Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Kenmerken en tags ondersteund door Verbeterde typografie

Inhoudsopgave
Er worden diverse kenmerken en tags ondersteund door Verbeterde typografie.

Ondersteunde kenmerken

De volgende kenmerken worden momenteel ondersteund met de vermelde waarden.

Kenmerk HTML-tag

Ondersteunde waarden

background-clip

border-box, padding-box, content-box

background-color

elke geldende waarde

background-origin

border-box, padding-box, content-box

background-position

elke geldende waarde

background-position-x

elke geldende waarde

background-position-y

elke geldende waarde

background-repeat

elke geldende waarde

background-repeat-x

elke geldende waarde

background-repeat-y

elke geldende waarde

background-size

contain, cover, initial, inherit, px, pt, cm, mm, em, ex, %, in

background-sizex

px, pt, cm, mm, em, ex, %, in

background-sizey

px, pt, cm, mm, em, ex, %, in

border-bottom-color

elke geldende waarde

border-bottom-leftradius

pt, px, cm, %, ex, in, mm, em, rem

border-bottom-rightradius

in, px, ex, pt, %, em, cm, mm, rem

border-bottom-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset, outset

border-bottom-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-collapse

collapse, separate

border-color

elke geldende waarde

border-left-color

elke geldende waarde

border-left-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset, outset

border-left-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-right-color

elke geldende waarde

border-right-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset, outset

border-right-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset, outset

border-top-color

elke geldende waarde

border-top-left-radius

pt, px, ex, cm, mm, em, %, in, rem

border-top-right-radius

%, cm, em, pt, ex, px, in, mm

border-top-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset, outset

border-top-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-vertical-spacing

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

border-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

box-align

right, left, center

box-shadow

elke geldende waarde

box-sizing

border-box, padding-box, content-box

break-after

always, auto, avoid

break-before

always, auto, avoid

break-inside

always, auto, avoid

caption-side

top

clear

left, right, both

color

elke geldende waarde

column-rule-color

elke geldende waarde

dir

rtl, ltr

display

inline, block, flex, inline flex, table cell, inherit, listitem

empty-cells

hide

float

left, right

font-family

elke geldende waarde

font-size

mm, in, ex, em, rem, cm, px, pt, %

font-style

normal, italic, oblique

font-variant

normal, small-caps

font-weight

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, normal, bold, bolder, lighter

height

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

hyphens

auto, manual

letter-spacing

normal, mm, in, ex, em, rem, cm, px, pt

line-height

normal, mm, in, em, cm, px, pt, %

list-style-position

outside, inside

list-style-type

decimal, disc, circle, inherit, initial, lower-alpha, lower-latin, lower-roman, none, upper-alpha, upper-latin, upper-roman, square

margin

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

margin-after

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

margin-before

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

margin-bottom

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

margin-left

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

margin-right

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

margin-top

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

min-height

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

opacity

elke geldende waarde

outline-color

elke geldende waarde

outline-offset

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %

outline-style

solid, dotted, dashed, double, ridge

outline-width

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %

overflow

hidden

overflow-x

hidden

overflow-y

hidden

padding

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-bottom

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-left

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-right

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-top

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

page-break-after

left, right, always, auto, avoid

page-break-before

left, right, always, auto, avoid

page-break-inside

always, auto, avoid

text-align

left, right, center, justify

text-decoration

line-through, overline, underline

text-fill-color

elke geldende waarde

text-indent

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

text-shadow

elke geldende waarde

text-stroke-color

elke geldende waarde

text-transform

lowercase, uppercase, capitalize

transform

elke geldende waarde

unicode-bidi

bidi-override, normal, embed, initial, isolate, isolateoverride & plaintext

vertical-align

sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, baseline, mm, in, ex, px, pt, em, cm, %

visibility

visible

white-space

nowrap, normal

width

auto, mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

word-break

normal, keep-all, break-all

word-spacing

normal, mm, in, ex, em, rem, cm, px, pt

Ondersteunde tags

Tags met de tekst 'elk geldend kenmerk' of 'elke geldende waarde' ondersteunen de kenmerken en waarden vermeld in de sectie Ondersteunde kenmerken.

HTML-tag

HTML-kenmerk

Ondersteunde waarden

a

epub:type, data-app-amznmagnify, href

noteref

address

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

aside

epub:type

footnote

b

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

bdi

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

bdo

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

blockquote

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

body

bgcolor

elke geldende waarde

body

tekst

elke geldende waarde

caption

align

center, justify

center

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

cite

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

code

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

col

span

elke geldende waarde

col

width

%, px

dd

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

del

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

div

align

center, left, right, justify

div

epub:type

footnote

dl

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

em

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

figure

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

h1

align

center, left, right, justify

h2

align

center, left, right, justify

h3

align

center, left, right, justify

h4

align

center, left, right, justify

h5

align

center, left, right, justify

h6

align

center, left, right, justify

hr

align

center, left, right

hr

noshade

elke geldende waarde

hr

size

px

hr

width

px, %

i

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

image

height

%, px, em, pt

image

width

%, px, em, pt

img

align

center, middle, top, bottom, absbottom, absmiddle

img

alt

elke geldige waarde

img

border

px, pt, cm, mm, em, rem, ex, in, %

img

height

%, px, em, pt

img

hspace

px

img

vspace

px

img

width

%, px, em, pt

li

type

a, i, disc, square, circle

li

value

elke geldige waarde

listing

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

mark

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

ol

start

elke geldige waarde

ol

type

a, i

p

align

center, left, right, justify

p

epub:type

footnote

plaintext

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

pre

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

s

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

samp

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

strike

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

strong

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

table

align

center, left, right

table

bgcolor

elke geldige waarde

table

width

%, px

tbody

align

center, left, right, justify

td

align

center, left, right, justify

td

bgcolor

elke geldige waarde

td

colspan

elke geldige waarde

td

height

%, px

td

rowspan

elke geldige waarde

td

vertical-align

center, middle, top, bottom

td

width

%, px

tfoot

align

center, left, right, justify

th

align

center, left, right, justify

th

bgcolor

elke geldige waarde

th

colspan

elke geldige waarde

th

height

%, px

th

rowspan

elke geldige waarde

th

vertical-align

center, middle, top, bottom

th

Width

%, px

thead

Align

center, left, right, justify

thead

Bgcolor

elke geldige waarde

tr

Align

center, left, right, justify

tr

Bgcolor

elke geldige waarde

tt

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

ul

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

var

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

xmp

elk geldend kenmerk

elke geldige waarde

Niet-ondersteunde kenmerken

De volgende kenmerken worden momenteel ondersteund met de vermelde waarden.

Kenmerk HTML-tag

Niet-ondersteunde waarden

Alternatieve waarde of optie

background-image

lineair verloop

Gebruik een mediaquery om een vervangend exemplaar op te geven, zoals de eigenschap background-color. Upload het gecorrigeerde bestand opnieuw voor publicatie of probeer het gecorrigeerde bestand opnieuw uit in Kindle Previewer.

body, binnen het HTML-bestand van de inhoudsopgave

display: none, hidden

Verwijder display: geen of verborgen waarden van het HTML-bestand van de inhoudsopgave.

visibility

collapse

Als je deze tag in een tabel gebruikt, moet je display: none gebruiken om een vergelijkbare leeservaring te bereiken. Als je deze tag buiten een tabel gebruikt, moet je visibility:hidden gebruiken.

SVG

naamruimtevoorvoegsel

Verwijder het SVG-naamruimtevoorvoegsel uit SVG-element(en) in het bestand.

Base64-gecodeerde afbeeldingen

niet van toepassing

Gebruik een online programma om de Base64-afbeelding te decoderen en deze op te geven als een normaal afbeeldingsbestand.

float, in een tabel

left, right

Gebruik een mediaquery om een vervanging voor Kindle op te geven met behulp van de CSS::first-letter-selectiefunctie.

caption-side

bottom

Content met <caption-side: bottom> wordt boven aan de tabel geplaatst zoals <caption-side:top>.
Genegeerde kenmerken en tags

Genegeerde tags blokkeren Verbeterde typografie niet, maar worden genegeerd wanneer een boek Verbeterde typografie bevat.

Genegeerde kenmerken

De volgende kenmerken worden momenteel genegeerd wanneer ze worden toegepast op HTML-tags.

accesskeyanimationanimation-delay
animation-direction animation-duration animation-fill-mode
animation-iteration-count animation-name animation-play-state
animation-timing-function background-attachment class
column-break-before column-count column-gap
column-width cursor data-ichitaro-para-stylename
data-mappingid datetime dropcap
dropcap_chars dropcap_lines font-smoothing
handlersprocessed hyphenate-character hyphenate-limit-after
hyphenate-limit-before initial line-box-contain
line-break min-width nbsp-mode
none onclickonload
onreset onsubmitordinal
page pointer-events speak
src tabindex table-layout
text-combine text-decorations-in-effecttext-rendering
text-size-adjust title transition-delay
transition-duration transition-property transition-timing-function
user-select word-wrap

Kenmerken genegeerd voor specifieke HTML-tags

HTML-tag

Stijlkenmerk

a

rel, rev, shape, name, target, type

applet

hspace, height, name, width, vspace, align, alt

body

bottommargin, link, rightmargin, vlink

button

value, name, type

div

node-type, type

frame

name

html

xmlns, encoding, version

iframe

name, align, width, height

image

xlink:href

img

name, usemap

input

align

link

type, media, rel, href

meta

name, http-equiv

object

name, width, hspace, align, type, border, vspace, height

param

value, type, name

script

type, for

style

type, media


Genegeerde HTML-tags

De volgende tags worden momenteel genegeerd ongeacht toegepaste kenmerken, eenheden en waarden.

areabigins
kbdmapmax-height
max-width mbp:nureference
small time

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit