Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor content

Als boekverkoper vinden we het belangrijk om toegang te geven tot het geschreven woord, ook content die mogelijk als aanstootgevend kan worden beschouwd. We nemen de content die we beschikbaar stellen in onze winkels zorgvuldig in overweging en evalueren onze werkwijze regelmatig, waarbij we luisteren naar feedback en problemen van onze klanten onderzoeken. We behouden ons het recht voor om content niet langer te koop aan te bieden als we deze geen acceptabele klantervaring biedt.

Auteurs, uitgevers en verkooppartners zijn verantwoordelijk voor het naleven van onze richtlijnen voor content. We investeren veel tijd en middelen om deze richtlijnen te handhaven, met behulp van een combinatie van machine learning, automatisering en speciale teams van menselijke beoordelaars. We weigeren of verwijderen content die niet aan deze richtlijnen voldoet en onderzoeken onmiddellijk een boek wanneer er een melding is gemaakt van mogelijke niet-naleving ervan.  We kunnen ook om aanvullende informatie over je boek vragen voordat het te koop wordt aangeboden. Als we een boek verwijderen, laten we dit de auteur, uitgever of verkooppartner weten en kunnen ze bezwaar maken tegen onze beslissing.

Deze richtlijnen zijn van toepassing op boekcontent, waaronder de titel, de omslagillustratie en de productbeschrijving van het boek.

Opmerking: Voor boeken die een vertaling van een ander werk zijn, moet de vertaler worden vermeld in het medewerkersveld. Als het werk geen nieuwe vertaling is en de vertaler niet bekend is, moet de uitgever de vertaler in het medewerkersveld aangeven als 'Anoniem'.

Inhoudsopgave


Illegale en inbreukmakende content

We nemen wetsovertredingen en de schending van eigendomsrechten zeer serieus. Het is de verantwoordelijkheid van auteurs, uitgevers en verkooppartners om ervoor te zorgen dat hun content niet in strijd is met de wet, auteursrechten, handelsmerken, merken, privacy, publiciteit of andere rechten. We accepteren geen content die onder het auteursrecht valt en die gratis op het internet beschikbaar is, tenzij die door de eigenaar van het auteursrecht wordt verstrekt. Het is daarnaast niet toegestaan begeleidende boeken op basis van auteursrechtelijk beschermd werk (bijvoorbeeld samenvattingen, studiegidsen, enz.) buiten de Verenigde Staten te publiceren zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder.


Aanstootgevende content

We verkopen bepaalde content niet, waaronder content waarvan we hebben vastgesteld dat die haatdragende taal bevat, misbruik of seksuele uitbuiting van kinderen aanmoedigt, pornografie bevat, verkrachting of pedofilie verheerlijkt, terrorisme aanprijst of ander materiaal dat wij als ongepast of beledigend beschouwen.


AI-content (tekst, afbeeldingen of vertalingen)

We vereisen dat je ons op de hoogte brengt van AI-gegenereerde content (tekst, afbeeldingen of vertalingen) wanneer je een nieuw boek publiceert of een bestaand boek bewerkt en opnieuw publiceert via KDP. AI-gegenereerde afbeeldingen omvatten omslag- en inhoudsafbeeldingen en illustraties. Je bent niet verplicht om AI-geassisteerde inhoud openbaar te maken. We maken als volgt onderscheid tussen AI-gegenereerde en AI-geassisteerde content:

  • AI-gegenereerd: We definiëren AI-gegenereerde inhoud als tekst, afbeeldingen of vertalingen die zijn gemaakt met een op AI gebaseerde tool. Als je een AI gebaseerde tool hebt gebruikt om de daadwerkelijke content te creëren (of het nu gaat om tekst, afbeeldingen of vertalingen), wordt dit beschouwd als AI-gegenereerd, zelfs als je daarna substantiële wijzigingen hebt aangebracht.
  • AI-geassisteerd: Als je de content zelf hebt gemaakt en AI gebaseerde tools hebt gebruikt om die content te bewerken, te verfijnen, fouten te controleren of anderszins te verbeteren (of het nu gaat om tekst of afbeeldingen), dan wordt deze als ‘AI-geassisteerd‘ beschouwd en niet als ‘AI-gegenereerd‘. Als je een AI gebaseerde tool hebt gebruikt om te brainstormen en ideeën te genereren, maar uiteindelijk zelf de tekst of afbeeldingen hebt gemaakt, wordt dit ook beschouwd als ‘AI-geassisteerd‘ en niet als ‘AI-gegenereerd‘. Je hoeft ons niet op de hoogte te stellen van het gebruik van dergelijke tools of processen.

Jij bent verantwoordelijk voor het verifiëren dat alle door AI gegenereerde en/of AI-geassisteerde inhoud voldoet aan alle richtlijnen voor content, onder meer door te voldoen aan alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.


Slechte klantervaring

Boeken die te koop zijn op Amazon, moeten een positieve klantervaring bieden. We staan geen beschrijvende content toe die bedoeld is om klanten te misleiden of die de content van het boek niet goed weerspiegelt. We staan ook geen content toe die leidt tot ontevreden klanten, inclusief de voorbeelden in de handleiding voor kwaliteit van Kindle-content. We behouden ons het recht voor om de categorieën van een boek op elk moment te wijzigen om een positieve klantervaring te waarborgen.


Content uit het publieke domein

We staan content toe die zich in het publieke domein bevindt en niet langer onder het auteursrecht valt. Om de klanttevredenheid zo hoog mogelijk te houden, staan we echter geen ongedifferentieerde versies van boeken uit het publieke domein toe als er een gratis versie beschikbaar is in onze winkel (zoals beschreven in ons beleid voor het publiceren van content uit het publieke domein). We kunnen uitgevers vragen om bewijs waaruit blijkt dat de content tot het publieke domein behoort.


Schendingen melden

Als u vindt dat een boek onze richtlijnen schendt, moet u dit melden.

Richtlijnen voor andere categorieën producten vindt u hier:


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit