
C. Optie met 35% royalty‘s voor promotionele catalogusprijs
D. Optie met 70% royalty‘s voor promotionele catalogusprijs
3. Je royalty-opties wijzigen

Als je je royalty-opties wilt wijzigen, kun je gewoon naar je Boekenplank gaan. Ga voor meer informatie over tijdlijnen, waaronder informatie over nieuwe publicaties en updates van gepubliceerde boeken, naar onze Hulp-pagina:4. Je catalogusprijs vaststellen

Indien u echter kiest voor de optie met 70% royalty's, dient u voorts uw Catalogusprijs zodanig vast te stellen en aan te passen dat deze ten minste 20% lager ligt dan de catalogusprijs op Amazon voor een gedrukte editie van het Digitale Boek.5. Aanvullende voorwaarden voor de optie met 70% royalty‘s

i. Criteria voor boeken: Boeken die hoofdzakelijk bestaan uit content uit het publieke domein komen alleen in aanmerking voor de optie met 35% royalty‘s.

ii. Distributieregio: Als je voor een digitaal boek kiest voor de optie met 70% royalty‘s, moet je het boek aan ons ter beschikking te stellen voor distributie in elk gebied waar je over de toepasselijke distributierechten beschikt en moet je voldoen aan alle overige beperkingen of eisen die wij van tijd tot tijd in het Programmabeleid aan de optie met 70% royalty‘s kunnen stellen.

iii. Nieuwe functies: Alle nieuwe functies die in het programma worden opgenomen gelden voor alle digitale boeken die worden gedistribueerd onder de optie met 70% royalty‘s, ook als wij die functie voor andere digitale boeken optioneel aanbieden.

iv. Niet-naleving: Als je digitale boek op enig moment niet voldoet aan de eisen voor de optie met 70% royalty‘s, zijn de royalty's voor het digitale Boek zoals vermeld onder de optie met 35% royalty‘s en kunnen wij eerder gerapporteerde of betaalde royalty's aanpassen aan de optie met 35% royalty‘s.6. Overige tariefvoorwaarden

i. Minimale en maximale catalogusprijzen: Om in het programma te worden geaccepteerd, dienen voor digitale boeken catalogusprijzen te worden vastgesteld die binnen de marge liggen van de minimale en maximale catalogusprijzen zoals je die hier vindt.
Indien je digitale boek in aanmerking komt voor de optie met 70% royalty's, verdient je digitale boek 70% over elke verkoop van het digitale boek tegen een promotionele catalogusprijs die is vastgesteld onder het Kindle MatchBook- (bestaat niet meer) of Kindle Countdown Deals-programma, ongeacht of de promotionele catalogusprijs voldoet aan de eisen voor de maximale en minimale catalogusprijs voor de optie met 70% royalty's.


ii. Bepalingen voor prijsafstemming : Als je ons via Contact laat weten (door te kiezen voor het onderwerp Prijzen en royalty‘s – Price Matching) dat je van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt bij de afstemming van de prijs voor je digitale boek, zullen wij de kwestie opnieuw bekijken en ons uiterste best doen om de eventuele fout zo spoedig mogelijk te verhelpen.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit