Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Je manuscriptbestand opslaan

Voordat je je manuscriptbestand uploadt, moet je het in de juiste indeling opslaan met de juiste instellingen. Deze pagina bevat onze bestandsrichtlijnen, bestandsspecificaties en veelvoorkomende fouten die je moet controleren voordat je je boek uploadt voor publicatie.

Als je je manuscriptbestand al hebt geüpload en een foutmelding hebt ontvangen, ga je naar Opmaakproblemen oplossen voor paperbacks.


InhoudsopgaveBestandsrichtlijnen


 • Overloop naar marges: Als je boek afbeeldingen of elementen bevat die doorlopen naar de randen van je pagina's, moet je je manuscript uploaden als PDF-bestand.
 • Geen overloop naar marges: Als je boek geen overloop naar marges bevat, kun je je manuscript uploaden als PDF-, DOC-, DOCX-, RTF-, HTML- of TXT-bestand. KDP converteert deze bestandstypen automatisch naar PDF voordat het bestand wordt gepubliceerd of afgedrukt.
Opmerking: Voor Japans, Hebreeuws, Latijn of Jiddisch kun je alleen PDF's uploaden.


Bestandsspecificaties


Element Controleren op...
Bestandsgrootte De maximale bestandsgrootte om je boek te converteren is 650 MB. Manuscriptbestanden die je uploadt en die groter zijn dan 650 MB, kunnen niet worden geconverteerd.
Markeringen en opmerkingen Ingediende bestanden mogen geen bijsnijdmarkeringen, afdrukmarkeringen, bladwijzers, opmerkingen, onzichtbare objecten, aantekeningen, tijdelijke aanduidingen voor tekst of metagegevens bevatten. Printermarkeringen moeten worden uitgeschakeld.
Bestandsbeveiliging Vergrendel of versleutel de bestanden niet.
Lettertypen Sluit alle lettertypen in je oorspronkelijke bestand in voordat je het indient. We raden aan om lettertypen volledig in te sluiten, in plaats van deze in te sluiten als subsets.
Afbeeldingen en objecten Sluit alle afbeeldingen in je oorspronkelijke bestand in voordat je het indient.
Alle afbeeldingen (zowel op de omslag als in het manuscript) moeten minimaal 300 dpi zijn.
Vlak vóór publicatie transparante objecten en lagen in het oorspronkelijke bestand af.
Aantal pagina's We berekenen het aantal pagina's op basis van het manuscriptbestand en ronden dit aantal indien nodig af op een even getal. Het minimale en het maximale aantal pagina‘s is afhankelijk van de boekvorm, de inkt, het papier en het afdrukformaat dat je hebt gekozen.

Zie Afdrukformaat, overloop naar marges en marges instellen voor meer informatie over het aantal pagina‘s.
Pagina's Voor bestanden is enkele paginaweergave vereist (en dus geen dubbele-paginaweergaven of 2-up-bestanden).
Opvulling voor grijstinten Als je zwarte inkt en wit of crèmekleurig papier hebt geselecteerd voor een boek met grijze achtergronden, raden we je aan een minimale opvulling voor grijstinten te gebruiken van 10%.
Regelbreedte Als je boek lijnen bevat (van een grafiek, tabel of grafisch element), moet je deze een minimale dikte of een minimaal gewicht geven van 0,75 punt of 0,3 mm (0,01").
Leesrichting Voor veel talen ondersteunt KDP alleen boeken die van links naar rechts moeten worden gelezen (LTR). Momenteel ondersteunen we alleen RTL-paperbacks (rechts-naar-links) in Hebreeuws, Jiddisch en Japans. De standaardkleur-optie is voor deze talen niet beschikbaar. Raadpleeg voor meer informatie de door ons ondersteunde talen.
Afdrukstand Alle pagina's en content moeten dezelfde afdrukstand hebben. Pagina's mogen tekst bevatten die ondersteboven staat zolang de rest van de content op de pagina niet ondersteboven staat (denk aan een boek met raadsels waarvan de antwoorden ondersteboven zijn afgedrukt op de pagina).
Overloop naar marges Opgegeven paginaformaat komt overeen met het beoogde afdrukformaat plus overloop naar marges (indien van toepassing). Je kunt de overloop naar marges verliezen die je in je oorspronkelijke document hebt opgenomen als je niet met het juiste formaat afdrukt.

Zie Afdrukformaat, overloop naar marges en marges instellen voor meer informatie.

^ Terug naar boven


Limiet voor het aanmaken van boeken

Om een positieve klantervaring te garanderen, beperken we het aantal boeken dat je tegelijkertijd en binnen een bepaalde periode kunt indienen voor publicatie. Als je verwacht regelmatig een groot aantal boeken aan te maken, moet je contact met ons opnemen zodat we kunnen kijken of het mogelijk is om een uitzondering te maken..

^ Terug naar boven

Een PDF-bestand maken

Voor het beste resultaat raden we je aan het manuscriptbestand te converteren naar PDF voordat je het uploadt naar KDP. Kies een van de volgende opties om een PDF-bestand te maken dat bedoeld is voor hoogwaardige afdrukken. Zorg ervoor dat je de documenten opslaat voordat je een PDF maakt, zodat je ze later naar wens kunt bewerken.

Opmerking: Maak een nieuw bestand wanneer je een PDF maakt om te uploaden. Het overschrijven van eerdere versies kan beschadigde gegevens veroorzaken. Dit kan leiden tot vertragingen bij het uploaden, verwerken en produceren.

Ga voor instructies voor het converteren van een Microsoft Word-document naar PDF naar Word-bestand converteren naar PDF voor paperbacks.

Instellingen

Je kunt er afhankelijk van je bewerkingssoftware voor kiezen om af te drukken, te exporteren of op te slaan als PDF. Welke methode je ook kiest, zorg ervoor dat je naast de bovenstaande bestandsspecificaties de volgende PDF-instellingen inschakelt:

 • PDF/X-indeling wordt gebruikt. PDF/X-1a heeft de voorkeur, maar als je bestanden als een ander bestandstype dan PDF/X indient (bijvoorbeeld PDF/A), worden eventuele opmerkingen, formulieren of andere niet-afdrukbare objecten mogelijk verwijderd tijdens onze controle.
 • Downsampling, of resolutie verlagen, van afbeeldingen is uitgeschakeld.
 • Verwijder PDF-aanmaaklogo's of watermerken.
 • Optimaliseer PDF-bestanden. Optimaliseren is nuttig om de bestandsgrootte te verkleinen, zodat het overzetten, uploaden, bekijken en afdrukken van de bestanden sneller verloopt.

Alle andere instellingen kun je in de meeste gevallen op de standaardwaarde laten staan. Als je niet zeker weet hoe je deze instellingen kunt wijzigen, raden we je aan de Hulp-content van de door jou gekozen software te raadplegen. Open het gemaakte PDF-bestand om te zien of alles er naar wens uitziet. Breng anders de nodige wijzigingen aan in het oorspronkelijke document en maak het PDF-bestand opnieuw.

Afdrukken naar PDF:

 1. Zorg dat het oorspronkelijke document geopend is in de toepassing waarin je het boek hebt geschreven en selecteer Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer PDF in de lijst met printers waarnaar je kunt afdrukken. Als PDF niet in de lijst staat, is er mogelijk een knop Afdrukken naar PDF of PDF in het dialoogvenster. Selecteer deze optie als die beschikbaar is. Probeer anders Optie 2 hieronder.
 3. Klik op Eigenschappen, Instellingen of Opties (afhankelijk van je systeem) om de PDF-instellingen te controleren die bij het maken van je PDF-bestand worden gebruikt.
 4. Geef een naam en locatie op voor het PDF-bestand waarnaar je gaat afdrukken (kan standaard de huidige naam en locatie van het oorspronkelijke document zijn). Klik op OK in het dialoogvenster voor afdrukken.

Exporteren naar PDF:

 1. Selecteer Bestand > Exporteren met het oorspronkelijke document open in de toepassing waarin je het boek hebt geschreven. Je moet misschien PDF selecteren als er in de toepassing andere bestandsindelingen zijn voor het exporteren.
 2. Geef een naam en locatie op voor het PDF-bestand dat je gaat exporteren (kan standaard de huidige naam en locatie van het oorspronkelijke document zijn). Klik op Opslaan of OK in het dialoogvenster voor afdrukken.
 3. Controleer de PDF-instellingen die bij het maken van je PDF-bestand worden gebruikt.
 4. Klik op Exporteren of OK in het dialoogvenster voor exporteren.

Sla op als PDF-bestand.

 1. Zorg ervoor dat het oorspronkelijke document geopend is in de toepassing waarin je het boek hebt geschreven en selecteer Opslaan als in het hoofdmenu of menu Bestand.
 2. Kies PDF in de lijst met beschikbare bestandsindelingen.
 3. Klik op Instellingen of Opties (afhankelijk van je systeem) om de PDF-instellingen te controleren die bij het maken van je PDF-bestand worden gebruikt. Kies de volgende instellingen als je systeem dat toelaat. Alle andere instellingen kun je in de meeste gevallen op de standaardwaarde laten staan.
 4. Geef een naam en locatie op voor het PDF-bestand waarnaar je gaat opslaan (kan standaard de huidige naam en locatie van het oorspronkelijke document zijn). Klik op OK in het dialoogvenster voor afdrukken.

Open het gemaakte PDF-bestand om te zien of alles er naar wens uitziet. Breng anders de nodige wijzigingen aan in het oorspronkelijke document en maak het PDF-bestand opnieuw.

Zodra je het bestand hebt opgeslagen, kun je het in KDP uploaden en een preview bekijken.

^ Terug naar bovenChecklist voor handmatige controle

Nadat je het boek hebt ingediend voor publicatie, controleren we handmatig je manuscript- en omslagbestanden. Om ervoor te zorgen dat je boek door de handmatige controle komt, hebben we de onderstaande checklist gemaakt. Het bevat de meest voorkomende redenen waarom bestanden niet door de controle komen.

Als je fouten vindt, moet je je oorspronkelijke bestanden bijwerken en de gecorrigeerde versies uploaden naar KDP. Door het oorspronkelijke bestand bij te werken in plaats van een nieuwe bestandsversie op te slaan, kun je bestandsbeschadiging voorkomen.

Handmatige controle Zorg ervoor dat...
Alle boekgegevens exact overeenkomen met de gegevens in je bestanden De informatie in je manuscript- en omslagbestanden tijdens het maken van je boek exact overeenkomt met de boekgegevens (zoals titel, auteursnaam, editie, taal, ISBN, enz.) Controleer alle onderdelen van je boek, zoals:

 • Titelpagina
 • Auteursrechtenpagina
 • Kop- en voetteksten
 • Voor- en achteromslag
 • Rug
Overloop naar marges
 • Content in het manuscriptbestand die je helemaal tot aan de rand van de pagina wilt laten lopen, moet 3,2 mm (0,125") doorlopen voorbij de afdruklijn aan de boven-, onder- en buitenranden. Zo voorkom je dat er een witte rand op de pagina verschijnt wanneer het boek wordt bijgesneden.
 • Zorg dat voor het omslagformaat rekening is gehouden met overloop naar marges, en de achtergrond (bijvoorbeeld kleur of afbeeldingen) 3,2 mm (0,125") voorbij de afdruklijn doorloopt. Zo voorkom je dat er een witte rand verschijnt wanneer het boek wordt bijgesneden.
Paginering/lege pagina's
 • De paginanummers in je manuscriptbestand staan in de juiste volgorde met even nummers op de linkerpagina's en oneven nummers op de rechterpagina's.
 • Aan het begin of in het midden van een manuscriptbestand mogen niet meer dan 4 opeenvolgende lege pagina's staan. Aan het einde mogen dit niet meer dan 10 opeenvolgende lege pagina's zijn.
 • Je mag in een serie de paginanummering van een vorig boek in het volgende boek voortzetten zolang de naam van de serie en het nummer van het boek in de serie duidelijk staan aangegeven.
 • Het is toegestaan gescande content op te nemen als de oorspronkelijke paginanummering duidelijk zichtbaar is in de voettekst van het manuscriptbestand.
Onleesbare tekst De tekst is groot en duidelijk genoeg zodat lezers je boek goed kunnen lezen. Controleer het volgende om ervoor te zorgen dat de tekst leesbaar is:

 • De tekst heeft minimaal een lettergrootte van 7
 • De tekst wordt niet overlapt of afgekapt door andere elementen
 • De tekst steekt duidelijk af tegen de achtergrond
Controleer de tekst in alle delen van je boek, inclusief het manuscript, afbeeldingen die tekst bevatten en de omslag.
Rugtekst
 • Rond de rugtekst is minimaal 0,16 cm ruimte aan alle kanten. Als de tekst te groot is, kan deze deels doorlopen op de voor- of achteromslag.
 • Je boek heeft voldoende pagina's zodat de rug breed genoeg is voor tekst. Boeken moeten minimaal 79 pagina's bevatten om een rugtekst te hebben.
Sjabloontekst Alle sjabloontekst is aangepast of verwijderd. Controleer alle onderdelen van je boek, zoals:

 • Titelpagina
 • Auteursrechtenpagina
 • Kop- en voetteksten
 • Voor- en achteromslag
 • Rug
Marges
 • De content van je manuscriptbestand loopt niet door voorbij de marges. Dit kan ervoor zorgen dat de content wordt afgekapt bij de productie.
 • De tekst op de omslag loopt niet door voorbij de rand van de omslag. Dit kan ervoor zorgen dat de tekst wordt afgekapt bij de productie.
Gebundelde sets Er staat nergens in je bestanden en metagegevens aangegeven dat je boek deel uitmaakt van een gebundelde set.
Binding Er staat nergens aangegeven dat je boek in verschillende bindingen wordt aangeboden, zoals 'spiraalbinding', 'met harde kaft', 'ingebonden in leer', 'kalender', enz.

^ Terug naar boven
Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit