Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Een Amerikaans fiscaal identificatienummer voor bedrijven en niet-particuliere entiteiten aanvragen (EIN)


Voor ondernemingen en niet-particuliere entiteiten: Employer Identification Number (EIN)
Vraag een EIN aan door het IRS-formulier SS-4, Application for Employer Identification Number (Aanvraag voor EIN) in te vullen. Vul dit aanvraagformulier telefonisch in één sessie in door te bellen naar +1 (267) 941-1099. Je kunt de aanvraag ook per fax afhandelen in ongeveer 4 werkdagen en per post in ongeveer 4 weken.

Instructies voor het invullen en indienen van belastingformulieren

De volgende richtlijnen zijn geen vervanging voor de formulierinstructies. Gebruik ze alleen als aanvulling op de IRS-instructies. Neem indien nodig contact op met je belastingadviseur voor meer advies.

Veld 1 - 6: Voer de naam en het adres van het bedrijf in.

 • Veld 1. Voer in het Engels (verplicht) de wettelijke naam in van de entiteit die de EIN aanvraagt.
 • Veld 2. Voer indien van toepassing de handelsnaam in van het bedrijf als die naam verschilt van de wettelijke naam.
 • Veld 3. Als de aanvragende entiteit een trust of een vermogen is of een persoon voor het ontvangen van de belastinggegevens heeft aangewezen, voer je de naam in van de gevolmachtigde, executeur/administrateur of van de persoon die handelt namens de entiteit. Voer de voornaam, initiaal van de tweede voornaam en de volledige achternaam van de persoon in.
 • Veld 4a. Voer je adres in de volgende volgorde in het Engels in: 
  Kamernummer
  Naam gebouw
  Huisnummer
  Straatnaam

 • Veld 4b. Voer je adres in de volgende volgorde in het Engels in:  
  Plaats
  Prefectuur
  Postcode
  Land (voer de naam van het land voluit in). Zie de IRS-instructies voor nadere informatie.

 • Veld 5. Voer het fysieke adres van de entiteit in als dit verschilt van het postadres op regel 4a-b.
 • Veld 6. Voer de primaire, fysieke locatie van de entiteit in. Als je bedrijf is gevestigd in Nederland, voer je Netherlands in.

Veld 7a – 7b:

 • Voer de volledige naam van de verantwoordelijke partij van de entiteit in, zoals gedefinieerd in de IRS-instructies. De verantwoordelijke partij voor bijvoorbeeld een bedrijf of onderneming is, zou de directeur van dat bedrijf of onderneming zijn.
 • Voer indien van toepassing het Amerikaanse SSN (Social Security Number), ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) of EIN (Employer Identification Number) van de verantwoordelijke partij in.

Veld 8a. Een LLC (Limited Liability Company) is een entiteit die onder de wetten van een staat of een buitenlands land is opgezet als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en kan worden beschouwd als een partnerschap of organisatie of kan worden gezien als een entiteit die losstaat van de eigenaar. Kies 'Yes' als de aanvraag wordt gedaan voor een LLC.

 • Als je 'Yes' selecteert bij veld 8a, moet je ook veld 8b en 8c invullen.

Veld 9a: Kruis het vakje aan waarmee het beste het soort entiteit wordt beschreven dat een EIN aanvraagt. Zie de IRS-instructies voor verdere informatie.

Veld 9b: Voer voor een vennootschap de staat of het buitenlandse land in waar het bedrijf gevestigd is.

Veld 10: Kruis de reden voor de aanvraag aan. Je moet een keuze maken. 'N/A' (n.v.t.) mag niet worden ingevuld. Kruis niet meer dan één vakje aan. Als je het formulier bijvoorbeeld alleen invult voor het aanvragen van een EIN om op grond van een inkomstenbelastingverdrag in aanmerking te komen voor een lager bronbelastingtarief, kruis je het vakje bij 'Compliance with IRS withholding requirements' (Naleving inhoudingsvereisten IRS) aan.

Veld 11: Als je in de opstartfase van een nieuw bedrijf bent, voer je de oprichtingsdatum van het bedrijf in. Zie zo nodig de IRS-instructies voor meer hulp.

Veld 12: Voer de laatste maand van je boekjaar of fiscaal jaar in. Zie zo nodig de IRS-instructies voor meer hulp. Voor een kalenderjaar is dat de maand december.

Veld 13 - 15: Vul indien nodig alle andere vereiste gegevens in. Zie zo nodig de IRS-instructies voor meer hulp.

Veld 16: Kruis het vakje aan waarmee het beste de kernactiviteiten van het bedrijf van de aanvrager worden beschreven. Je moet een vakje aankruisen. Zie de IRS-instructies voor meer hulp.

Veld 17: Gebruik veld 17 om de belangrijkste bedrijfsactiviteiten van de aanvrager meer gedetailleerd te beschrijven. Je moet dit veld invullen. Zie zo nodig de IRS-instructies voor meer hulp.

Veld 18: Kruis het vakje aan dat aangeeft of de entiteit die een EIN aanvraagt, eerder een EIN heeft ontvangen.

Vul de datum in en onderteken het formulier

 • Name and title (type or print clearly)(Naam en titel (typ of schrijf duidelijk)): Voer dezelfde naam in die je bij 1 hebt ingevoerd.
 • Signature (Handtekening): Onderteken de afgedrukte aanvraag (geen elektronische handtekening). Handtekening in je eigen taal en schrift, bijvoorbeeld het Japans, wordt geaccepteerd.
 • Applicants Telephone Number (Telefoonnummer aanvrager): Noteer hier je telefoonnummer inclusief landcode. Als het nummer te lang is voor de ruimte die in het elektronische formulier beschikbaar is, druk je de aanvraag eerst af en vul je het telefoonnummer met de hand in.
 • Applicant's FAX number(Faxnummer aanvrager): Vul je faxnummer op dezelfde manier in als het telefoonnummer hierboven, indien je het formulier wilt faxen. Als je een faxnummer invoert, wordt het Employer Identification Number (EIN) je per fax toegestuurd. Als je geen faxnummer invoert, wordt het Employer Identification Number (EIN) je per post toegestuurd. Het duurt enkele weken voordat het is bezorgd.
 • Datum: Voer de datum van ondertekening schriftelijk in de volgende volgorde in: maand, dag en jaar.

Internationale aanvragers kunnen een Employer Identification Number (EIN) telefonisch, per fax of per post aanvragen.

 • Telefonisch. Bel de IRS van maandag t/m vrijdag op het nummer +1 (267) 941-1099 (geen gratis nummer). Dit is de snelste methode: je ontvangt het Employer Identification Number (EIN) onmiddellijk.
 • Fax. Als je geen bedrijf of vestiging in de Verenigde Staten hebt, kun je het ingevulde formulier SS-4 naar de IRS sturen op +1 (859) 669-5987 met vermelding van je faxnummer op de aanvraag. Je ontvangt binnen 4 dagen een fax met je EIN (Employer Identification Number).
 • Per post. De verwerking van aanvragen per post kan 4 weken duren. Als dit voor jou de beste methode is, stuur je het formulier SS-4 naar het volgende adres: 
  Internal Revenue Service
  Attn: EIN International Operation
  Philadelphia, PA 19255
Wanneer je je EIN (Employer Identification Number) hebt ontvangen, voer je dit in de online-belastingvragenlijst van KDP in en dien je deze in bij Amazon. Ga voor meer informatie over het aanvragen van een EIN naar de IRS-website e.

Deze richtlijnen zijn geen vervanging voor de formulierinstructies. Gebruik ze alleen als aanvulling op de IRS-instructies.
Neem indien nodig contact op met je belastingadviseur voor meer advies.


Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit