Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Stripboeken voorbereiden met Kindle Create

Wanneer je je stripboek-PDF- of JPEG-bestanden in Kindle Create importeert, wordt je bestand geconverteerd naar een stripboek-e-book en kun je panelen met Begeleide weergave toevoegen. Na het installeren kun je Kindle Create starten via Windows-toets > Amazon > Kindle Create (Windows) of Launchpad > Kindle Create (Mac).


Inleiding tot de Begeleide weergave

De Begeleide weergave is een filmische leeservaring die lezers door een stripboek leidt met één paneel tegelijk. Hierdoor kunnen verhalen comfortabel worden gelezen op mobiele apparaten zoals telefoons en tablets, waar een volledige strippagina moeilijk leesbaar is. De Begeleide weergave is beschikbaar op de iPhone, iPad, Android, Kindle Fire en het web. Lezers kunnen op elk gewenst moment de Begeleide weergave openen of verlaten en de leeservaring aanpassen via hun persoonlijke instellingen.Het doel van de Begeleide weergave is om na te bootsen hoe het oog van een lezer over de pagina beweegt. De focus ligt op elk moment van een verhaal doordat elk paneel zelfstandig in de juiste volgorde wordt weergegeven. De Begeleide weergave maakt gebruik van 'maskering' om naadloos de illusie te creëren van zelfstandige panelen. Een 'masker' is een effen kleur die de rest van de pagina tijdelijk verbergt, waardoor één paneel in focus blijft. Wanneer je een selectie maakt binnen Kindle Create, definieer je het gebied dat wordt weergegeven (alles binnen het vak) en het gebied dat wordt verborgen door een maskeringskleur (alles buiten het vak).

Zie deze instructies over hoe je boeken kunt voorbereiden op aanpasbare tekst in Kindle Create.
 

Een nieuw project maken

Je maakt als volgt een nieuwe stripboek op basis van een PDF-bestand of opeenvolgende JPEG- of PNG-afbeeldingen:
 1. Klik in het startscherm van Kindle Create op de knop Nieuw maken. Je kunt ook een nieuw project starten door te klikken op Bestand > Nieuw project of met de snelkoppeling CTRL + N (CMD + N voor Mac-gebruikers). Het dialoogvenster Bestand selecteren wordt weergegeven. Klik op de optie Stripboeken.
 2. Er verschijnt een scherm waarin je de eigenschappen van je boek kunt kiezen. Hier kun je je leesrichting instellen als van links naar rechts of van rechts naar links. Daaronder staat een optie om tegenoverliggende pagina's in te schakelen. Als de optie voor tegenoverliggende pagina's is ingeschakeld, worden de pagina's van je stripboek naast elkaar weergegeven wanneer ze in liggende richting worden bekeken op ingeschakelde apparaten.
 3. Klik op de knop Bestand selecteren. Als je een PDF-bestand importeert, navigeer je naar het PDF-bestand op de vaste schijf, selecteer het bestand en klik op Openen. Als je strippagina's in de JPG of PNG-indeling staan, selecteer je alle afbeeldingen en klik je op Openen. Merk op dat de afbeeldingen worden geïmporteerd in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd. Geef je bestanden dus achtereenvolgende namen voor de beste resultaten (bijv. comic-0001.jpg, comic-0002.jpg)
 4. Je stripboek wordt geïmporteerd en weergegeven in Kindle Create.

Als er een foutmelding wordt weergegeven bij het importeren van het bestand, raadpleeg je de tips voor probleemoplossing.


Een project opslaan

Kies Bestand > Project opslaan om je geïmporteerde e-book op te slaan. Het dialoogvenster Opslaan wordt geopend. Blader naar de plaats op je computer waar je het bestand wilt opslaan. Voer de Bestandsnaam in. Klik op Opslaan.

Wanneer je op de optie Opslaan klikt, slaat Kindle Create alle bestanden op die betrekking hebben op je boek. De bestanden worden opgeslagen in de map die je opgeeft. Het bestand dat eindigt op .kcb (KCB) is het projectbestand dat kan worden bewerkt in Kindle Create. Dit bestand is vereist voor toekomstige updates van je boek. Het is dus aan te raden een kopie van het boek te bewaren voor al je projecten.

Vergeet niet om vaak op te slaan tijdens je werk aan een project! Als je aan een project werkt zonder op te slaan, verschijnt er een waarschuwing in Kindle Create en word je gevraagd of je een herinnering wilt instellen om met reguliere tussenpozen op te slaan.


Een bestaand project bewerken

Als je een eerder opgeslagen project wilt hervatten, ga je naar Bestand > Recent openen en selecteer je het project dat je wilt bewerken. Dit moet een bestand zijn dat eindigt op .kcb. Je kunt ook kiezen uit een lijst met recente projecten in de kolom Recent, aan de rechterkant wanneer je de Kindle Create-app opent.Wanneer je een project voltooit en op Exporteren klikt, wordt een publiceerbaar bestand (KPF) gemaakt dat je bij Kindle kunt indienen. Het KPF-bestand wordt alleen gebruikt voor publicatie. Je moet het KCB-bestand lokaal blijven opslaan als je toekomstige updates wilt doorvoeren. Met Kindle Create kun je ook je bestanden met aanpasbare opmaak exporteren als EPUB-bestand, maar we raden je aan om de KPF te gebruiken om je bestanden bij KDP in te dienen.


Sneltoetsen

In de onderstaande tabellen staan alle sneltoetsen en toetsencombinaties waarmee je snel acties kunt uitvoeren in Kindle Create.

Projecten beheren

Functie

Sneltoets

Nieuw project

⌘ N

Een bestaand project openen

⌘ O

Project opslaan

⌘ S

Project sluiten

⌘ W

Exporteren als KPF

⌘ + Shift + P


Opties en Canvas-navigatie weergeven

Functie

Sneltoets

Inzoomen

⌘ +

Uitzoomen

⌘ -

Zoomen: Aanpassen aan venster

⌘ 0

Zoomen: Aanpassen aan paginabreedte

⌘ 2

Overlay in-/uitschakelen

O

Positie canvas wijzigen (zonder selecties te verplaatsen)

Spatiebalk + klikken en slepen

Naar de volgende en vorige pagina in een boek gaan

Pijl omhoog/omlaag


Selecties tekenen, bewerken en positioneren

Functie

Sneltoets

Nieuwe selectie tekenen

D + klikken en slepen

Huidige selectie repliceren

R

Modus voor paneeltekenen: Vrije vorm

Q

Modus voor paneeltekenen: Vergrendelde beeldverhouding liggend

W

Modus voor paneeltekenen: Vergrendelde beeldverhouding portret

E

Panelen op huidige pagina automatisch detecteren

⌘ + D

Panelen op alle pagina's automatisch detecteren

⌘ + Shift +D

Huidige selectie verwijderen

Delete/Backspace

Alle selecties op de huidige pagina wissen

⌘ F

Selecties op alle pagina's wissen

⌘ + Shift + F

Selectiegrootte bewerken

Klikken en slepen vanaf ankerpunten

Selectie verplaatsen

Klikken en slepen

Positie van selectie een duwtje geven

⌘ + pijltoetsen

Een selectie langs één vergrendelde as verplaatsen

Shift + klikken en slepen

Wisselen tussen volgende en vorige selectie binnen een pagina

Pijltoetsen naar links/rechts

Pipet – maskerkleur van huidige selectie wijzigen

A

Pipet – maskerkleur van alle selecties op de huidige pagina wijzigen

Shift + A

Schakelen tussen zwarte en witte maskerkleur voor huidige selectie

C

Schakelen tussen zwarte en witte maskerkleur voor alle panelen op de huidige pagina

Shift + C


Previewtool

Functie

Sneltoets

Apparaat roteren in Preview

⌘ + Shift + R

Wisselen van apparaattype in Preview

⌘ +D

Ga naar de eerste pagina

⌘ + Shift + F

Ga naar de eindlocatie

⌘ + E

Ga naar locatie

⌘ + L

Automatisch vooruitgaan

Spatiebalk


Overzicht van de Kindle Create-interface • De paginacarrousel verschijnt aan de linkerkant van het venster. Hier zie je een voorbeeld van alle pagina's in het project. Klik op afzonderlijke pagina's om ze weer te geven in het hoofdbewerkingsgebied. Je kunt de paginacarrousel verbergen of tonen met de knop 'Weergave' in de werkbalk direct erboven.
 • In het midden staat het hoofdbewerkingsgebied met daarop de huidige pagina.
 • Het paneel Paginakenmerken is altijd zichtbaar aan de rechterkant. In dit paneel kun je al je bewerkingen op elke pagina in de Begeleide weergave bekijken en beheren, modi voor paneeltekenen wijzigen en pagina's instellen als enkele pagina's of tegenoverliggende pagina's.
 • De werkbalk boven aan het toepassingsvenster heeft meerdere sneltoetsen voor het hulpmiddel dat je vaak gebruikt.


Tegenoverliggende pagina's en enkele pagina's

Je kunt het paginatype instellen voor alle pagina's in je stripboek. Kies ofwel Tegenoverliggende pagina's of Enkele pagina's. Dit bepaalt hoe een pagina liggend wordt weergegeven op apparaten met ondersteuning voor tegenoverliggende pagina's.

Tegenoverliggende pagina's worden naast elkaar weergegeven als je leest bij een liggende afdrukstand. Net zoals ze zouden verschijnen als je een gedrukt boek in het midden opent. Wanneer de staande afdrukstand van een apparaat actief is, worden de pagina's nog steeds individueel weergegeven.Enkele pagina's worden afzonderlijk getoond in zowel de staande als de liggende weergave. Pagina's die breder zijn (breedte groter dan 1,125 keer de hoogte) worden meestal gemarkeerd als enkele pagina's voor de beste leeservaring.


Je kunt als volgt het paginasoort voor een afzonderlijke pagina instellen:
 1. Ga naar het paneel Paginakenmerken in Kindle Create.
 2. Kies onder Paginasoort de optie Enkele pagina of Tegenoverliggende pagina. In de paginacarrousel helemaal links zie je de wijzigingen direct al nadat je deze hebt doorgevoerd.
 3. Je kunt op een willekeurige pagina in de linkercarrousel ook met de rechtermuisknop klikken of Control+klikken gebruiken om dezelfde opties te openen.

Het paginatype voor al je pagina's wijzigen:
 1. Ga naar Bewerken.
 2. Navigeer naar Paginasoort.
 3. Klik op Alles instellen als tegenoverliggende pagina's of Alles instellen als enkele pagina's.

Kindle Create stelt pagina's die breder zijn dan dat ze hoog zijn, automatisch in als enkele pagina's. Ook kunnen pagina's van twee verschillende grootten niet worden ingesteld als tegenoverliggende pagina's.

Tips voor het indelen van de pagina-opmaak:
 • Voor lezers die apparaten gebruiken met ondersteuning voor tegenoverliggende pagina's, kan een boek waarin pagina's willekeurig worden weergegeven als één of twee tegelijk, erg afleiden. Voor de beste ervaring stel je tegenoverliggende en enkele pagina's zo in dat ze zo goed mogelijk lijken op hoe je stripboek er straks als een gedrukte versie zal uitzien. Dit betekent over het algemeen dat enkele pagina's meestal aan het begin of einde van een boek verschijnen, en soms na een weergave met twee pagina's.
 • In sommige stripboeken, met name delen van series, staat de laatste pagina traditioneel op zichzelf en wordt deze onthuld nadat je een pagina hebt opgeslagen. Je kunt de laatste verhaalpagina als één pagina instellen als dit een effect is dat je wilt voor je stripboek.

Pagina's opnieuw rangschikken

Door op pagina's in de paginacarrousel te klikken en deze te slepen, kun je de volgorde van pagina's vrij herschikken. Tijdens het slepen van een pagina verschijnt er een blauwe cursor om de positie aan te geven waar een pagina naartoe wordt verplaatst. Merk op dat het opnieuw rangschikken van de volgorde van pagina's invloed kan hebben op de instellingen voor de Enkele pagina en de Instellingen voor tegenoverliggende pagina.


Pagina's verwijderen, invoegen en vervangen

Klik in de paginacarrousel met de rechtermuisknop of klik met de control-toets op een pagina om een lijst met opties te openen. Hier kun je kiezen uit de opties Pagina('s) invoegen, Geselecteerde pagina('s) verwijderen en Geselecteerde pagina('s) vervangen.

 • Als je een pagina wilt verwijderen, kies je Geselecteerde pagina('s) verwijderen. De pagina wordt onmiddellijk verwijderd.
 • Als je en pagina wilt invoegen, kies je Pagina('s) invoegen. Er wordt dan een pop-upnavigator voor bestanden weergegeven. JPG-, PNG- en PDF-bestanden worden ondersteund. De bestanden die je selecteert, verschijnen na de pagina waarop je met de rechtermuisknop hebt geklikt.
 • Als je een pagina wilt vervangen, kies je Geselecteerde pagina'(s) vervangen. Ook hier wordt een pop-upnavigator voor bestanden weergegeven. De pagina (of pagina's) die je hebt geselecteerd, wordt verwijderd en de nieuwe bestanden verschijnen op hun toegewezen plaats.
Wanneer je een pagina vervangt, kun je de selecties van de begeleide weergave toepassen vanaf de oude pagina. Je kunt dit doen bijvoorbeeld doen wanneer je een pagina vervangt voor kleine bestandsupdates, waarbij het grootste deel van de pagina-opmaak hetzelfde blijft. Informatie van de Begeleide weergave kan echter niet worden bewaard wanneer je meerdere pagina's vervangt.

Als je een foutmelding krijgt tijdens het importeren van een bestand dat je wilt invoegen of vervangen, controleer dan deze tips voor het oplossen van problemen.


Panelen met de Begeleide weergave toevoegen aan je e-book


Voor de duidelijkheid wordt in deze instructies het woord 'panelen' gebruikt om te verwijzen naar de stripvensters in de daadwerkelijke illustratie en het woord 'selecties' om te verwijzen naar de gebieden die in Kindle Create zijn ingesteld om elk paneel in de Begeleide weergave te tonen.

Selecties kunnen automatisch of handmatig worden toegevoegd.

Automatische paneeldetectie
Kindle Create bevat een functie voor automatisch detecteren waarmee je heel snel strippanelen kunt selecteren. Deze functie werkt goed wanneer panelen elkaar niet raken en alle paneelranden duidelijk kunnen worden onderscheiden van de achtergrondkleur. Automatisch detecteren is een geweldig tijdbesparend hulpmiddel voor sommige stripboeken, maar handmatige controle is nog steeds nodig om eventuele fouten te corrigeren.

Als je de functie voor automatisch detecteren wilt gebruiken, klik je op de snelkoppeling Automatisch detecteren in de bovenste werkbalk. Of ga naar Bewerken > Panelen > Panelen automatisch detecteren voor alle pagina's of de geselecteerde pagina. Er is ook een sneltoets Automatisch detecteren in het paneel Paginakenmerken. Hiermee wordt een pop-upvenster geopend. Deze pop-up bevat de optie 'Opvulling, maskeringskleur en ondoorzichtigheid instellen'. Als je hierop klikt, wordt een menu weergegeven waarin je de instellingen voor automatisch detecteren kunt aanpassen. Als je deze instellingen niet wijzigt, worden standaardinstellingen gebruikt voor het maskeren van kleur, dekking en afstand tot de paneelranden. • Opvulling is de hoeveelheid ruimte tussen de randen van het paneel en de selectie. Standaard worden selecties gemaakt op een afstand van 10 pixels van de gedetecteerde rand van het paneel aan alle vier zijden. Als je stripboek erg dunne 'goten' heeft (de ruimte tussen panelen), kun je deze waarde verminderen om te voorkomen dat je stukjes van de andere panelen in je selecties vastlegt. Als je stripboek brede goten heeft, kun je meer ademruimte rond panelen toevoegen door deze waarde te verhogen. Houd er rekening mee dat je de verticale en horizontale opvulling onafhankelijk van elkaar kunt aanpassen.
 • Maskering is de effen kleur die delen van de pagina buiten de huidige selectie verbergt. Hierdoor krijg je de illusie dat er telkens maar één paneel netjes wordt geïsoleerd in de Begeleide weergave. De maskeringskleur moet meestal worden afgestemd op de kleur van de goot of de pagina-achtergrond. Zie maskeringskleur voor meer informatie over het gebruik van maskering.
 • Ondoorzichtigheid regelt de transparantie van de maskeringskleur. We raden je aan om dit kenmerk altijd op de standaardwaarde van 100% te laten.
Je kunt deze instellingen ook corrigeren of wijzigen nadat je de functie voor automatisch detecteren hebt gebruikt. Zie het gedeelte 'Selecties wijzigen' hieronder voor meer informatie over hoe je de maskeringskleuren en de ondoorzichtigheid voor bestaande selecties kunt wijzigen.

Panelen handmatig selecteren
Houd [D] vast (zie Sneltoetsen) en klik en sleep naar een willekeurige plek op de pagina om een nieuwe selectie te tekenen.

Elke selectie staat in het paneel Paginakenmerken, in aflopende volgorde (d.w.z. het eerste paneel in de leesvolgorde staat bovenaan en het laatste paneel onderaan). Voor de duidelijkheid: een cirkel in de rechterbovenhoek van elke selectie toont een nummer waarmee de plaats in de volgorde op de pagina wordt aangegeven.

Selecties wijzigen
Klik en sleep om selecties te verplaatsen of de grootte ervan te wijzigen.

Door ergens in het midden van een selectie te klikken en te slepen, kun je de positie op de pagina wijzigen.

Door op een van de acht vierkante ankerpunten op de randen van een selectie te klikken en ermee te slepen, kun je de grootte van de selectie aanpassen. Als je de grootte aanpast vanuit een van de hoeken kun je zowel de breedte als de hoogte vrij aanpassen, waardoor alleen de tegenoverliggende hoek op zijn plaats blijft. Als je de grootte aanpast vanuit een van de zijkanten, wordt alleen die zijkant van de selectie verplaatst, waardoor de tegenovergelegen zijkant op zijn plaats blijft.

In het paneel Paginakenmerken wordt elke selectie weergegeven door een rij met een voorvertoning van de maskeringskleur, de pixelafmetingen en het selectienummer, in aflopende volgorde van hoe ze worden weergegeven in de Begeleide weergave. Klik en sleep de linkerzijde die wordt aangegeven met drie vierkanten om de selecties opnieuw te ordenen.

Klik op een willekeurige selectie om een vervolgkeuzemenu weer te geven met alle kenmerken van die selectie. Vanuit deze vervolgkeuzelijst kun je het volgende doen:

 • Verwijder de selectie door op het prullenbakpictogram te klikken. (Je kunt ook de toets Delete op je toetsenbord gebruiken om de huidige actieve selectie op elk gewenst moment te verwijderen.)
 • Wijzig de pixels in de opties Breedte en Hoogte handmatig om de grootte van het paneel nauwkeurig aan te passen.
 • Bewerk de pixelcoördinaten voor Links en Boven. Doe dit handmatig om de positie van het paneel nauwkeurig te wijzigen.
 • Klik op Masker om uit verschillende kleuropties de maskerkleur rond het paneel te kiezen. Als je de maskerkleur exact op de pagina wilt afstemmen, gebruik je [A] om de pipet te activeren.
 • Pas het percentage in Ondoorzichtigheid aan om de transparantie van de maskering rond het huidige paneel te wijzigen.
Je kunt ook de kleur en ondoorzichtigheid van het masker in bulk voor alle selecties op een pagina bewerken. Klik hiervoor op Masker opnieuw instellen.

Modi voor paneeltekenen
De modus voor paneeltekenen kan worden gewijzigd via opties in het paneel Paginakenmerken of via de sneltoetsen [Q] (vrije vorm), [W] (vergrendelde beeldverhouding liggend) en [E] (vergrendelde beeldverhouding portret). Wanneer de modus Vergrendelde beeldverhouding is ingeschakeld, worden alle nieuwe selecties die worden getekend, vergrendeld op een vooraf ingestelde beeldverhouding. Op dezelfde manier zal het bewerken van een bestaande selectie in de modus Vergrendelde beeldverhouding er ook voor zorgen dat die selectie wordt omgezet naar de vooraf ingestelde beeldverhouding. Om op elk gewenst moment terug te keren naar de modus voor vrije vorm-tekenen, tik je op [Q].

In het paneel Paginakenmerken kun je kiezen uit drie opties voor vooraf ingestelde beeldverhoudingen (3:2 (standaardwaarde), 16:9 en 4:3).

Vergrendelde beeldverhoudingen zijn hulpmiddelen die worden gebruikt om binnen Begeleide weergave een betere leesbaarheid en speciale effecten te bereiken.

Meerdere selecties verwijderen
Ga naar Bewerken > Panelen om twee opties te vinden voor het in bulk wissen van selecties. Met de optie Panelen wissen voor geselecteerde pagina worden alle selecties op de momenteel geselecteerde pagina verwijderd. Met de optiePanelen wissen voor alle pagina's worden alle bestaande selecties uit het boek verwijderd.

Het paneel Paginakenmerken biedt ook de knop Alles wissen om alle selecties van de huidige pagina te verwijderen.


Voorbeeld bekijken van de begeleide weergave

Met het hulpmiddel Voorbeeld kun je zien hoe de Begeleide weergave in het echt wordt weergegeven voor lezers op verschillende apparaten. Open het hulpmiddel Voorbeeld door op het tabletvormige pictogram in de rechterbovenhoek van de werkbalk te klikken. Hiermee wordt het voorbeeldpaneel geopend in een pop-upvenster. In dit venster kun je het apparaattype wijzigen tussen Tablet, Telefoon en Kindle E-Reader via een vervolgkeuzelijst linksboven. Naast de vervolgkeuzelijst kunt je ook schakelen tussen de horizontale en verticale oriëntatie van het apparaat.

Om voor alle lezers de beste resultaten te garanderen, raden we je aan om als apparaattype Telefoon te gebruiken. Kies de horizontale oriëntatie om je Begeleide weergave te controleren. Omdat telefoons de kleinste schermlezers zijn die worden gebruikt, is de bevestiging dat je stripboek ook op dat formaat goed leesbaar is, een goede test voor de leesbaarheid voor iedereen. Gebruik de pijltoetsen naar rechts en links om naar het volgende of vorige paneel te gaan en een preview van de Begeleide weergave te bekijken. Gebruik de toetsen ⌘ + Shift + R om de afdrukstand van het Preview-apparaat op elk gewenst moment te draaien.
Een inhoudsopgave toevoegen

Met een inhoudsopgave kunnen lezers naar een bepaalde pagina in een boek springen.

Je kunt als volgt een inhoudsopgave toevoegen:
 1. Selecteer de pagina waar je de inhoudsopgave wilt beginnen.
 2. Ga naar het paneel Paginakenmerken in Kindle Create.
 3. Vink het selectievakje Opnemen in inhoudsopgave aan.
 4. Voeg de titel van de sectie toe. Boeken mogen maximaal 100 tekens bevatten.
Een project voltooien en uploaden

Als je een project hebt voltooid en je klaar bent om het te verzenden naar Kindle Direct Publishing (KDP), ga je naar Bestand > Exporteren of klik je op de snelkoppeling Exporteren rechtsboven in de werkbalk. Hiermee wordt een KPF-bestand geëxporteerd dat zowel bestanden als gegevens van de Begeleide weergave bevat. Dit is het bestand dat je naar KDP uploadt.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit