Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

International Standard Book Number (ISBN)

Een ISBN of International Standard Book Number is een uniek nummer dat wordt toegewezen aan elk uitgegeven boek. Met een ISBN-nummer wordt de editie van een boek, de uitgever en fysieke eigenschappen zoals afdrukformaat, het aantal pagina's en type bindwerk aangeduid. Met een ISBN-nummer kunnen winkeliers, bibliotheken en distributeurs efficiënt naar boeken zoeken. Op KDP heb je geen ISBN-nummer nodig om een e-book te publiceren. Voor het publiceren van een paperback of hardcoverboek is echter een ISBN vereist.

Je hebt geen ISBN nodig als je een e-book wilt publiceren met KDP. Zodra de content op KDP wordt gepubliceerd, wijst Amazon een uniek 10-cijferig ASIN (Amazon Standard Identification Number) aan het e-book toe; dit is het identificatienummer voor het Kindle-boek op Amazon.

Als je al over een ISBN voor je e-book beschikt, kun je het invoeren tijdens het maken van je boek.

Belangrijk: Gebruik niet het ISBN-nummer van een gedrukte versie van je boek; ISBN-nummers van e-books moeten uniek zijn voor de e-bookversie.


ISBN voor paperbacks

Voor het publiceren van je paperback is een ISBN vereist. Alle ISBN-nummers die na 2007 zijn toegewezen, bestaan uit 13 cijfers. Je kunt ervoor kiezen om een gratis ISBN van KDP te gebruiken of je eigen ISBN op te geven. Dit gratis ISBN van KDP kan alleen worden gebruikt voor distributie naar Amazon en haar distributeurs. Het mag niet worden gebruikt voor een andere uitgever of een andere service voor publiceren in eigen beheer. Als je je paperback met een eigen ISBN publiceert, kun je dat ISBN gebruiken om je boek ergens anders te publiceren.

Opmerking: Het ISBN-nummer in de inhouds- en omslagbestanden van je paperback moet overeenkomen met het ISBN dat je hebt ingevoerd bij het maken van je boek.


ISBN voor hardcoverboeken

Voor het publiceren van je hardcoverboek is een ISBN vereist. Alle ISBN-nummers die na 2007 zijn toegewezen, bestaan uit 13 cijfers. Je kunt ervoor kiezen om een gratis ISBN van KDP te gebruiken of je eigen ISBN op te geven. Dit gratis ISBN van KDP kan alleen worden gebruikt voor distributie naar Amazon en haar distributeurs. Het mag niet worden gebruikt voor een andere uitgever of een andere service voor publiceren in eigen beheer. Als je je hardcoverboek met een eigen ISBN publiceert, kun je dat ISBN gebruiken om je boek ergens anders te publiceren.

Opmerking: Als je al een bestaande paperbackversie hebt, heb je een ander, uniek ISBN-nummer nodig voor de hardcovereditie van je boek.


Een gratis ISBN krijgen via KDP

Bij het maken van je boek wordt je gevraagd een ISBN toe te voegen. Je kunt er op dat moment voor kiezen om een gratis KDP-ISBN aan je boek te laten toewijzen. We zullen je ISBN ook automatisch registreren bij Bowker, de Amerikaanse ISBN-instantie. 

Een gratis KDP-ISBN verkrijg je als volgt:

 1. Meld je aan op http://kdp.amazon.com.
 2. Klik op je Boekenplank, naast het boek dat je wilt bijwerken, op de ellipsknop ('…') onder Acties voor paperbacks of Acties voor hardcover.
 3. Selecteer Content van paperback bewerken of Content van hardcover bewerken.
 4. Selecteer in het gedeelte ISBN van gedrukte versie de optie Gratis KDP-ISBN.
 5. Klik op Wijs mij een gratis KDP-ISBN toe.

Je eigen ISBN gebruiken

Je kunt een ISBN kopen via Bowker of via je plaatselijke ISBN-instantie. Met een ISBN dat je via Bowker hebt gekocht, kun je boeken in elke willekeurige taal publiceren. KDP-auteurs kunnen met korting een ISBN kopen bij Bowker.

Je eigen ISBN gebruiken:

 1. Meld je aan op http://kdp.amazon.com.
 2. Klik op je Boekenplank, naast het boek dat je wilt bijwerken, op de ellipsknop ('…') onder Acties voor paperbacks of Acties voor hardcover.
 3. Selecteer Content van paperback bewerken of Content van hardcover bewerken.
 4. Selecteer in het gedeelte ISBN van gedrukte versie de optie Mijn eigen ISBN gebruiken.
 5. Voer in de daarvoor bestemde velden je eigen ISBN en imprint in. 

Wat is een imprint?

Een imprint is een handelsnaam die uitgevers gebruiken om een werk te publiceren. Een uitgeverij kan meerdere imprints hebben om een specifieke serie boeken aan te geven.

Als je je eigen ISBN gebruikt, controleert KDP of de imprint van je boek overeenkomt met de gegevens waarover Bowker beschikt. Als de imprint niet overeenkomt met de gegevens van Bowker, kun je je boek niet publiceren.

Opmerking: Om vertragingen bij de publicatie te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je de juiste imprintinformatie invoert voordat je je boek indient. Deze informatie is hoofdlettergevoelig. Voer geen tijdelijke informatie in, zoals 'onbekend', 'n.v.t.‘, ‘nul‘ enzovoort.

Als je een gratis ISBN van KDP gebruikt, wijzen we aan het veld Imprint automatisch de waarde 'Gepubliceerd in eigen beheer' toe.


Een ISBN van KDP versus je eigen ISBN gebruiken

Zie hier het verschil tussen de twee ISBN-opties die je in KDP hebt:

ISBN-opties

Kosten

Wordt gepubliceerd

Imprint van de uitgever

Veld Uitgever op de gegevenspagina van het boek

Vereisten

Gratis KDP-ISBN

Gratis

Alleen met KDP

Automatisch geregistreerd als 'Gepubliceerd in eigen beheer' bij Bowker

Als imprintnaam wordt 'Gepubliceerd in eigen beheer' getoond.

Wij registreren je gratis ISBN. Er gelden voor jou daarom geen verdere vereisten.

Je eigen ISBN

Je draagt zelf de kosten van het ISBN

Je kunt publiceren buiten KDP

Je eigen imprint registreren bij Bowker of plaatselijke ISBN-instantie

Hier staat de imprintnaam die je invoert om je boek te publiceren.

Zorg er bij het invoeren van je boekgegevens voor dat de gegevens die je opgeeft exact overeenkomen met de gegevens die je bij Bowker hebt geregistreerd. Je kunt je boek niet publiceren als deze gegevens niet overeenkomen.


Je ISBN bekijken

Als je voor je boek al een ISBN hebt geregistreerd, kun je het ISBN zien via je Boekenplank.
 
Je kunt het geregistreerde ISBN als volgt bekijken:
  
 • Voor e-books:
  1. Ga naar je Boekenplank naast het boek met het ISBN en klik op de ellipsknop ('... ') onder Acties voor Kindle e-books.
  2. Selecteer Content van e-book bewerken.
  3. Scrol naar beneden naar het gedeelte ISBN van Kindle e-book om het ISBN-nummer te zien dat aan het boek is toegewezen.
 • Voor paperbacks:
  1. Ga naar je Boekenplank naast het boek met het ISBN en klik op de ellipsknop ('... ') onder Acties voor Kindle-paperbacks.
  2. Selecteer Content van paperback bewerken.
  3. Scrol naar beneden naar het gedeelte ISBN van gedrukte versie om het ISBN te zien dat aan het boek is toegewezen.
 • Voor hardcover:
  1. Ga naar je Boekenplank naast het boek met het ISBN en klik op de ellipsknop ('... ') onder Acties voor hardcover.
  2. Selecteer Content van hardcover bewerken.
  3. Scrol naar het gedeelte ISBN van gedrukte versie om het ISBN te zien dat aan het boek is toegewezen.

Je ISBN wijzigen

Je kunt het ISBN-nummer niet meer wijzigen nadat je je boek hebt gepubliceerd.
 
Als je een ISBN hebt dat is toegewezen aan een boek dat nooit is gepubliceerd, kun je het ISBN van het betreffende boek verwijderen en het nummer gebruiken voor een nieuw boek.
 
Ga als volgt te werk om een ISBN-nummer te verwijderen uit een conceptboek in KDP:

  

 • Voor e-books:
  1. Ga naar je Boekenplank naast het boek met het ISBN en klik op de ellipsknop ('... ') onder Acties voor Kindle e-books.
  2. Selecteer Content van e-book bewerken.
  3. Wis het ISBN-veld. Let op: voor e-books is een ISBN niet vereist. 
 • Voor paperbacks:
  1. Ga naar je Boekenplank naast het boek met het ISBN en klik op de ellipsknop ('... ') onder Acties voor Kindle-paperbacks.
  2. Selecteer Content van paperback bewerken.
  3. Klik onder het gedeelte ISBN van gedrukte versie op Wijs mij een gratis KDP-ISBN toe.
  4. Sla de wijziging op.
  5. Voer het ISBN-nummer opnieuw in voor het boek waarvoor je het ISBN wilt gebruiken.
 • Voor hardcoverboeken:
  1. Ga naar je Boekenplank naast het boek met het ISBN en klik op de ellipsknop ('... ') onder Acties voor hardcover.
  2. Selecteer Content van hardcover bewerken.
  3. Klik onder het gedeelte ISBN van gedrukte versie op Wijs mij een gratis KDP-ISBN toe.
  4. Sla de wijziging op.
  5. Voer het ISBN-nummer opnieuw in voor het boek waarvoor je het ISBN wilt gebruiken.

Als je je boek al hebt gepubliceerd en het ISBN wilt wijzigen, moet je de publicatie van je paperback op de Boekenplank opheffen en je boek vervolgens opnieuw publiceren als een compleet nieuw boek met het nieuwe ISBN-nummer. Je kunt een gratis ISBN van de gedrukte versie van KDP gebruiken of een nieuw ISBN aanschaffen bij Bowker. Meer informatie over de publicatie opheffen en het verwijderen van boeken.
 
Als je je boek herdrukt, mogen de titel, de naam van de auteur en het type bindwerk niet veranderen. Voor een nieuwe editie heb je een nieuw ISBN nodig.


Een ISBN van buiten KDP opnieuw gebruiken

Als je je boek eerder buiten KDP hebt gepubliceerd, kun je het ISBN opnieuw gebruiken. Je moet dan wel de eigenaar van het ISBN-nummer zijn en alle content in het boek moet identiek zijn. Vraag bij je vorige uitgever na of je eigenaar bent van het ISBN-nummer dat je opnieuw wilt gebruiken.
  
Als je niet de eigenaar van het ISBN-nummer bent of als de content van het boek dusdanig is bijgewerkt dat het als nieuwe editie kan worden beschouwd, moet je een nieuw ISBN-nummer gebruiken.


Problemen oplossen


Foutmelding dat gegevens niet overeenkomen

Als je je boek met een eigen ISBN-nummer publiceert, moet je ervoor zorgen dat de boekgegevens zoals het ISBN, de imprintnaam, de titel en de auteur die je bij KDP hebt ingevoerd, exact overeenkomen met de imprintnaam of uitgeversnaam die bij Bowker voor het ISBN staan geregistreerd. Als je een foutmelding krijgt bij het toevoegen van je gegevens, controleer dan of de gebruikte spelling, spaties en leestekens exact overeenkomen met die bij Bowker.

Opmerking: Als je een foutmelding ziet waarin je wordt gevraagd de gemarkeerde fout op te lossen om door te gaan en er niets is gemarkeerd op de pagina, heeft dit doorgaans te maken met niet-overeenkomende gegevens voor zowel titel als imprint.
 
Een fout met niet-overeenkomende gegevens kun je als volgt verhelpen:
   
 1. Ga naar de website van Bowker. Dit is geen Amazon-website. Je moet contact opnemen met Bowker en/of myidentifiers.com als je vragen over ISBN-metagegevens hebt.
 2. Controleer de imprintnaam, titel en auteur die aan je ISBN zijn gekoppeld.
 3. Ga naar je Boekenplank.
 4. Klik op de ellipsknop ('...') bij Acties voor paperbacks of Acties voor hardcover naast het boek dat je wilt bijwerken.
 5. Klik op Content van paperback bewerken of Content van hardcover bewerken.
 6. Werk je ISBN en imprintnaam indien nodig bij. Je ISBN-gegevens moeten overeenkomen met die van myidentifiers.com. Om ervoor te zorgen dat je de correcte gegevens indient, kun je de imprintnaam van de website myidentifiers.com kopiëren en deze plakken bij het maken van je boek op KDP.
 7. Voer eventuele recente ISBN-wijzigingen door in je inhouds- en omslagbestanden.Fout op KDP na het bijwerken van mijn gegevens op Bowker

Als je je ISBN bij Bowker hebt bijgewerkt, kan het tot vijf werkdagen duren voordat de wijzigingen bij Bowker staan geregistreerd bij KDP. Na deze periode zou je de gegevens moeten kunnen opslaan op KDP en kun je doorgaan met het publiceren van je boek.

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit