Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor het converteren van XMDF naar KF8

Inhoudsopgave


KindleGen-opdracht

KindleGen accepteert de map met het XMDF-bronbestand als invoer. KindleGen accepteert ook zip-bestanden. Gebruik hiervoor de volgende opdracht:

kindlegen <folder name>

Je kunt de aanvullende opdrachtregeloptie (-intermediate_only) gebruiken om tussentijdse OPF/HTML-bestanden te genereren:

kindlegen -intermediate_only <folder name>

Deze optie genereert tussentijdse bestanden als OPF/HTML-bestanden in een nieuwe map naast de invoermap. KindleGen geeft deze map de naam van de invoermap, gevolgd door ._dump. Als je iets wilt wijzigen in de tussentijdse bestanden, gebruik je deze tussentijdse HTML- of OPF-bestanden. De tussentijdse HTML- of OPF-bestanden moeten voldoen aan de aanwijzingen elders in dit document.

Het OPF-bestand heet current_content.opf en bevindt zich op dezelfde locatie als het bestand main.xml.

Gebruik de volgende opdracht om de KF8 te genereren op basis van OPF/HTML-bestanden:

kindlegen <OPF File>


Problemen met bron

Een XMDF-bronbestand kan meerdere problemen ondervinden die een nadelig effect hebben op de leeservaring met Kindle. Je kunt deze problemen verhelpen om de leeservaring te verbeteren. In de volgende paragrafen staan enkele bronproblemen die zich regelmatig voordeden tijdens onze tests.

Slechte afbeeldingskwaliteit

Afbeeldingen van slechte kwaliteit leiden ertoe dat de omslag of andere afbeeldingen te klein worden weergegeven. Je voorkomt dit door afbeeldingen van goede kwaliteit aan te leveren. Bekijk kwaliteitsvereisten.Onscherpe Gaiji-tekens

Vervang Gaiji-tekens door de overeenkomstige codetekens of lever afbeeldingen van hoge kwaliteit van ten minste 64 x 64 aan om wazigheid te voorkomen.

Vereisten voor Gaiji-afbeeldingsbestanden:

  • Afbeeldingsindeling: PNG-indeling (8-bits) of JPEG-indeling
  • Grootte: 128 x 128 pixels of groter wordt aanbevolen


Items in inhoudsopgave niet gekoppeld

Alle items in de inhoudsopgave moeten zijn gekoppeld aan het overeenkomstige hoofdstuk.Onjuiste nummerstand in inhoudsopgave

Pas de stijl tate-chu-yoko toe voor indexnummers in de inhoudsopgave om een onjuiste nummerstand te voorkomen.

Juist:

<char_id char_id = "CR0020">

<yoko>10</yoko>

</char_id>

HOOFDSTUK X

Onjuist:

<char_id char_id = "CR0020">10</char_id>

HOOFDSTUK X


Vetgedrukte Kanji-tekens

Vermijd de vetgedrukte stijl voor Kanji-tekens. Hierdoor zien de tekens er onscherp uit.

Juist:

Onjuist:

<font bold = "yes">遺</font>


Verbleekte tekst

Geef geen vaste tekstkleur op. Bij gebruik van lichte kleuren ziet tekst er verbleekt uit. Op sommige Kindle-apparaten kan de lezer de achtergrondkleur veranderen in zwart. Als tekst is gedefinieerd als zwart, is deze niet leesbaar in deze modus en wordt het boek niet uitgegeven.Geen ruimte tussen afbeeldingen

Gebruik regeleinden (<br/>) om te voorkomen dat afbeeldingen worden weergegeven zonder ruimte ertussen.

Voorbeeld:

<object type="image/png" src="image1.png"/>

<br/>

<object type="image/png" src="image2.png"/>Afbeeldingen worden niet weergegeven op aparte pagina's

Als je afbeeldingen wilt weergeven op aparte pagina’s, moet je voor elke afbeelding een apart hoofdstuk gebruiken.Inhoudsopgave wordt niet weergegeven

Je zorgt ervoor dat de inhoudsopgave wordt weergegeven door alle belangrijke koppelingen in de tag <special_page_link> te plaatsen.

Voorbeeld:

<special_page_link>

<special_page title="Hoofdstuk 1">PG1111</special_page> <special_page title="Hoofdstuk 2">PG1112</special_page> ...

</special_page_link>Grote stukken tekst worden niet gecentreerd

Gebruik de stijl valign="middle" niet voor grote hoeveelheden tekst.Dubbele id's

Gebruik niet dezelfde flow-id/pagina-id in dezelfde bron. Gebruik unieke id-namen.Vereisten voor bestandspaden en -namen

Gebruik geen backslash (\) om het bestandspad aan te geven, maar gebruik altijd de gewone schuine streep (/). Gebruik geen speciale tekens (zoals !, @, #, $) in het bestandspad of de bestandsnaam.

Niet-ondersteunde functies

Sommige XMDF-functies worden niet ondersteund door Kindle. Als het bestand dergelijke functies gebruikt, geeft KindleGen een foutmelding weer en mislukt de conversie. De volgende functies worden niet ondersteund.

Nummer

Functie

Tag

Voorbeeld

1

Afbeeldingsanimaties

flip_animation

<flip_animation renewal_time="500ms" > <flip_animation_source src="aaa9.jpg" type="image/jpeg"/>

<flip_animation_source src="aaa2.jpg" type="image/jpeg"/>

...

</flip_animation>

2

Stripboeken

comic_object_entry

<parts_module>

<object_table>

...

<comic_object_entry src="comic9.xml" type="application/x-bvf-comic" object_id="OB0001"/>

</object_table>

</parts_module>

3

Geluidsmedia

sound_object_entry

<parts_module>

<object_table>

...

<sound_object_entry src="movie9.3g2" type="video/3gpp2" object_id="OBmv00"/>

</object_table>

</parts_module>

4

Filmmedia

movie_object_entry

<parts_module>

<object_table>

...

<movie_object_entry src="movie9.3g2" type="video/3gpp2" object_id="OBmv00"/>

</object_table>

</parts_module>

5

Zoekpagina's

search_page_object_entry

<parts_module>

<object_table>

...

<search_page_object_entry src="spage9.xml" type="text/x-bvf-search-page" object_id="OBSP01" />

</object_table>

</parts_module>

6

Klikbare gebieden in afbeeldingen

pointer_region

<event>

<trigger>

<trigger_pointer id="OB003k/CR0001" action_flag="klik">

<pointer_region>

<vertex position="(0,0)"/>

<vertex position="(100,0)"/>

<vertex position="(100,100)"/>

<vertex position="(0,100)"/>

</pointer_region>

</trigger_pointer>

</trigger>

<action>

<action_page_jump page_id="PG0043"/>

</action>

</event>

7

Activeringsactie die wijst naar een URL waarvan het HTML-adres het teken & bevat

action_page_jump

<event>

<trigger>

<trigger_pointer id="OB0006/CR0015" action_flag="klik"/>

</trigger>

<action>

<action_page_jump

book="http://www.japanvisitor.com/index.php?c

ID=359&amp;pID=986" book_type="text/html"/> </action>

</event>

Genegeerde functies

Bij sommige functies die niet worden ondersteund, geeft KindleGen geen fout weer. In plaats daarvan negeert KindleGen de functie en wordt de conversie vervolgd. De volgende functies worden genegeerd.

Nummer

Functie

Tag/kenmerk

Voorbeeld

1

Uitspraak

Kenmerk Reading

<title reading="PI">π</title>

2

Alternatieve code en set voor Gaiji

Kenmerk alt_set en alt_code van tag external_char

<external_char alt_set="sh_extchars" alt_code="0x2345" alt="間"/>

3

Informatie over machtigingen

permission_info

<permission_info> <print_permission

permission="authorized"/>

</permission_info>

4

Methode voor regelafbreking

line_breaking_method

<line_breaking_method method="word_wrap">

5

Afspelen

action_play

<event>

<trigger>

<trigger_pointer id="OB0006/CR0015" action_flag="klik"/>

</trigger>

<action>

<action_play object_id="OBkj23"/>

...

</action>

</event>

6

Ondoorschijnendheid van lettertype, achtergrond en andere elementen

Kenmerk Opacity

<font color="#FF0000" opacity="100"/>

7

Achtergrondmuziek

text_default_background_music

<text_default_attribute> <text_default_background_music src="9.mp3" type="application/x-smaf" loop="yes"/>

...

</text_default_attribute>

8

Decoratieve initiaal

drop_cap

<p drop_cap="2">Alice was...</p>

9

Voorbijschuivende tekstcontent

scrolling_text

<scrolling_text>

Deze tekst blijft continu voorbijschuiven

</scrolling_text>

10

Maskering van content

Masker

<mask>42 </mask>

11

Trefwoorden voor zoekfunctie

key_entry

<key_entry>

<key_item search_word="kado"

table_id="ST0001">

Kado

</key_item>

<key_item search_word="cadeau"

table_id="ST0002">

Cadeau

</key_item>

</key_entry>


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit