Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor afbeeldingen - Aanpasbare opmaak

Deze richtlijnen zijn van toepassing op fictie en non-fictie met aanpasbare opmaak, maar niet op kinderboeken met een vaste opmaak en met veel afbeeldingen en graphic novels/manga/stripboeken met een vaste opmaak. Zie de richtlijnen voor omslagafbeelding.

Inhoudsopgave


Ondersteunde invoerindelingen voor afbeeldingen

Kindle-apparaten en -leesapps ondersteunen geen TIFF, GIF's uit meerdere frames of afbeeldingen met transparantie.

 • KF8 ondersteunt GIF-, BMP-, JPEG-, PNG- en SVG-afbeeldingen (Scalable Vector Graphics).
 • Verbeterde typografie ondersteunt GIF, JPEG en PNG. Verbeterde typografie ondersteunt geen SVG-afbeeldingen, maar SVG-rasterisatie wordt gedeeltelijk ondersteund.

Let vooral op de leesbaarheid van de eindafbeelding wanneer je afbeeldingen gebruikt voor schema's, grafieken, tabellen, kaarten of alles met tekst.

Voeg afbeeldingen toe aan de bron met de standaard HTML-tag . Gebruik het alt-kenmerk als de afbeelding belangrijk is voor de content, om zo een tekst te bieden die de betekenis van de afbeelding overbrengt voor lezers die ondersteunende technologie gebruiken. De alt-tekst moet minder dan 140 tekens bevatten en moet de afbeelding en de bijbehorende betekenis beschrijven. Als de afbeelding alleen decoratief is en geen betekenis heeft voor de content, of als de omliggende tekst op de pagina voldoende context biedt voor de afbeelding, moet je het alt -kenmerk instellen op 'null' door middel van alt ="". Zo kan de afbeelding worden genegeerd door ondersteunende technologie.

Belangrijk: Gebruik RGB als kleurprofiel wanneer je je bestanden opslaat. Kindle biedt geen ondersteuning voor sRGB of CMYK.
Normen voor afbeeldingsgrootte en -kwaliteit

Afbeeldingen moeten voldoen aan de minimale kwaliteitsnorm van 300 ppi voor de weer te geven grootte. De minimale afbeeldingsgrootte voor een afbeelding die een hele pagina in een boek beslaat is 4" bij 6", inclusief marges, kopregels, paginanummers en bijschriften. Met 300 ppi moet de afbeelding minimaal 1200 x 1800 pixels hebben. Met de volgende termen worden specifieke gebruikscases gedefinieerd en worden voorbeelden gegeven van hoe je aan deze standaard kunt voldoen.

 • Belangrijke/niet belangrijke afbeeldingen. Afbeeldingen worden als belangrijk beschouwd als ze belangrijk zijn voor de content. Voorbeelden van belangrijke afbeeldingen zijn afbeeldingen met bijschriften, kaarten, tabellen, vergelijkingen, lijnillustraties en foto's. Alle belangrijke afbeeldingen moeten voldoen aan de minimale standaard van 300 ppi. Afbeeldingen worden als niet belangrijk beschouwd als ze alleen voor decoratieve doeleinden zijn of geen waarde aan de content toevoegen. Voorbeelden van niet-belangrijke afbeeldingen zijn de achteromslagen, fleurons, logo's en social media-pictogrammen.
 • Omslagafbeeldingen. Omslagafbeeldingen moeten altijd een volledige pagina beslaan en minimaal 1200 pixels breed of 1800 pixels hoog zijn.
 • Blokafbeelding. Amazon raadt je aan afbeeldingen met een hoge resolutie en een zo groot mogelijke lay-out te gebruiken. Amazon meet 300 ppi op een Canonical-apparaat van 4 x 6 (dit vertaalt naar 1200 pixels bij 1800 pixels). Als je de grootst mogelijke lay-out voor een afbeelding wilt berekenen, deel je de breedte of hoogte van de afbeelding door het scherm van 4" x 6", d.w.z. 1200 (breedte) x 1800 (hoogte). Je moet het breedte- of hoogtepercentage van een afbeelding opgeven in de afbeeldingstag, zodat kan worden berekend hoeveel van het scherm de afbeelding moet innemen. Raadpleeg de volgende tabel voor de minimale pixelvereisten om te voldoen aan de Amazon-vereisten van 300 ppi.

Breedte of hoogte van afbeeldingsopmaak

Vereiste minimale pixelbreedte

Vereiste minimale pixelhoogte

100%

1200

1800

80%

960

1440

60%

720

1080

40%

580

720

Opmerking: Amazon raadt af om belangrijke afbeeldingen minder dan 40% van de lay-out te laten beslaan.

Voorbeelden van het coderen van breedte en/of hoogte van een afbeelding:

 • Breedte of hoogte kan rechtstreeks in de afbeeldingstag worden opgegeven (zie vetgedrukte tekst).

  Voorbeeld:

  <img src="happy.gif" alt="Vrolijk gezicht" style="width:70%">

 • Breedte of hoogte kan worden opgegeven in de bovenliggende div-tag (zie vetgedrukte tekst).

  Voorbeeld:

  <div style="width:50%">

  <img src="image4.png" />

  </div>

De maximale bestandsgrootte van een EPUB is 650 MB. KindleGen voert automatisch afbeeldingsconversies uit om de content te optimaliseren voor Kindle.Afbeeldingsafmetingen voor responsieve opmaak

Amazon raadt je aan voor de stijl van blokafbeeldingen en zwevende afbeeldingen een percentage in te stellen voor het stijlkenmerk width. Afbeeldingen nemen dan procentueel evenveel ruimte in beslag op het scherm, ongeacht de resolutie van elk apparaat. Stel afbeeldingen in de tekst in em-eenheden in, zodat er rekening met de tekst eromheen wordt gehouden wanneer gebruikers de tekengrootte op hun apparaat aanpassen.Kleurafbeeldingen gebruiken

Gebruik kleurenafbeeldingen als dit mogelijk en relevant is voor een optimale klantervaring op Kindle-apparaten en -toepassingen. Als een afbeelding een foto is, moet deze de JPEG-indeling hebben.

Zelfs op marketplaces waar momenteel alleen e-readers verkrijgbaar zijn, kun je waar mogelijk het beste kleurenafbeeldingen gebruiken met het oog op toekomstige ontwikkelingen.
Foto's moeten worden geoptimaliseerd voor apparaten met een hoge resolutie

Gebruik voor foto's de JPEG-indeling en sla ze op met een hoge kwaliteit. Foto's moeten de hoogste resolutie hebben die beschikbaar is binnen de maximale bestandslimiet.

Foto's met minder dan 300 x 400 pixels worden aangepast aan de resolutie van het apparaat en kunnen daardoor wazig worden. Om een kleinere afbeelding weer te geven, dien je een grotere afbeelding in en gebruik je CSS om deze te verkleinen.

Amazon raadt je aan afbeeldingen te gebruiken die op de diverse apparaten nog duidelijk worden weergegeven wanneer ze twee keer worden vergroot. Dit betekent dat als het de bedoeling is dat een afbeelding wordt weergegeven over de volledige breedte van een apparaat, de breedte moet worden ingesteld op 3200 px (dit is tweemaal de breedte van ons apparaat met de hoogste resolutie, de Kindle Fire HDX 8.9"). Het formaat van kleinere afbeeldingen kan op basis van hetzelfde principe worden aangepast.

Als de foto’s de GIF-indeling hebben en te klein zijn, wordt de kwaliteit niet wanneer je ze converteert naar JPEG of de grootte kunstmatig aanpast. Ga terug naar de oorspronkelijke bron om een JPEG-afbeelding met voldoende resolutie te maken.

Bepaalde afbeeldingen, zoals oude foto's, zijn mogelijk niet beschikbaar in een kwaliteit van 300 ppi of meer. In dat geval gebruik je een zo goed mogelijke afbeeldingskwaliteit. Amazon raadt ten zeerste aan afbeeldingen te gebruiken van minimaal 300 ppi. Als het boek afbeeldingen van minder dan 72 ppi bevat, kan het niet worden geconverteerd.
GIF of PNG gebruiken voor lijnillustraties en tekst

Lijnillustraties zijn afbeeldingen die zijn getekend met een beperkt aantal effen kleuren (zoals afbeeldingen die zijn getekend in Adobe Illustrator, Microsoft Paint of Microsoft Power Point, waaronder zwart-wit tekeningen). Tekst, grafieken, diagrammen en tabellen zijn voorbeelden van lijnillustraties.

Lijnillustraties moeten in GIF- of PNG-indeling zijn. Het JPEG-algoritme probeert onderdelen van de afbeelding samen te voegen en vervaagt de scherpe randen van de lijnillustratie, waardoor de afbeelding (en eventuele tekst daarin) onscherp wordt.

Tekst in lijnillustraties moet scherp en leesbaar zijn.

Optimaliseer GIF’s van lijnillustraties voordat je deze indient bij KindleGen. Een gewijzigde grootte of JPEG-compressie kan leiden tot wazigheid of ongewenste artefacten in lijnillustraties. Daarom vereist Amazon de GIF- of PNG-bestandsindeling voor lijnillustraties.

Probeer de volgende tips als je de GIF’s en PNG’s wilt optimaliseren en binnen de limiet van de afbeeldingsgrootte wilt laten passen:

 • Probeer minder kleuren te gebruiken. Dit kun je meestal doen zonder dat de beeldkwaliteit hieronder lijdt. Lijnillustraties die zwart-wit lijken, kunnen feitelijk in kleur zijn vanwege bepaalde algoritmen voor anti-aliasing. Dit is een voorbeeld (let op de rode en blauwe schaduw rond de A in de linkerafbeelding): • Verwijder witte marges rond de afbeelding, indien van toepassing. Bedenk wanneer je de afbeelding bijsnijdt hoe deze eruit zal zien op apparaten die zijn ingesteld op een witte, sepia, mintgroene of zwarte achtergrond.
 • Pas indien nodig het formaat van de afbeelding aan, maar zorg er wel voor dat de tekst goed leesbaar blijft (zie details in de volgende sectie, Beeld- en tekengroottevereisten voor lijnillustraties en tekst).


Beeld- en tekengroottevereisten voor lijnillustraties en tekst

Een afbeelding met tekst dient niet veel groter dan een Kindle-scherm te zijn. Op Kindle e-readers kan een afbeelding worden gedraaid om de ruimte op het scherm beter te benutten. Op de Fire-tablets en in de app Kindle for iPhone zijn zoomen en pannen mogelijk.

 • De minimale tekengrootte is 6 pixels voor de hoogte van een 'a' in kleine letters. De daadwerkelijke afbeelding moet langer zijn dan 6 pixels als er ruimte is boven of onder de 'a'. Als een afbeelding slechts één regel tekst bevat, zoals in het voorbeeld hieronder, moet de afbeelding minstens 45 pixels hoog zijn, zodat deze in verhouding tot de omliggende tekstcontent wordt weergegeven.

Tips voor toegankelijkheid: Tekst in afbeeldingen kan niet worden gelezen met een schermlezer of een vernieuwbare brailleleesregel. Als de afbeelding alleen maar tekst bevat, raadt Amazon aan HTML te gebruiken in plaats van een afbeelding om de tekst weer te geven. Dit geldt voor afbeeldingen met veel tekst.HTML versus Afbeeldingen

Geef grote tekstfragmenten niet weer als afbeelding. Als tekst van de omliggende illustraties kan worden gescheiden, hoort deze geen afbeelding te zijn maar HTML. Afbeeldingen met veel tekst kunnen worden verkleind om op het scherm te passen en daardoor onleesbaar worden, terwijl een HTML-versie zou worden gepagineerd.
Bijschriften bij afbeeldingen plaatsen

Amazon raadt aan om een bijschrift onder de bijbehorende afbeelding te plaatsen, zodat de lezer eerst de afbeelding ziet en daarna het bijschrift. Plaats het bijschrift in een afzonderlijke <div>-tag zodat het bijschrift onder de afbeelding wordt weergegeven.

Voorbeeld:

<img src="test.jpg" style="display:block" />

<div>Dit is een bijschrift</div>Regeling van de beeldverhouding van afbeeldingen

Als je de beeldverhouding van afbeeldingen wilt behouden, kun je niet zowel de breedte als de hoogte instellen op een vast percentage. Je kunt ofwel de breedte of de hoogte instellen op het vaste percentage (zoals 100%), maar dan moet je de andere eigenschap instellen op 'auto' om de beeldverhouding te behouden.Ondersteunde SVG-tags en -elementen

Verbeterde typografie biedt momenteel minimale ondersteuning voor SVG-afbeeldingen (Scalable Vector Graphics).

Verplicht:

 • viewBox is verplicht en moet vier waarden hebben (min. x, min. y, breedte, hoogte). Alle vier de waarden moeten bestaan uit gehele getallen en de eerste twee waarden moeten 0 zijn.
 • Geef breedte en hoogte bij voorkeur op in percentages of anders in gehele getallen.
 • Geef waar nodig relevante alternatieve tekst met het kenmerk <alt=> op SVG-afbeeldingen.

Ondersteund:

 • Block- en inline-SVG-afbeeldingen worden ondersteund.
 • Gebruik voor SVG-afbeeldingen altijd alleen <svg:> zonder naamruimtes.
 • <svg> met slechts één onderliggende <image>-tag wordt ondersteund.
 • <img> met .svg in het href-kenmerk wordt ondersteund.
 • Achtergrondafbeelding als .svg wordt ondersteund. In dit geval ondersteunt Amazon alleen bepaalde elementen in het SVG-bestand: <svg>, <path>, <g>, <polyline>, <polygon>, <rect>, <line>, <circle>, <ellipse>, <radialGradient>, <linearGradient>, <stop>, feGaussianBlur, filter, <defs>, <clipPath>, <use>, title.

Niet ondersteund:

 • <svg> met <text> wordt niet ondersteund.
 • <svg> met preserveAspectRatio="slice" wordt niet ondersteund. Zonder specificatie wordt de standaardwaarde automatisch toegepast.
 • Als het transform-kenmerk wordt gebruikt, moet het "translate(0 0)" bevatten. Andere complexe transform-kenmerkwaarden worden niet ondersteund.
 • Als het visibility-kenmerk wordt gebruikt, moet het "visible" als waarde hebben. Boekconversie is anders niet mogelijk.
 • Gebruik de <a>-tag alleen binnen <rect> en met fill-opacity="0.0". <a> wordt verwijderd.

Probleemoplossing:
 • Open de HTML-pagina met een SVG-afbeelding in een browser. Als deze niet zichtbaar is in de browser, wordt die SVG-afbeelding niet ondersteund door Verbeterde typografie.
 • E-books met meer dan 25 SVG-afbeeldingen worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit