Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor navigatie

Voor een volledig gebruik van de navigatiefunctie in de Kindle-apps, moet je een compleet NCX-bestand maken in je contentbestand. Het NCX-bestand weerspiegelt de inhoudsopgave in de menu‘s van de apps, en de inhoudsopgave kan op alle pagina's worden getoond. De HTML-inhoudsopgave wordt daarentegen weergegeven als afzonderlijke pagina('s) in het boek. De HTML-inhoudsopgave heeft een locatie. Lezers moeten naar deze locatie gaan om de inhoudsopgave te zien. 


Richtlijnen voor HTML-inhoudsopgave

 
Plaats de HTML-inhoudsopgave aan het begin van het boek en niet aan het einde van het boek. Zodoende komt een klant die vanaf het begin door het boek bladert, de inhoudsopgave vanzelf tegen. Als de inhoudsopgave verkeerd is geplaatst, wordt de functie Laatst gelezen pagina minder nauwkeurig. Met een juiste plaatsing wordt de inhoudsopgave weergegeven in een gedownload voorbeeld van het boek.

Tips voor HTML-inhoudsopgaven:

  • De items in de inhoudsopgave moeten een HTML-koppeling zijn zodat gebruikers hierop kunnen klikken om naar een specifieke locatie te gaan. Een inhoudsopgave zonder koppelingen is niet zinvol voor Kindle-apparaten.
  • Maak geen inhoudsopgave met de HTML-tag <table>. Tabellen zijn alleen voor tabelgegevens, niet voor opmaak.
  • Gebruik geen paginanummers in de inhoudsopgave. De paginanummers in een Kindle-boek komen niet altijd precies overeen met de paginanummers in de gedrukte versie van het boek.
  • Als je het document importeert vanuit Word, gebruik je de koptekststijlen en de functie Inhoudsopgave van Microsoft Word. De inhoudsopgave van Word wordt correct geïmporteerd en geconverteerd naar een inhoudsopgave die voldoet aan deze richtlijnen.
  • Neem voor gebundelde edities met meer dan één individueel boek een overkoepelende inhoudsopgave op aan het begin van het bestand.
  • Als je inhoudsopgave een lijst met kaarten of illustraties bevat, moet je een HTML-koppeling naar elke kaart of illustratie opgeven.

Een geneste HTML-inhoudsopgave gebruiken

Als je nuttige, geneste inhoudsopgave-items wilt maken waardoor de gebruiker kan navigeren, raadt Amazon aan om de volgende syntaxis te gebruiken in de HTML-inhoudsopgave. De onderstaande voorbeelden bevatten twee manieren om dezelfde voorbeeldcode te schrijven: stijlkenmerken en CSS-klassen.

Als je stijlkenmerken gebruikt:

<div>Sectie 1</div>

<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 1</div>

<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 2</div>

<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 3</div>

<div style="margin-left:4%;">Subhoofdstuk 1</div>

<div style="margin-left:4%;">Subhoofdstuk 2</div>

<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 4</div>

<div style="margin-left:4%;">Subhoofdstuk 1</div>

<div>Sectie 2</div>
...

Als je CSS-klassen gebruikt:

<style>
div.chapter { margin-left: 1em}
div.subchapter { margin-left: 2em}

</style>

<div>Sectie 1</div>

<div class="chapter">Hoofdstuk 1</div>

<div class="chapter">Hoofdstuk 2</div>

<div class="chapter">Hoofdstuk 3</div>

<div class="subchapter">Subhoofdstuk 1</div>

<div class="subchapter">Subhoofdstuk 2</div>

<div class="chapter">Hoofdstuk 4</div>

<div class="subchapter">Subhoofdstuk 1</div>

<div>Sectie 2</div>
...NCX-richtlijnen

Logische inhoudsopgaven worden gegenereerd met toc nav-elementen of een besturingselement voor navigatie voor XML-toepassingen (.NCX). Als je een logische inhoudsopgave maakt, bied je een hiërarchische structuur van een Kindle-boek en kan de gebruiker via het Kindle-menu door het boek navigeren. Een logische inhoudsopgave is met name belangrijk voor boeken die langer dan twintig pagina's zijn.

In boeken met een logische inhoudsopgave kunnen gebruikers zien waar ze in het boek zijn omdat het gedeelte, het hoofdstuk of de sectie wordt weergegeven. De voortgangsindicatie laat ook zien hoe ver de lezer relatief is gevorderd in het boek.

Zie de aanwijzingen voor het maken van een logische inhoudsopgave met een toc nav-element.

Zie de aanwijzingen voor het maken van een logische inhoudsopgave met NCX.

Belangrijk: Kindle-apparaten en -apps ondersteunen twee nestniveaus.

Een logische inhoudsopgave maken met een toc nav-element

Zie details over het toc nav-element (IDPF 3.0-specificatie).

Als je een toc nav-element maakt, beschik je over een logische en een HTML-inhoudsopgave. Het toc nav-element moet een ander HTML-document zijn dan de HTML-inhoudsopgave.

Voorbeeld:

<nav epub:type="toc">

<ol>

<li><a href="Sway_body.html#preface_1">OPMERKING VAN AUTEUR</a></li>

<li><a href="Sway_body.html#part_1">DEEL ÉÉN</a>

   <ol>

<li><a href="Sway_body.html#chapter_1">THE HOUSES, 1969</a></li>

<li><a href="Sway_body.html#chapter_2">ROCK AND ROLL, 1962</a></li>

<li><a href="Sway_body.html#chapter_3">THE EMPRESS, 1928–1947</a></li>

    </ol>

</li>

</ol>

</nav>

In het bovenstaande voorbeeld wordt de volgende hiërarchie voor de inhoudsopgave gedefinieerd:

OPMERKING VAN AUTEUR

DEEL ÉÉN

   THE HOUSES, 1969

   ROCK AND ROLL, 1962

   THE EMPRESS, 1928–1947

Dit fragment van het OPF-bestand (headerbestand voor publicatie) laat zien hoe je het toc nav-element declareert in <manifest>:

Voorbeeld:

<manifest>

<item id="toc" properties="nav" href="xhtml/toc.xhtml" mediatype="application/xhtml+xml"/>

Dit in de <spine> gebruiken is optioneel als het wordt gebruikt als HTML-inhoudsopgave.

Voorbeeld:

<spine>

<itemref idref="toc"/>

Een logische inhoudsopgave maken met NCX

Zie IDPF 2.0-specificaties voor NCX.

Voorbeeld van NCX:

<navMap>

<navPoint class="titlepage" id="L1T" playOrder="1">

<navLabel><text>OPMERKING VAN AUTEUR</text></navLabel>

<content src="Sway_body.html#preface_1" />

</navPoint>

<navPoint class="book" id="level1-book1" playOrder="2">

<navLabel><text>DEEL ÉÉN</text></navLabel>

<content src="Sway_body.html#part_1" />

<navPoint class="chapter" id="level2-book1chap01" playOrder="3">

<navLabel><text>THE HOUSES, 1969</text></navLabel>

<content src="Sway_body.html#chapter_1" />

</navPoint>

<navPoint class="chapter" id="level2-book1chap02" playOrder="4">

<navLabel><text>ROCK AND ROLL, 1962</text></navLabel>

<content src="Sway_body.html#chapter_2" />

</navPoint>

<navPoint class="chapter" id="level2-book1chap03" playOrder="5">

<navLabel><text>THE EMPRESS, 1928–1947</text></navLabel>

<content src="Sway_body.html#chapter_3" />

</navPoint>

</navPoint>

</navMap>

In het bovenstaande voorbeeld van NCX wordt de volgende hiërarchie voor de inhoudsopgave gedefinieerd:

OPMERKING VAN AUTEUR

DEEL ÉÉN

   THE HOUSES, 1969

   ROCK AND ROLL, 1962

   THE EMPRESS, 1928–1947

Amazon vereist dat de NCX-elementen in dezelfde volgorde staan als in het boek. (De koppeling naar hoofdstuk 2 mag bijvoorbeeld niet voor de koppeling naar hoofdstuk 1 staan.) Dit fragment van het OPF-bestand (headerbestand voor publicatie) laat zien hoe je een NCX-inhoudsopgave toevoegt aan een boek.

Declareer de NCX in <manifest>:

<manifest>

<item id="toc" media-type="application/x-dtbncx+xml"
   href="toc.ncx"/>

En verwijs ernaar in de <spine>:

<spine toc="toc">Navigatie-items

Navigatie-items zijn een optionele functie in de EPUB-indeling, maar worden ten zeerste aanbevolen. Kindle biedt ondersteuning voor de navigatie-items voor de omslag, de inhoudsopgave en de beginlocatie voor lezen ('Naar begin'). Je kunt navigatie-items voor de omslag en de inhoudsopgave definiëren zoals wordt beschreven in de volgende sectie, Omslag en inhoudsopgave definiëren. De beginlocatie voor lezen wordt gedefinieerd door Amazon. Als je ervoor kiest om geen navigatie-items op te nemen voor de omslag en de inhoudsopgave, verschijnen deze lijstitems nog wel in de Kindle-menu's, maar worden ze grijs weergegeven en kunnen ze niet worden geselecteerd.


Omslag en inhoudsopgave definiëren

Kindle ondersteunt zowel landmarks nav-elementen als navigatie-items voor het definiëren van de omslag en de inhoudsopgave. Deze elementen dienen als aanvulling op de inhoudsopgave, maar ze kunnen deze niet vervangen.

De landmarks nav-elementen zijn een onderdeel van de IDPF 3.0-specificatie en worden beschreven in: http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-model en http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-types-landmarks.

Dit is een voorbeeld van een gidsitem voor een inhoudsopgave (onderstreepte elementen zijn verplicht):

<guide> <reference type="toc" title="Inhoudsopgave" href="toc.html"/> </guide>

Dit is een voorbeeld van een landmarks nav-element voor een inhoudsopgave (onderstreepte elementen zijn verplicht):

<nav epub:type="landmarks">

<ol><li><a epub:type="toc" href="toc.html">Inhoudsopgave</a></li></ol>
</nav>


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit