Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Ondersteunde HTML voor boekbeschrijving

Deze pagina bevat een volledige lijst met HTML-tags die worden ondersteund in het boekbeschrijvingsveld. Sluit je HTML-tags om opmaakfouten te voorkomen. Als je bijvoorbeeld deze tag voor vetgedrukte tekst <b> wilt sluiten, moet je </b> toevoegen, waardoor de rest van je content niet wordt weergegeven als vetgedrukte tekst.

HTML-tagBeschrijving
<b>Maakt de tekst vetgedrukt
<br>Maakt een regel-einde
<em>Legt nadruk op de omsloten tekst. Wordt gewoonlijk cursief weergegeven.
<h4> tot <h6>Maakt tekst op als een sectiekop: <h4> (grootste) tot <h6> (kleinste). <h1>, <h2> en <h3> worden niet ondersteund.
<i>Tekst wordt cursief weergegeven
<li>Identificeert een item in een geordende (genummerde) of ongeordende (met opsommingstekens) lijst
<ol>Maakt een genummerde lijst van bijgevoegde items, die elk worden geïdentificeerd met een <li>-tag
<ul>Maakt een lijst met opsommingstekens van bijgevoegde items, die elk worden geïdentificeerd met een <li>-tag
<p>Definieert een alinea waarbij de eerste regel wordt ingesprongen. Maakt een regeleinde aan het einde van de tekst.
<pre>Definieert vooraf opgemaakte tekst
<u>Maakt tekst op als onderstreept
<strong>Maakt de tekst vetgedrukt. Zie ook <b>.
<q>Plaatst tekst tussen aanhalingstekens.
<blockquote>Maakt lange citaten van meerdere regels met ingesprongen tekst.

Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit