Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Kindle-editie met audio-/videocontent maken

Inhoudsopgave


Voordat je aan de slag gaat

 • Ondersteunde apparaten De Kindle Edition met audio-/videocontent is beschikbaar op de Fire-tablets (2e generatie en hoger), iPad, iPhone en iPod Touch. Audio- en videocontent wordt niet ondersteund op Kindle e-readers (klanten kunnen het boek lezen, maar audio- of videocontent wordt vervangen door een bericht dat deze content op dit apparaat niet wordt ondersteund).
 • KF8-functies. KF8-functies worden momenteel niet ondersteund in Kindle Edition met audio-/videocontent (zie de richtlijnen voor tekst en afbeeldingen). Het aan Amazon geleverde bestand moet een Mobi 7 EPUB-bestand met zelfstandige audio en video zijn of een Mobi 7 .prc-bestand met zelfstandige audio en video. Uitgevers moeten de nieuwste versie van KindleGen gebruiken om een .prc-bestand te maken.
 • Kindle Direct Publishing. KDP accepteert momenteel geen Kindle Edition met audio-/videocontent. Verbeterde typografie wordt momenteel niet ondersteund door deze indeling.
 • Audio- of videoboeken met ingesloten audio. Amazon accepteert momenteel geen audio- of videoboeken met ingesloten audio als voorleescontent; dit is content waarbij iemand de volledige tekst of meerdere tekstpagina's uit het boek voorleest en deze content wordt opgeslagen in audio- of video-indeling.
 • Testen. Bij het testen van Kindle Edition met audio-/videocontent kan er geen voorbeeld van de audio en/of video worden weergegeven in Kindle Previewer, op Kindle-apparaten of in Kindle-toepassingen. Volg richtlijnen en bekijk de voorbeelden op deze pagina als je audio- en/of videocontent aan je Kindle-boek wilt toevoegen.


Vereisten voor audio

Amazon raadt je aan om indien mogelijk stereokanalen in de MP3-bron te gebruiken, omdat Kindle het afspelen van audiobestanden in stereo ondersteunt. Gebruik een zo hoog mogelijke bitsnelheid die nodig is om de audiocontent goed te kunnen horen; dit zul je zelf moeten beoordelen. Voor goede resultaten raden we bitsnelheden tussen 128 Kbps en 256 Kbps (kilobits per seconde) aan. Kindle ondersteunt maximaal 320 Kbps bij een variabele bitsnelheid.Vereisten voor video

Aangezien audiocontent deel kan uitmaken van videocontent, raadt Amazon aan om indien mogelijk stereokanalen in je audiobron te gebruiken. Kindle ondersteunt het afspelen van audiobestanden in stereo.

Dit zijn de ideale bronspecificaties:

Kenmerk

Instelling

Afmetingen

Breedbeeld: 704 x 396 (of een andere breedbeeldverhouding); volledig scherm: 640 x 480

Interliniëring

Progressief

Kleurruimte

4:2:0 YUV

Videocodec

H.264 (aanbevolen), MPEG-2

Videomodus

VBR (aanbevolen) of CBR

Bitsnelheid video

2500 Kbps of hoger aanbevolen

Keyframe-interval

2 of 4 seconden aanbevolen

Audiocodec

MP3

Bitsnelheid audio

256 Kbps of hoger aanbevolen

Audiosamplefrequentie

48 kHz (aanbevolen), 44,1 kHz

De volgende containerindelingen worden geaccepteerd:

Container

Bestandsextensies

Type MIME

RFC

MP4

.mp4

video/h264

RFC3984

MPEG-2 videobestand

.mpg, .mpeg

video/mpeg

RFC2045,

RFC2046

MPEG-2 programmastream

.ps

video/mp2p

RFC3555

Container

Bestandsextensies

Type MIME

RFC

MPEG-2 transportstream

.ts

video/mp2t

RFC3555

Dit werkt niet: elke andere videocodec (zoals Windows Media, Apple ProRes), AC3-audio, audio met meer dan 2 kanalenBestandsvereisten

Multimediamap

Wanneer je audio- en videobestanden aan een e-book toevoegt, moet je een map 'audiovideo' voor het opslaan van deze bestanden maken. Voeg de mapnaam toe wanneer je naar het audio- of videobestand verwijst (voorbeeld: "audiovideo/bestandsnaam") in de HTML.

Het juiste MIME-type bevestigen

Wanneer je video- en audiobestanden in het OPF-bestand opgeeft, moet je ervoor zorgen dat deze afhankelijk van de gebruikte extensies het juiste MIME-type hebben. (Voorbeeld: MP4-videobestanden moeten als MIME-type 'video/mp4' hebben en niet 'audio/mpeg')

Bestandsgrootte

Zorg dat de totale bestandsgrootte van alle audio- en videobestanden voor elk boek beperkt blijft tot 600 MB of minder. Als de bestanden groter zijn dan 600 MB, moet je ze handmatig transcoderen om de bestandsgrootte te verkleinen. Zorg dat het aantal afzonderlijke audio- en videobestanden binnen elk boek beperkt blijft tot 1000 of minder.Richtlijnen voor navigatie

Een inhoudsopgave voor audio en video opnemen

Alle Kindle-edities met audio-/videocontent moeten een inhoudsopgave hebben die begint met 'Lijst van audio en video'. Deze regel moet een vet lettertype hebben. Op de volgende regel begin je een ingesprongen lijst met hyperlinks naar elk audio- en videobestand. De tekst van de koppelingen moet de beschrijving van het bestand bevatten, met de duur van het bestand tussen haakjes.

Volg deze richtlijnen voor alle video- en audiobestanden die langer dan 10 seconden duren en die een gebruiker wellicht vermeld wil zien. Zie de algemene richtlijnen voor navigeren en inhoudsopgaven.

Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop onderstaande code in een inhoudsopgave wordt weergegeven:

Lijst van audio en video

Dit is mijn video (5:01)

Dit is mijn audio (1:10)


Dit is de bijbehorende code voor bovenstaand voorbeeld:

<video id="video_1" src=" audiovideo//movie.mp4" controls poster="start.jpg" title="Dit is mijn video (5:01)">

<br/><br/><br/>"Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven."<br/><br/><br/>

</video>

<br>Dit is mijn video (5:01)</br>

<audio id="audio_1" src=" audiovideo//audio.mp3" controls title="Dit is mijn audio (1:10)">

<br/><br/><br/>"Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.”<br/><br/><br/>

</audio>

<strong>Dit is mijn audio (1:10)</strong>


Audio- en videocontent opnemen in NCX-bestand

Wanneer je e-books met audio- en videocontent maakt, raadt Amazon je aan dat je een NCX-bestand maakt dat naar de audio- en videocontent verwijst. In dit bestand moeten alle video- en audiobestanden in hun leesvolgorde worden vermeld, met koppelingen naar waar ze in het boek voorkomen. Voor beschrijvingen van de audio- en videobestanden kun je dezelfde metagegevens hergebruiken. (Voorbeeld: een koppeling naar de videoclip in sectie kan als tekst hebben "Kindle-content maken (5:01)".) Deze informatie moet worden ingesloten in het gedeelte NavList van het NCX-bestand.Richtlijnen voor tekst

KF8-functies worden momenteel niet ondersteund in Kindle Edition met audio-/videocontent. Dit omvat onder andere maar niet uitsluitend:

 • Randen
 • Decoratieve initialen
 • Slagschaduw
 • Ingesloten lettertypen
 • Zwevende elementen
 • Geneste tabellen en samengevoegde cellen


Richtlijnen voor afbeeldingen

KF8-functies worden momenteel niet ondersteund in Kindle Edition met audio-/videocontent. Dit omvat onder andere maar niet uitsluitend:

 • Achtergrondafbeeldingen
 • Zwevende afbeeldingen
 • SVG-afbeeldingen (Scalable Vector Graphics)


Richtlijnen voor audio en video

Audio toevoegen

Streaming audio wordt momenteel niet ondersteund. Gebruik in plaats daarvan ingesloten audio.

Als je een audio-bestand in een Kindle-boek wilt insluiten, moet je een standaardtag van HTML 5 invoegen, bijvoorbeeld:

Voorbeeld:

<audio id="audio_1" src="audio.mp3" controls title="Audio over ..."> <br/><br/><br/>"Op deze locatie bevindt zich audiocontent die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven."<br/><br/><br/>

</audio>

 • src-tag: (vereist) Geeft het ingesloten audiobestand aan, dat de indeling MP3 moet hebben.
 • title-tag: (optioneel) Geeft de beschrijving van het audiobestand aan.
 • controls-tag: (vereist, tenzij je een afbeelding verstrekt die wordt gebruikt om het afspelen van het audiobestand te starten.) Geeft de Kindle-toepassing opdracht om knoppen voor het ingesloten audiobestand weer te geven.
 • tekstcontent: (vereist) Bij apparaten die geen audiocontent ondersteunen, wordt de tekst weergegeven tussen de tags <audio> en </audio>. Als gebruikers dit e-book bekijken op een apparaat dat geen audio ondersteunt, zien ze deze tekst in plaats van het audiobestand. (Voorbeeld: "Op deze locatie bevindt zich content die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.")  id-tag: (optioneel) Als deze tag wordt gebruikt, moet deze uniek zijn voor het document.

Video toevoegen

Streaming video wordt momenteel niet ondersteund. Gebruik in plaats daarvan ingesloten video.

Als je een video in een Kindle-boek wilt insluiten, moet je een standaardtag van HTML 5 invoegen, bijvoorbeeld:

Voorbeeld:

<video id="video_1" src="movie.mp4" controls poster="start.jpg" title="Video over ...">

<br/><br/><br/>"Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven."<br/><br/><br/>

</video>

 • src-tag: (vereist) Geeft het ingesloten videobestand aan.
 • title-tag: (vereist) Geeft de beschrijving van de video aan.
 • poster-tag: (vereist) Geeft het afbeeldingsbestand aan dat als tijdelijke aanduiding wordt gebruikt. Gebruikers zien de tijdelijke aanduiding in het e-book voordat de video wordt afgespeeld. De tijdelijke aanduiding kan desgewenst bestaan uit het eerste beeld van de video of een representatief beeld. (Als dit bestand niet is opgegeven, wordt de video niet afgespeeld.)
 • controls-tag: (vereist, tenzij je een afbeelding verstrekt die wordt gebruikt om het afspelen van de video te starten) Geeft de Kindle-toepassing opdracht om knoppen voor de ingesloten video weer te geven.

  Opmerking: Mogelijk geeft de Kindle-toepassing een afspeelknop weer op het posterbeeld. De knop wordt midden op het beeld weergegeven.

 • tekstcontent: (vereist) Bij apparaten die geen videocontent ondersteunen, wordt de tekst weergegeven tussen de tags <video> en </video>. Als gebruikers dit e-book bekijken op een apparaat dat geen video ondersteunt, zien ze deze tekst in plaats van de video. (Voorbeeld: "Op deze locatie bevindt zich content die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.")  id-tag: (optioneel) Als deze tag wordt gebruikt, moet deze uniek zijn voor het document.
 • id-tag: (optioneel) Als deze tag wordt gebruikt, moet deze uniek zijn voor het document.

Metagegevens voor audio en video vereist

Amazon raadt uitgevers (of hun conversiebedrijf) aan direct na opgave van het audio- en videobestand in de HTML-code een beschrijving van het audio- en videobestand en de duur van het bestand in minuten en seconden opgeven.

Voorbeeld:

<p align="center" style="text-indent:0px">

<video id="video_1" src="movie.mp4" controls poster="start.jpg" title="Kindle-content maken (5:01)">

<br/><br/><br/>"Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven."<br/><br/><br/>

</video>

<strong>Kindle-content maken (5:01)</strong>

</p>


Beschrijvende mediabijschriften opgeven

Mediabijschriften geven de gebruiker een beschrijving van de audio- en videobestanden. Hier volgen enkele richtlijnen voor mediabijschriften:

 • Bijschriften mogen niet te algemeen zijn. Ze moeten de mediacontent beschrijven waar ze naar verwijzen. De volgende mediabijschriften geven de gebruiker onvoldoende informatie:

  1. Media 1
  2. Nummer 1
  3. Audio 1
  4. Video 1

  De volgende mediabijschriften beschrijven de content:

  1. Introductie door de auteur
  2. Hoe de film werd gemaakt

 • Mediabijschriften mogen geen bestandsextensies bevatten (.mp3, .mp4, etc.).

Afbeeldingen met afspeelknoppen toevoegen

Afbeeldingen kunnen van tags worden voorzien, zodat ze kunnen worden afgespeeld door erop te klikken. De minimale breedte en hoogte in pixels voor dergelijke afbeeldingen is 45 x 45.

Als je afspeelknoppen aan een afbeelding wilt toevoegen, moet je het afspeelpictogram van Amazon met behulp van Adobe Photoshop of een vergelijkbaar programma aan de rechteronderzijde over de afbeelding heen plaatsen. Vervolgens voeg je de volgende tag aan de HTML-code toe (in dit voorbeeld heeft het audiobestand het kenmerk id van "audio1" en geen controls-tag):

Voorbeeld:

<a onclick="play(this);" data-AmznAudioTag="audio1"><img src="play.jpg"/></a>Aangepast voorbeeldbestand vereist

Amazon vereist dat uitgevers voor elke Kindle Edition met audio/video een aangepast voorbeeldbestand maken en leveren. Het voorbeeldbestand moet een volledige inhoudsopgave en een lijst van audio/video bevatten met actieve koppelingen naar uitsluitend de content in het voorbeeldbestand.

Het voorbeeldbestand moet ten minste één exemplaar bevatten van elk mediatype dat in het volledige bestand beschikbaar is, dus zowel video als audio als beide beschikbaar zijn.

Aan het eind van het voorbeeldbestand of op een andere geschikte plek moet een ‘Nu kopen’-koppeling zijn toegevoegd.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit