Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Geconverteerde content wijzigen

Na het uploaden van je e-book kun je desgewenst wijzigingen aanbrengen in het bestand. KDP comprimeert het bestand met je e-bookcontent in een ZIP-bestand. Dit bevat een HTML-bestand van je tekstcontent en eventuele afbeeldingen. Je kunt het ZIP-bestand downloaden en uitpakken, het HTML-bestand bewerken en vervolgens het bestand met je boekcontent opnieuw comprimeren en uploaden.

Zorg dat het HTML-bestand en de opgenomen afbeeldingen in één enkele map in het ZIP-bestand staan, zonder content in submappen. We raden aan je HTML-bestand in Word te openen om wijzigingen aan te brengen. Als je weet hoe je HTML moet gebruiken, kun je het HTML-bestand ook wijzigen met behulp van een HTML-editor.

Stap 1: Je bestand met boekcontent downloaden

Stap 2: Je HTML-bestand bewerken

Stap 3: Je content opnieuw uploaden

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit