Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor tekst - Aanpasbare opmaak

Inhoudsopgave


Uitlijning van koppen en tekst

Aangezien tekst in e-books met een aanpasbare opmaak standaard volledig is uitgelijnd (d.w.z. text-align: justify;), raadt Amazon ten zeerste aan de juiste CSS-uitlijning op te geven voor alle koppen om te voorkomen dat er te veel ruimte tussen woorden komt (d.w.z. text-align: left; text-align: right; text-align: center;).





Standaardinstellingen voor hoofdtekst

De hoofdtekst in een Kindle-boek met aanpasbare opmaak (fictie en non-fictie) moet volledig standaard zijn. Amazon adviseert contentmakers om creatieve stijlen te gebruiken voor bijvoorbeeld koppen, speciale alinea's, voetteksten en inhoudsopgaven, maar niet voor hoofdtekst. Zie meer informatie over het gebruik van ingesloten lettertypen. De reden hiervoor is dat de standaardleesinstellingen die de gebruiker als voorkeur heeft ingesteld, worden overschreven door de stijl voor de hoofdtekst in de HTML. Gebruikers geven aan dat ze dit niet prettig vinden. Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Het lettertype van de hoofdtekst moet worden ingesteld in de CSS met het kenmerk font-family. In hoofdtekst moeten de standaardtekengrootte (1em) en -regelhoogte worden gebruikt. In de hoofdtekst mag de tag <font size="…"> niet worden gebruikt, evenmin als de kenmerken font-size en line-height.
 • De hoofdtekst mag niet voornamelijk vet of cursief zijn. Sommige delen van de tekst mogen worden benadrukt met vet of cursief. Deze richtlijn voorkomt dat de tekst in een boek bijvoorbeeld volledig vetgedrukt is.
 • In de hoofdtekst mag geen tekstkleur zijn ingesteld voor het hele boek. Als je voor sommige gedeelten van het boek wel een tekstkleur wilt instellen, kun je het beste niet een te lichte of te donkere kleur kiezen. Lichte kleuren worden met onvoldoende contrast weergegeven op apparaten met een witte achtergrond of op e-readers. Donkere kleuren worden niet goed weergegeven op apparaten met een zwarte achtergrond. Zie de W3C-aanbeveling als je voldoende contrast wilt tussen de tekst- en de achtergrondkleur zodat de tekst goed leesbaar blijft. Gebruik voor grijstinten de kleuren binnen het hexadecimale waardebereik #666 tot en met #999.
  • Als je wilt bepalen of een kleur binnen dit bereik valt, kun je een hulpmiddel gebruiken om de kleur te converteren naar RGB-waarden. Plaats de uitkomst van drie cijfers in de volgende formule: Y = (0,2126 * R) + (0,7152 * G) + (0,0722 * B). Als de waarde Y binnen het bereik van 102 en 153 valt, zorgt deze kleur bij alle Kindle-apparaten en toepassingen voor een goede klantervaring.
  In een boek waarin Verbeterde typografie is ingeschakeld, kunnen Kindle-lezers er zeker van zijn dat tekst van welke kleur dan ook die op een achtergrondkleur wordt getoond, goed leesbaar is. Tekstkleuren worden automatisch aangepast zodat het contrast met het door de lezer gekozen kleurenthema van het apparaat of de achtergrondkleur van een element voldoende groot is. In het onderstaande voorbeeld zijn dezelfde kleuren toegepast (geel, zwart en oranje) op het lettertype en de achtergrond. Merk op hoe de tekenkleur wordt gewijzigd om ervoor te zorgen dat het contrast met de achtergrond groot genoeg is. Lees meer over Verbeterde typografie.



 • De achtergrondkleur van de hoofdtekst mag niet zwart of wit zijn. Klanten geven aan dat ze dit onprettig vinden omdat de tekst er soms vreemd en blokkerig uitziet als de achtergrond van het apparaat op een andere kleur is ingesteld en omdat de tekst onzichtbaar kan worden als ze de achtergrondkleur op het apparaat wijzigen en de tekstkleur automatisch wordt omgekeerd.
 • Hoofdtekst mag geen vast gedefinieerd letterbeeld hebben. Zorg ervoor dat je de richtlijnen voor ingesloten lettertypen hebt gevolgd. Als je je niet aan deze richtlijnen houdt, kan dit ertoe leiden dat klanten hun voorkeurslettertype niet kunnen wijzigen.
 • Plaats in de hoofdtekst geen vaste spaties in plaats van normale spaties tussen woorden in alinea's.
 • De hoofdtekst van het boek mag nergens een vaste linker- of rechtermarge of opvulling hebben. Als er alinea's zijn die wel een linker- of rechtermarge nodig hebben om ze visueel te onderscheiden van hoofdtekst, zoals een receptenlijsten of een citaatblok, moet je marges die op deze alinea's worden toegepast, opgeven als een percentage in plaats van in em- of puntwaarden.
 • De volgende lettertypeverbeteringen worden toegepast tijdens het uploadproces:
  • De lettergrootte die in het grootste deel van de content is gebruikt, wordt genormaliseerd op 1 em.
  • De font-family die in het grootste deel van de content is gebruikt, wordt naar de roottag verplaatst (hoofdtekst).
  • Vast gedefinieerde letterkleuren die in de hoofdtekst worden gebruikt, worden verwijderd, zodat de gebruiker de kleur van de tekst kan wijzigen.


Alinea's opmaken

Voor de hoofdtekst moet inspringing of extra regelafstand worden gebruikt, zodat klanten de alinea's goed van elkaar kunnen onderscheiden. Amazon raadt je aan het kenmerk text-indent in de CSS te gebruiken om inspringingswaarden in te stellen van maximaal 4 em voor tekstalinea's. Als je de ruimte voor of na elke alinea wilt wijzigen, gebruik je respectievelijk de stijlen margin-top- of margin-bottom in de CSS. We raden je aan em-waarden te gebruiken voor deze kenmerken. Gebruik nooit de hoogte-eigenschap om het formaat van elementen die tekst bevatten in te stellen, anders kan er overlappende tekst voorkomen in je boek. Gebruik de hoogte-eigenschap alleen voor afbeeldingen in boeken met een aanpasbare opmaak.



Vaste waarden

Gebruik geen vaste waarden zoals punten en pixels voor CSS-eigenschappen zoals font-size, width, height, margin, padding en text-indent. Geef deze waarden in em-waarden of percentages op als je weergave op verschillende schermgrootten en in verschillende resoluties mogelijk wilt maken.



Opmaak van marges en opvullingen

Wanneer je de CSS-eigenschappen margin en padding gebruikt voor een linker- of rechtermarge of linker- of rechteropvulling, moet je de waarden opgeven in percentages (%) in plaats van em-eenheden. Zodoende zorg je ervoor dat de marges niet te breed worden bij grote lettertypen en de tekst hierdoor moeilijker te lezen is. Aan marges kan het beste een waarde van 0 of hoger worden toegewezen om te voorkomen dat content buiten het scherm valt of andere content overlapt. Stel de linker- en rechtermarge altijd in op 0 voor normale hoofdtekst, zodat gebruikers altijd het volledige margebereik kunnen selecteren in de standaardinstellingen van het apparaat. Geef boven- en ondermarges op in em-waarden, zodat de ruimte tussen alinea's bij elke tekengrootte en op apparaten van elk formaat duidelijk te zien is.



Decoratieve initialen

Elementen zoals decoratieve initialen moeten als percentage of relatieve eenheid (positief of negatief) worden opgegeven en niet als vaste waarden zoals punten en pixels. De bovenkant van de decoratieve initiaal moet worden uitgelijnd op de hoofdtekst. Als je decoratieve initialen wilt maken, beveelt Amazon de volgende voorbeeld-CSS aan:

Voorbeeld:

p.para {
font-size: 1em;
margin-bottom: 0;
margin-top: 0;
text-align: justify;
text-indent: 0;
}

@media amzn-kf8

{

span.dropcaps

{

font-weight:normal; font-size:320%; float:left; margin-top:-0.3225em; margin-bottom:-0.3245em;

}

}

@media amzn-mobi

{

span.dropcaps

{

font-size: 3em; font-weight: bold;

}
}

<p class="para"><span class="dropcaps">D</span>it is een voorbeeld.


Test het boek als je wilt controleren of decoratieve initialen worden weergegeven zoals je voor ogen hebt. Hier volgt een voorbeeld van een decoratieve initiaal die met deze methode is opgemaakt in een boek met Verbeterde typografie:



Bij klein lettertype


Bij groot lettertype


CSS voor pagina-einden

Kindle ondersteunt nu CSS-kenmerken voor page-break-inside:avoid en break-inside:avoid. Hierdoor kunnen uitgevers elementen groeperen zodat ze bij een paginaovergang niet worden gesplitst. Gebruik hierbij afbeeldingen met bijschriften en titels met alinea's die je in je ontwerp bij elkaar wilt houden.

Bovendien ondersteunt Kindle CSS page-break-after en break-after, evenals page-break-before en break-before. Hiermee kun je pagina-einden voor en na bepaalde containers of blokken voorkomen. Kindle bekijkt deze eigenschappen om te bepalen of er pagina-einden tussen of binnen -elementen moeten worden voorkomen. De waarden voor deze kenmerken zijn: avoid, :auto en :always.



Ingesloten lettertypen gebruiken

Kindle ondersteunt ingesloten lettertypen binnen het e-book. Deze lettertypen kunnen Open Type (OTF) of True Type (TTF) zijn. Op de Kindle kun je beter geen Type 1-lettertypen (Postscript) gebruiken. Voor een optimale leeservaring voor Kindle-klanten worden boeken met een vaste opmaak waarin Type 1-lettertypen worden gebruikt, standaard weergegeven met Kindle-lettertypen. Op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen kunnen klanten lettertypen van de uitgever in- of uitschakelen.

Het is de verantwoordelijkheid van de uitgever om de desbetreffende licentierechten voor lettertypen te bemachtigen. Tenzij ingesloten lettertypen noodzakelijk zijn, raadt Amazon het gebruik van de standaardset lettertypen op Kindle-apparaten en in Kindle-toepassingen aan omdat die voor hoogwaardige weergave zorgen.

Houd er bij het kiezen van een lettertype rekening met lezers met een lichte visuele handicap. Kies een eenvoudig, duidelijk lettertype dat goed contrasteert met alle achtergronden van tablets en e-readers.

Tips voor toegankelijkheid: Dunne lettertypen zijn lastiger leesbaar en kunnen invloed hebben op het contrast van de tekst met de achtergrond. Amazon raadt je aan om geen dunne lettertypen in de hoofdtekst van je manuscript te gebruiken.

Kindle ondersteunt ook een lettertype met een vaste tekenbreedte. Content in de volgende tags wordt weergegeven in een lettertype met een vaste tekenbreedte: <pre>, <code>, <samp>, <kbd>, <tt>, <font face="courier">, <font face="monospace">.

Met de bovenstaande tags wordt de tekstuitlijning niet gewijzigd, behalve met <pre>.



Lettertypeselectie aanpassen

Het primaire lettertype of hoofdlettertype in een boek moet worden ingesteld op <body>-niveau. Als je aanvullende tekststijlen wilt gebruiken, zoals vet of cursief, moet je de stijlen instellen voor de tekst en niet voor het lettertype, zodat deze stijlelementen correct worden weergegeven voor de lettertypen die de klant selecteert. Hieronder zie je voorbeelden van een juiste en onjuiste aanpassing van lettertypen in een Kindle-boek.

Onjuiste HTML-code

Juiste HTML-code

<html>

<body>

<p style="font-family:PrimaryFont"> Content in primair lettertype</p>

<p style="font-family:SecondaryFont"> Content in secundair lettertype</p>

<p style="font-family:PrimaryFont"> Content in primair lettertype</p>

<p style="font-family:PrimaryFont"> Content in primair lettertype</p>

</body>

</html>

<html>

<body style="font-family:PrimaryFont">

<p>Content in primair lettertype</p>

<p style="font-family:SecondaryFont"> Content in secundair lettertype</p>

<p>Content in primair lettertype</p> <p>Content in primair lettertype</p>

</body>

</html>

Hetzelfde gedrag kan worden gerealiseerd met CSS-klassen, zoals hieronder wordt weergegeven.

Onjuiste CSS-code

Juiste CSS-code

body{ font-size: asize; }

.indent { font-size: asize; font-family: PrimaryFont;

}

.sidebar-text { font-family: SecondaryFont; font-weight: bold;

}

body { font-family: PrimaryFont; font-size: asize;

}

.indent {

font-size: asize;

}

.sidebar-text { font-family: SecondaryFont; weight: bold;

}

Bij het coderen van lettertypen moet je ervoor zorgen dat HTML-tags correct worden afgesloten om te voorkomen dat waarden worden overschreven. Als er tegenstrijdige waarden zijn, worden de lettertypebestanden in het boek verwijderd om te garanderen dat Kindle-klanten de best mogelijke leeservaring krijgen als ze een lettertype selecteren.

Bijvoorbeeld:

Onjuiste HTML-code

Juiste HTML-code

<html>

<body style="fontfamily:PrimaryFont">

<p>Content in primair lettertype</p>

<div style="fontfamily:SecondaryFont">

Content in secundair lettertype.

<div style="font-family:ThirdFont">

Content in tertiair lettertype

</div>

</div>

<p>Content in primair lettertype</p>

</body>

</html>

<html>

<body style="font-family:PrimaryFont">

<p>Content in primair lettertype</p>

<div style="fontfamily:SecondaryFont">

Content in secundair lettertype.

</div>

<div style="font-family:ThirdFont">

Content in tertiair lettertype

</div>

<p>Content in primair lettertype</p>

</body>

</html>


Onjuiste CSS-code

Juiste CSS-code

h2.title, h3.title {
text-indent:0;
text-align:center;
font-family:'PrimaryFont';

}
h3.title {
font-family:'SecondaryFont';
font-size:2em;
font-weight:bold;

}

h2.title {
text-indent:0;
text-align:center;
font-family:'PrimaryFont';

}
h3.title {
text-indent:0;
text-align:center;
font-size:2em;
font-weight:bold;
font-family:'SecondaryFont';

}



Richtlijnen voor paginanummers

De paginanummers in een Kindle-boek komen niet altijd precies overeen met de paginanummers in de gedrukte versie van het boek. Zelfs als de Kindle-functie voor werkelijke paginanummers is geactiveerd in het menu Ga naar, moeten verwijzingen in het e-book als volgt worden verwerkt:

 • Inhoudsopgave: Als de inhoudsopgave van de gedrukte bron paginanummers bevat, moet je deze verwijderen bij de digitale conversie. Je moet de naam van de sectie aanhouden en een hyperlink naar de desbetreffende locatie in het e-book toevoegen. Een voorbeeld: als in de inhoudsopgave van een gedrukte bron 'Hoofdstuk 1 ... pag. 36' staat, moet in het e-book alleen 'Hoofdstuk 1' worden weergegeven, inclusief een hyperlink naar de juiste digitale locatie.
 • Interne koppelingen: Als er tekst is die verwijst naar een andere pagina in het e-book, bijvoorbeeld 'zie pagina XX', moet je een koppeling toevoegen naar de desbetreffende alinea in het e-book.
 • Index: Koppel elk paginanummer in de index aan de desbetreffende alinea in het e-book (of aan de desbetreffende illustratie, tabel of grafiek).
 • Koppelingen in de index: Als er tekst is die verwijst naar een ander onderdeel van de index, bijvoorbeeld 'zie ook XXX', moet je een koppeling toevoegen naar het desbetreffende onderdeel in de index.


Werkelijke paginanummers inschakelen

Lezers vinden paginanummers prettig, want het is een vertrouwde navigatiemethode en stelt ze in staat de voortgang in het boek te vergelijken met anderen die de gedrukte versie van het boek hebben, zoals in een klaslokaal of leesclub. Auteurs en uitgevers kunnen de functie 'Werkelijke paginanummers' van Amazon invoegen in hun Kindle-boeken door paginanummers toe te voegen aan het EPUB-bestand, die worden weergegeven op Kindle-apparaten en -apps.

Uitgevers moeten de werkelijke paginanummers in het e-book vermelden voor de gedrukte versie (hardcover, paperback etc.) die het beste overeenkomt met het e-book en de ISBN opgeven in de metagegevens zoals beschreven op http://kb.daisy.org/publishing/docs/navigation/pagelist.html#desc. Momenteel kunnen werkelijke paginanummers niet worden opgenomen in de preview in Kindle Previewer of door te sideloaden, maar ze worden weergegeven zodra je e-book wordt gepubliceerd en ze worden vermeld op de gegevenspagina.

Ondersteuning voor werkelijke paginanummers inschakelen:

Extra opmerkingen:

 • Gebruik voor paginanummers alleen Romeinse of Arabische cijfers. (voorbeeld: i, ii, iii etc. en/of 1, 2, 3, 4 etc.)
 • Voeg geen extra tekst toe zoals 'Pagina' in het naamkenmerk van de paginatags (voorbeeld: "Pagina 1", "Pagina 2"). Kindle voegt het woord Pagina standaard toe vóór het paginanummer.
 • Zorg ervoor dat er geen dubbele HTML-locaties verwijzen naar verschillende pagina's.
 • Zorg ervoor dat er geen dubbele paginalabels verwijzen naar verschillende HTML-locaties.
 • Zorg ervoor dat er geen lege paginalabels zijn (zelfs niet voor blanco pagina's).
 • Zorg ervoor dat er geen ankers zijn zonder juiste verwijzing.
 • Zorg ervoor dat alle paden naar de HTML-pagina's relatief zijn.


Richtlijnen voor voetnoten

Aazon raadt je ten zeerste aan om het HTML5 aside-element te gebruiken, samen met het epub:type-kenmerk. Hiermee kunnen toegankelijke leessystemen voetnoten negeren, tenzij die voetnoten worden gevolgd door de referenten, en kunnen leessystemen de voetnoten op een slimmere wijze verwerken (bijvoorbeeld als pop-ups). Hiermee zorg je ervoor dat voetnoten altijd als secundaire content worden behandeld, zelfs als EPUB-semantiek niet wordt herkend, vanwege de werking van het HTML5 aside-element.

Los van het feit of het aside-element al dan niet wordt gebruikt, vereist Amazon dat voetnoten worden opgemaakt als bidirectionele hyperlinks (de tekst wordt aan de voetnoot gekoppeld en de voetnoot wordt aan de tekst gekoppeld). Klanten kunnen dan eenvoudiger terugkeren naar de tekst nadat ze de voetnoot hebben gelezen. Op sommige Kindle-apparaten, zoals Kindle Paperwhite, worden bidirectionele hyperlinks weergegeven in een pop-up.

Amazon raadt je ten zeerste aan om voetnoottekst aan het einde van een hoofdstuk of van het boek te plaatsen, omdat dat voor een betere leeservaring zorgt.

Definieer voetnoten op een van de volgende manieren:

Methode 1 (voorkeur):

<p>In dit voetnootvoorbeeld wordt het aside-element gebruikt met het epub:type-kenmerk en bidirectionele hyperlinks.<sup><a id="source" href="#ft-1-1" epub:type="noteref">1</a></sup></p>

...

<aside id="ft-1-1" epub:type="footnote">

<p><a epub:type="noteref" href="#source">1.</a> Dit is de voetnoottekst die aan het einde van het hoofdstuk of boek moet worden geplaatst.</p>

</aside>

Methode 2:

<p>In dit voetnootvoorbeeld worden alleen bidirectionele hyperlinks gebruikt. <sup><a href=>footnotes.html#fn1" id="r1">[2]</a></sup></p>
...
<p id="fn1"><a href="chapter01.html#r1">2.</a> Dit is de voetnoottekst die aan het einde van het hoofdstuk of boek moet worden geplaatst.</p>

Als je boek voetnoten of eindnoten bevat zonder cijfers of symbolen, raadt Amazon aan één koppeling te maken van de notitie naar de desbetreffende tekst in het boek.

Voorbeeld:

<p>In dit voorbeeld wordt een <a id="fn1"/>-gebeurtenis die heeft plaatsgevonden, beschreven.</p>
...
<p><a href="chapter01.html#fn1">-gebeurtenis die heeft plaatsgevonden</a> Dit is de tekst van de eindnoot die een referentie biedt voor de details van de gebeurtenis.</p>



Ondersteuning voor MathML

MathML wordt ondersteund door Verbeterde typografie.

Ondersteunde tags:

maligngroup

mrow

malignmark

ms

math

mspace

menclose

msqrt

mfenced

mstyle

mfrac

msub

mi

msubsup

mlabeledtr

msup

mmultiscripts

mtable

mn

mtd

mo

mtext

mover

mtr

mpadded

munder

mphantom

munderover

mroot

Niet-ondersteunde tags:

annotation

maction

mglyph

mlongdiv

msgroup

mstack

semantics

Probleemoplossing:

Open de HTML-pagina met MathJax. Als MathML probleemloos wordt weergegeven, wordt het ondersteund door Verbeterde typografie.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit