Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Royalty's in Kindle Unlimited en Uitleenbibliotheek voor Kindle-bezitters

Je Kindle-boek komt in aanmerking voor royaltybetalingen van Kindle Unlimited (KU, of Abonnement Kindle in Frankrijk) voor de pagina's die een individuele klant voor het eerst in je Kindle-boek leest.
Een gids voor het uitgeven op Amazon
 

Klanten kunnen je Kindle-boek zo vaak lezen als ze willen wanneer ze het downloaden via Kindle Unlimited (KU). We betalen je echter alleen voor het aantal pagina's dat door de klant voor de eerste keer wordt gelezen. Dit geldt ook als je inschrijvingsperiode van KDP Select is verstreken en je je niet opnieuw hebt ingeschreven.

Inhoudsopgave


Royalty's
Kindle Edition Normalized Page Count (KENPC v3.0)
Rapportage

Royalty's


Je ontvangt één royaltybetaling voor Kindle Unlimited (KU). We betalen volgens het betaalschema en de betaalmethode die je hebt geselecteerd voor je andere KDP-verkopen. De omvang van het Wereldwijde KDP Select-fonds wordt elke maand beoordeeld, zodat het voor auteurs interessant is om hun Kindle-boeken in te schrijven bij KDP Select. We maken het fonds elke maand bekend op ons Community-forum. Het aandeel in het fonds per land is afhankelijk van diverse factoren zoals wisselkoersen, het leesgedrag van klanten en lokale abonnementskosten. Het geld dat de auteurs verdienen wordt vervolgens bepaald door hun aandeel in het totale aantal gelezen pagina's. Auteurs kunnen een vergoeding voor maximaal 3.000 gelezen pagina's (Kindle Edition Normalized Pages, KENPC) verdienen per boek per klant.

Dit is een voorbeeld van hoe we de royaltybetaling zouden berekenen als er die maand € 10 miljoen beschikbaar is en er in totaal 100 miljoen pagina's zijn gelezen: (Opmerking: De daadwerkelijke uitbetalingen kunnen variëren. Bekijk het royaltyrapport van de voorgaande maand om je inkomsten te zien):

  • De auteur van een Kindle-boek met 100 pagina's dat 100 keer is uitgeleend en volledig is gelezen, verdient € 1.000 (€ 10 miljoen vermenigvuldigd (x) met 10.000 pagina's voor deze auteur gedeeld (:) door 100.000.000 (het totaal aantal pagina's)).
  • De auteur van een Kindle-boek met 200 pagina's dat 100 keer is uitgeleend en volledig is gelezen, verdient € 2.000 (€ 10 miljoen vermenigvuldigd (x) met 20.000 pagina's voor deze auteur gedeeld (:) door 100.000.000 (het totaal aantal pagina's)).
  • De auteur van een Kindle-boek met 200 pagina's dat 100 keer is uitgeleend, maar gemiddeld maar voor de helft is gelezen, verdient € 1000 (€ 10 miljoen vermenigvuldigd (x) met 10.000 pagina's voor deze auteur gedeeld (:) door 100.000.000 (het totaal aantal pagina's)).

We ondersteunen de inspanningen van onze auteurs om hun Kindle-boeken te promoten, maar we doen er ook alles aan om manipulatie van de Kindle-ervaring te voorkomen.

We staan auteurs niet toe om marketinginitiatieven aan te bieden, of hieraan deel te nemen, waarbij klanten van Kindle Unlimited (KU) worden aangemoedigd hun Kindle-boeken te lezen in ruil voor enige vorm van compensatie. Dit omvat betalingen (zowel in de vorm van geld als cadeaubonnen), bonuscontent, deelname aan een wedstrijd of prijsvraag, kortingen op toekomstige aankopen, extra producten of andere cadeaus.

Omdat we er constant naar streven de ervaring van onze auteurs te verbeteren, gebruiken we systemen om op mogelijke manipulatie te controleren.


Kindle Edition Normalized Page Count (KENPC v3.0)


Om het aantal pagina's van een e-book op dezelfde manier te bepalen voor alle genres, apparaten en scherminstellingen, hebben we de Kindle Edition Normalized Page Count (KENPC) ontwikkeld. De KENPC wordt berekend met behulp van de standaard opmaakinstellingen (bijv.: lettertype, regelhoogte, regelafstand, enzovoort). We gebruiken KENPC om het aantal pagina's te bepalen dat klanten lezen in je Kindle-boek. Dit begint bij het leesbegin en eindigt aan het einde van je Kindle-boek. Amazon stelt het leesbegin doorgaans in op hoofdstuk 1. Amazon doet dit zodat een lezer bij het openen van het e-book direct kan beginnen met het lezen van de eigenlijke inhoud. Onderdelen van het Kindle-boek die niet uit tekst bestaan zoals afbeeldingen, diagrammen en grafieken tellen mee bij de KENPC van een boek.


KENPC v3.0


We hebben KENPC v3.0 uitgebracht om beter te kunnen meten hoeveel pagina's Kindle Unlimited-klanten lezen. We werken constant aan de verbetering van onze programma's en een eerlijkere verdeling van het Wereldwijde KDP Select-fonds. Met deze wijzigingen blijven we het programma verbeteren en de auteurs belonen van wie de Kindle-boeken het meest worden geleend en gelezen door klanten.

De KENPC v3.0-update wordt consequent toegepast op alle versies van Kindle-boeken in KDP Select. Ongeacht de versie die een klant leest, worden alle toekomstige royalty's uitbetaald op basis van KENPC v3.0. Als een klant je Kindle-boek eerder heeft geleend en het nog steeds aan het lezen is, worden nieuwe gelezen pagina's gebaseerd op KENPC v3.0.

Auteurs kunnen een vergoeding voor maximaal 3.000 gelezen pagina's (Kindle Edition Normalized Pages, KENP) verdienen per boek per klant. Dit betekent dat elke keer dat je Kindle-boek wordt geleend en gelezen, je een vergoeding ontvangt voor maximaal 3.000 pagina's. Wij zijn van mening dat dit leidt tot een eerlijke verdeling van het wereldwijde KDP Select-fonds.


De KENPC van je e-book


Je kunt de KENPC v3.0 van je Kindle-boek zien op de pagina Promoten en adverteren in je Boekenplank. Je kunt het totale aantal gelezen pagina's ook zien in het gedeelte Gelezen pagina‘s op basis van KENPC van je rapporten. Afhankelijk van de standaardinstellingen kan KENPC versie 3.0 afwijken van het aantal pagina's op je Amazon-gegevenspagina, dat van andere bronnen afkomstig is.


Wereldwijd KDP Select-fonds


Onze uitbetaling uit het Wereldwijde KDP Select-fonds wordt niet beïnvloed door de overgang naar KENPC v3.0. Het bedrag dat je ontvangt uit het Wereldwijde KDP Select-fonds, wordt nog steeds bepaald op basis van jouw aandeel van het totale aantal gelezen pagina's. De nieuwe KENPC-versie wordt op dezelfde manier toegepast op alle Kindle-boeken in KDP Select, en gebruikt om alle gelezen pagina's te meten.


Rapportage


Je kunt je KENP-cijfers (Kindle Edition Normalized Pages) per marketplace en titel bekijken in je rapporten. Klik op Rapport downloaden om de geschiedenis te bekijken van het aantal gelezen pagina‘s. Als je bent aangemeld bij KDP Select, kun je ook de volgende gegevens terugvinden in je rapporten:


Rapport Verkochte exemplaren in maand tot nu: Het aantal pagina's van je Kindle-boeken dat klanten hebben gelezen via Kindle Unlimited (KU), in de kolom Kindle Edition Normalized Pages (KENP).
Rapport Royalty's over voorgaande maanden: Voor elk boek zijn er vijf mogelijke transactietypen:
  • Standaard: Het bedrag dat een boek heeft opgebracht onder de optie met 35% of 70% royalty's.
  • Aantal gelezen pagina‘s op basis van KENPC (Kindle Edition Normalized Pages): Het bedrag dat elk bij KDP Select ingeschreven boek maandelijks heeft opgebracht via Kindle Unlimited (KU). Als een klant pagina's uit je Kindle-boek voor de eerste keer leest, zie je een apart regelitem met het totale aantal gelezen pagina's in de kolom Gelezen pagina's op basis van KENPC. De royalty's die via Kindle Unlimited (KU) worden verdiend, staan in de kolom Royalty's. Houd er rekening mee dat het maandelijkse aantal gelezen pagina‘s op basis van KENP kan veranderen en rond de 15e van de daaropvolgende maand wordt vastgesteld.
  • Gratis - promotie: Gratis downloads vanwege de Gratis boekpromotie-campagne(s) via KDP Select.
  • Gratis - prijsovereenkomst: Gratis downloads bij prijsafstemming met (gratis) prijs van concurrent.
  • Voorbestelling: Bestelde exemplaren voor Kindle-boeken die je beschikbaar hebt gesteld voor voorbestelling.
Je kunt je bestellingen, royalty's en betalingsgegevens ook bekijken in je KDP-rapport.

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit