Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Boeken met vaste opmaak en afbeeldingspop-ups of virtuele panelen maken

Graphic novels, manga en stripboeken (hierna graphic novels genoemd) zijn de meest gebruikelijke boeken met een vaste opmaak met afbeeldingspop-ups of virtuele panelen. Ze lijken op kinderboeken, maar vormen een unieke uitdaging omdat ze vaak langer zijn en complexere content bevatten.

Graphic novels bevatten veel details in afbeeldingen die op een scherm van 1920 x 1200 moeten worden weergegeven. Om dit probleem en andere problemen met de toegankelijkheid op te lossen, raadt Amazon het gebruik van afgestemde content en onze Kindle Paneelweergave-functie aan, waardoor de content wordt geoptimaliseerd voor weergave op een scherm met een hoge resolutie. Lees meer informatie over Kindle Comic Creator.

Verbeterde typografie wordt ondersteund door deze indeling zolang het e-book geen hybride tekst bevat (zie details over hybride tekst).

Belangrijk: geneste ankertags worden niet ondersteund in boeken met een vaste opmaak. Boeken met een vaste opmaak en geneste ankertags worden onderdrukt.

Inhoudsopgave


Richtlijnen voor metagegevens

Het OPF-bestand specificeert de metagegevens die noodzakelijk zijn voor boeken met een vaste opmaak. Hoewel ze op elkaar lijken, zijn er belangrijke verschillen tussen de diverse indelingen met een vaste opmaak. Tenzij anders aangegeven, moeten de richtlijnen voor boeken met een vaste opmaak met afbeeldingspop-ups of virtuele panelen niet worden toegepast op andere boeken, zoals boeken met een vaste opmaak met tekstpop-ups.

Metagegevens

Beschrijving

Je kunt de opmaak opgeven met een van de volgende metagegevensvelden:

1) <meta

property="rendition:layout">prepaginated</meta>

2) <meta name="fixed-layout" content="true"/>

Verplicht. Geeft aan dat het boek een vaste opmaak heeft.

Geldige waarden voor rendition:layout-metagegevens zijn reflowable of pre-paginated. De standaardwaarde is reflowable.

Geldige waarden voor fixed-layout-metagegevens zijn true of false. De standaardwaarde is false.

<meta name="original-resolution" content="1024x600"/>

Verplicht. Geeft de resolutie van het originele ontwerp van de content aan ("1024x600" is slechts een voorbeeld). De afmetingen in pixels kunnen elk positieve gehele getal zijn. Deze waarden moeten in verhouding zijn tot de algemene beeldverhouding van de oorspronkelijke content.

Je kunt de afdrukstand opgeven met een van de volgende metagegevensvelden:

1) <meta property="rendition:orientation">landscape</meta>

2) <meta name="orientation-lock" content="landscape"/>

Opmerking: dit wordt momenteel niet ondersteund in iOS.

Optioneel (maar aanbevolen).

Geldige waarden voor rendition:orientation-metagegevens zijn portrait, landscape of auto. Zet de afdrukstand van het boek vast op staand (portret) of liggend (landschap). Als de waarde auto is, worden zowel staand als liggend ondersteund. De standaardwaarde is auto.

Geldige waarden voor orientation-lock-metagegevens zijn portrait, landscape of none. Zet de afdrukstand van het boek vast op staand (portret) of liggend (landschap). Als de waarde none is, worden zowel staand als liggend ondersteund. De standaardwaarde is none.

<meta name="primary-writing-mode" content="horizontal-rl"/>

Vereist voor virtuele panelen bij manga met de leesrichting van rechts naar links; optioneel voor andere boeken met een vaste opmaak. Definieert de weergavevolgorde van de pagina's, de leesmodus en de navigatie van de reader (inclusief Kindle Tekstpop-Up, Kindle Paneelweergave en Kindle Virtuele panelen). Geldige waarden zijn horizontal-lr, horizontal-rl, vertical-lr en vertical-rl. De standaardwaarde is horizontal-lr.

Als de paginarichting van-links-naar-rechts is of niet is opgegeven, is het standaardgedrag horizontal-lr. Gebruik de waarde horizontal-rl om de paginarichting in te stellen op van rechts naar links.

Gebruik de waarde vertical-rl om de paginarichting in te stellen op van rechts naar links voor Chinese, Japanse en Koreaanse boeken.

<itemref idref="page-id" properties="page-spread-left"/>

Vereist voor virtuele panelen bij stripboeken en manga; optioneel voor andere boeken met een vaste opmaak. Hiermee kunnen uitgevers de paginaopmaak (synthetische dubbele-paginaweergaven) op paginaniveau opgeven en binnen het boek variëren. De pagina-eigenschappen moeten worden opgegeven via de itemref-elementen (onderliggend element van het <spine>-element in het OPF-bestand).

Geldige waarden zijn page-spread-left, page-spread-right, page-spread-center, facing-page-left, facing-page-right en layout-blank. De waarde layout-blank kan onafhankelijk of samen met andere geldige waarden worden gebruikt.

De standaardwaarde is page-spread-center.

<meta name="book-type" content="comic"/>

Vereist voor alle graphic novels; optioneel voor andere boeken met een vaste opmaak. Verwijdert e-readerfuncties (bijvoorbeeld delen) die wellicht niet relevant zijn voor bepaalde boeken zoals kinderboeken. Geldige waarden zijn children of comic.Richtlijnen voor afbeeldingen

Voor een optimale instelling voor de 2013 Kindle Fire HD 8.9” moet bij graphic novels een beeldverhouding van 1920 x 1200 gehandhaafd blijven. De beeldresolutie verschilt afhankelijk van de vereiste zoomfactor voor Kindle Paneelweergave.

Amazon raadt echter aan om ervoor te zorgen dat de weergave van hoge kwaliteit blijft bij een vergroting van 2x. Afbeeldingen moeten de JPEG-indeling hebben. Amazon raadt aan om een afbeeldingsresolutie van minimaal 300 ppi te gebruiken.

Er zijn vijf standaardzoomfactoren:

Zoomfactor

Wanneer gebruiken

Vereiste afbeeldingsresolutie

100%

Vermijd het gebruik van deze zoomfactor. Deze biedt geen vergroting en bezorgt gebruikers toegankelijkheidsproblemen.

1920 x 1200 pixels

125%

Gebruik deze zoomfactor alleen wanneer het absoluut noodzakelijk is om een zeer groot venster te vergroten. Met deze zoomfactor kunnen gebruikers een grote actiescène in zijn geheel zien, maar het nadeel is dat de vergroting beperkt is.

2400 x 1500 pixels

150%

Dit is de standaardinstelling en de voorkeurszoomfactor. Gebruik deze zoomfactor wanneer dat mogelijk is.

2880 x 1800 pixels

200%

Gebruik deze zoomfactor voor kleine tekst.

3840 x 2400 pixels

250%

Gebruik deze zoomfactor alleen als twee fysieke pagina's zijn samengevoegd in het HTML-bestand en tegelijk worden weergegeven, waardoor de content erg klein lijkt. Het nadeel is dat het vergrote venster slechts een klein gedeelte van de originele pagina weergeeft.

4800 x 3000 pixels

Voor een goede beeldkwaliteit voor graphic novels is het nodig dat voor afbeeldingen de resolutiestandaarden uit deze sectie worden toegepast en dat een consistente beeldverhouding gehandhaafd blijft. Vooral van belang is dat beelden geoptimaliseerd worden, zodat achtergrondafbeeldingen duidelijk zijn en tekst goed leesbaar is. Deze twee factoren waarborgen de hoogste kwaliteit voor graphic novels.
Paneelweergave (gebiedsvergroting)

Paneelweergave voor graphic novels biedt een unieke leesweergave. Paneelweergave verbetert de toegankelijkheid en laat gebruikers de doorlopende actie op elke pagina op een gebruiksvriendelijke manier en met een hoge resolutie ervaren. Gebruikers kunnen paneelweergave op elk gewenst moment uitschakelen om de volledige pagina te bekijken. Zie de afbeeldingen in deze sectie voor een voorbeeld van paneelweergave.

De gebruiker activeert paneelweergave door te dubbeltikken op een 'tikbestemming'. Het actieve gebied (bronelement) wordt verborgen en paneelweergave (doelelement) wordt weergegeven.

Om paneelweergave te ondersteunen, zijn de volgende stappen vereist:

 1. Stel de tikbestemming in met een juist gedefinieerd containerelement (<div>) dat een ankerelement (<a>) bevat. Het element <div> bepaalt de grootte en de positie van de tikbestemming. <a> wordt vergroot/verkleind, zodat het element <div> wordt gevuld, en de klasse app-amzn-magnify moet worden gespecificeerd. De volgende kenmerken van het anker moeten ook in een JSON-object zijn opgeslagen als onderdeel van de waarde data-app-amzn-magnify:
  1. "targetId":"<string:elementId>" = unieke element-id van het HTML-element van paneelweergave dat het vergrote gebied vertegenwoordigt
  2. "ordinal":<integer:reading order> = leesvolgorde van de vergrote gebieden (de volgorde waarin panelen worden weergegeven als onderdeel van de doorlopende leesvolgorde)
 2. Maak een <div>-element voor het bestemmingsvenster dat door zijn grootte en positie de actie kan weergeven die het beste de tikbestemming weerspiegelt.

  Plaatje van content met een vaste opmaak

  Plaatje van dezelfde content terwijl paneelweergave is geactiveerd

  Voorbeeld:

  <div>

  <img src="images/page_002.jpg" alt="Stripboekafbeeldingen" class="singlePage" />

  </div>

  <div id="page_002-1">

  <a class="app-amzn-magnify" data-app-amzn-magnify='{"targetId":"page_002-1magTargetParent", "ordinal":1}'></a>

  </div>

  <div id="page_002-1-magTargetParent" class="target-mag-parent">

  <div class="target-mag-lb">

  </div>

  <div id="page_002-1-magTarget" class="target-mag">

  <img src="images/page_002.jpg" alt="Comic Book Images"/>

  </div>

  </div>  Virtuele panelen bij stripboeken en manga

  De functie Virtuele panelen wordt voor stripboeken en mangaboeken geactiveerd wanneer er geen door de uitgever geleverde panelen zijn. De RegionMagnification-metagegevens worden gebruikt om aan te geven of de uitgever vensterinformatie heeft geleverd. Als de uitgever panelen voor gebiedsvergroting op een pagina heeft opgenomen, zijn Kindle Virtuele panelen uitgeschakeld.

  Elke pagina is standaard verdeeld in vier panelen op basis van de waarde voor primary-writing-mode. Onderstaande voorbeelden geven de volgorde van de panelen aan.

  Voorbeeld:

  Staande afdrukstand:

  Horizontal-lr, Horizontal-rl

  Vertical-rl, Vertical-lr


  Liggende afdrukstand:

  Vertical-lr and Horizontal-lr, Horizontal-rl and Vertical-rl

  Sommige apparaten ondersteunen synthetische dubbele-paginaweergaven:

  Vertical-rl, Vertical-lr

  Vereiste 1: Een synthetische dubbele-paginaweergave gebruiken als de vergrendelde weergaverichting gelijk is aan nul

  Als de afdrukstand niet is vergrendeld, moet de content worden ontworpen voor zowel de staande als de liggende afdrukstand. Sommige apparaten tonen een synthetische dubbele-paginaweergave met twee pagina's naast elkaar in de modus Liggend. Elke pagina die in een synthetische dubbele-paginaweergave wordt gebruikt, moet zijn gekoppeld aan een pagina in de liggende stand. In de staande afdrukstand worden de paginaparen genegeerd.

  Pagina's die in synthetische dubbele-paginaweergaven worden gebruikt, moeten worden getagd met de eigenschappen page-spread-left of page-spread-right. Aan elke linkerpagina moet een rechterpagina zijn gekoppeld en vice versa. Enkele pagina's kunnen worden gecentreerd op het apparaat in de modus Liggend door de eigenschap page-spread-center te gebruiken.

  In de staande afdrukstand worden de twee pagina’s apart weergegeven:

  Als deze eigenschappen niet zijn opgegeven of als een pagina is getagd als page-spread-left zonder een bijbehorende page-spread-right (of omgekeerd), gaat Kindle uit van page-spread-center en worden de pagina's in de modus Liggend gecentreerd zonder de eigenschap page-spread.

  In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat primary-writing-mode gelijk is aan horizontal-lr of vertical-lr.

  Voorbeeld:

  <spine>

  <itemref idref="page1" /> <!--OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="page-spread-center" -->

  <itemref idref="page2" /> <!-- OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="page-spread-center" -->

  <itemref idref="page3" properties="page-spread-left"/> <!-- OPMERKING: linkerweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->

  <itemref idref="page4" properties="page-spread-right"/> <!-- OPMERKING: rechterweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->

  </spine>

  In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat primary-writing-mode gelijk is aan horizontal-rl of vertical-rl.

  Voorbeeld:

  <spine>

  <itemref idref="page1" /> <!-- OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="facing-page-right" -->

  <itemref idref="page2" /> <!-- OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="facing-page-left" -->

  <itemref idref="page3" properties="page-spread-right"/> <!-- OPMERKING: rechterweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->

  <itemref idref="page4" properties="page-spread-left"/> <!-- OPMERKING: linkerweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->

  </spine>

  In gevallen waarin een linkerpagina geen equivalente rechterpagina heeft (of omgekeerd), kan de uitgever een lege HTML-pagina invoegen en aan deze pagina de eigenschap layout-blank toevoegen, tenzij de linkerpagina de laatste pagina is. De lege pagina kan desgewenst de boektitel en het watermerk van het ontwerp bevatten.

  Pagina's met de eigenschap layout-blank worden alleen in de liggende afdrukstand weergegeven en worden in de staande afdrukstand genegeerd.

  In sommige gevallen wil de uitgever wellicht een lege pagina invoegen die altijd wordt getoond, dus zowel in de staande als in de liggende afdrukstand. In dat geval mag de eigenschap layout-blank niet worden gebruikt. Gebruik dezelfde regels voor dubbele-paginaweergaven die eerder zijn besproken en verwijs naar een afbeeldingsbestand dat een 'lege' jpeg-afbeelding bevat.

  In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat primary-writing-mode gelijk is aan horizontal-lr of vertical-lr.

  Voorbeeld:

  <spine>

  <itemref idref="page1" /> <!-- OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="page-spread-left" -->

  <itemref idref="blank-page" properties="layout-blank"/> <!-- OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="page-spread-right". Genegeerd in staande afdrukstand. -->

  <itemref idref="page2" properties="page-spread-left"/> <!-- OPMERKING: linkerweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->

  <itemref idref="page3" properties="page-spread-right"/> <!--OPMERKING: rechterweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->

  </spine>  Content optimaliseren voor het lezen van graphic novels

  Tikbestemmingen optimaliseren

  Tikbestemmingen moeten effectief 100% van het scherm dekken. Dit waarborgt dat gebruikers een vergrote weergave te zien krijgen wanneer ze dubbeltikken op de graphic novel.


  Weergavepanelen optimaliseren

  Weergavepanelen moeten standaard 150% van de tikbestemming zijn. Een ander formaat weergavevenster kan worden gebruikt om een specifieke actiescène binnen de tikbestemming te benadrukken.

  Plaats weergavepanelen op een wijze waardoor ze de bijbehorende afbeelding in de achtergrond bedekken. Plaats ze over de basispanelen en lijn ze indien mogelijk uit tegen de marges.

  Voor het behoud van context tussen meerdere panelen is het toegestaan dat weergavepanelen elkaar enigszins overlappen.

  Als je de standaardzoomfactor van 150% wilt gebruiken, moet een actiescène vaak worden verdeeld in twee weergavepanelen (meestal een linker- en rechtervenster of een boven- en ondervenster). Dit zorgt voor een duidelijkere weergave dan wanneer je een kleinere zoomfactor gebruikt, omdat de toegankelijkheid behouden blijft en de gebruiker met een hogere resolutie kan lezen.

  Splits de tikbestemmingen, zodat de eerste bestemming een breedte heeft van 50 tot 75% van de breedte van het gehele gebied en de tweede bestemming een breedte heeft van het resterende percentage tot 100%. Dit zorgt ervoor dat wanneer gebruikers op een gebied ongeveer in het midden van het actievenster dubbeltikken, ze eerst het eerste weergavevenster te zien krijgen en het tweede venster pas als ze doorgaan.

  Voor het behoud van de doorlopende actie moeten weergavepanelen een klein stukje overlappende actie weergeven.

  Eerste weergavevenster van een actiescène, verdeeld in twee weergavepanelen

  Tweede weergavevenster van een actiescène, verdeeld in twee weergavepanelen  Richtlijnen voor tekst

  Voor boeken met een vaste opmaak en afbeeldingspop-ups: Afbeeldingen moeten minimaal 300 ppi zijn en de tekst moet scherp en leesbaar zijn, zonder pixellatie of vervaging, en hoofdletters moeten in pop-ups minimaal 2 mm hoog zijn als ze op een 7"-apparaat worden bekeken. Dit betekent meestal een vergroting van 150% of meer.

  Voor vaste opmaak met virtuele panelen: Afbeeldingen moeten minimaal 300 ppi zijn en de tekst moet scherp en leesbaar zijn, zonder pixellatie of vervaging bij vergroting tot 2 mm hoog als ze op een 7"-apparaat worden bekeken.

  Als je grote stukken tekst wilt weergeven, raadt Amazon een hybride tekstbehandeling aan die een combinatie vormt van de aanpak voor graphic novels en kinderboeken. Amazon raadt aan om de hybride tekstbehandeling alleen te gebruiken voor stukken tekst die te breed zijn om goed te kunnen worden vergroot. De hybride tekstbehandeling dient de opmaak van de desbetreffende tekst te imiteren wat betreft regelhoogte, cursief en/of vet en de algemene uiterlijk. Dit biedt een betere leeservaring.

  Om ervoor te zorgen dat je content ook in de toekomst goed functioneert, raadt Amazon aan pixels te gebruiken voor tekstgrootte en het plaatsen van tekstblokken. Door de lettergrootte of tekstpositie te definiëren in percentages kan leiden tot het gebruik van gedeelten van pixels en dit kan op verschillende apparaten anders worden geïnterpreteerd.

  Graphic novels met hybride tekst worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.

  HTML-voorbeeld van hybride tekst:

  <div id="Title_page-2-magTargetParent" class="target-mag-parent">

  <div class="target-mag-lb"></div>

  <div id="Title_page-2-magTarget" class="target-mag" amzn-ke-id-rtbar="amzn-ke-idrtbar">

  <div class="target-mag-text" id="amzn-ke-id-rtbar-Title_page-2-magTarget">

  <span id="amzn-ke-id-rtbar-Title_page-2-magTarget-2"></span>

  <span class="" id="amzn-ke-id-rtbar-Title_page-2-magTarget-3">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ab aquiline regem. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui official deserunt mollit anim id est laborum.</span>

  CSS-voorbeeld van hybride tekst:

  div.target-mag div.text{

  height: 100%;

  padding: 5px;

  background-color: #000000;

  font-size: 150%;

  font-family: "Arial";

  }  Begeleide weergave

  Begeleide weergave is een reeks verbeteringen voor het lezen van stripboeken in e-bookformaat die nu voor sommige Kindle-stripboeken beschikbaar zijn. Dankzij deze verbeteringen kunnen lezers een stripboek op een mobiel apparaat paneelsgewijs bekijken op een manier die past bij de manier waarop lezers normaal gezien een stripboek bekijken. Dankzij Begeleide weergave wordt de beweging van het ene paneel naar het andere bij elke beweging weergegeven zodat de lezer duidelijk kan zien hoe het verhaal op de pagina verloopt. Functies van Begeleide weergave omvatten:

  • Een paneelsgewijze leeservaring waarbij de paneelvolgorde die door de uitgever is ingesteld, wordt aangehouden
  • Panelen worden vergroot tot het formaat van de pagina en verschijnen in het midden
  • Aangepaste kleuren rond elk paneel dat wordt vergroot


  Begeleide weergave wordt automatisch toegepast op compatibele Kindle-stripboeken en maakt gebruik van de bestaande Paneelweergave-code om de panelen correct te plaatsen in Begeleide weergave. Amazon werkt er hard aan om Begeleide weergave compatibel te maken met meer boeken. Begeleide weergave-verbeteringen worden automatisch ingeschakeld voor je Kindle-stripboek als dat mogelijk is.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit