Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Amerikaans fiscaal identificatienummer (TIN) aanvragen

U komt alleen in aanmerking voor een ITIN-ondersteuningsbrief van Amazon als u aan de volgende criteria voldoet:
 1. Uwbelastingvragenlijst moet worden ingevuld
 2. Er moet minstens één Amerikaanse betaling van KDP aan u worden overgemaakt
Zodra u aan deze criteria voldoet, volgt u de onderstaande instructies:
Neem contact met ons op als u een ITIN- brief wilt aanvragen. Dit document kan worden gebruikt in de ITIN-aanvraag die u bij de Amerikaanse belastingdienst kunt indienen samen met de andere benodigde documenten.
U kunt een ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) aanvragen door formulier W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number (aanvraag voor ITIN) in te dienen. De verwerking van de aanvraag neemt maximaal 8 weken in beslag en u dient bepaalde documenten in te dienen, zoals een officiële ITIN-brief.
Niet-Amerikaanse personen kunnen in aanmerking komen voor een Amerikaans bronbelastingtarief van nul of een lager Amerikaans bronbelastingtarief als uw inkomen daadwerkelijk is verbonden met handels- of bedrijfsactiviteiten in de VS, of als uw vestigingsland (het land waar u in het kader van de inkomstenbelasting claimt te wonen) een inkomstenbelastingverdrag heeft met de VS en de juiste documenten worden verstrekt. Zie de lijst met landen die een belastingverdrag hebben en van toepassing zijnde tarieven (in het Engels).

Deze richtlijnen zijn geen vervanging voor de formulierinstructies. Gebruik ze alleen als aanvulling op de IRS-instructies. Neem indien nodig contact op met uw belastingadviseur voor meer advies.

Algemene richtlijnen


 • Vul het formulier W-7 niet in als u een SSN heeft of als u in aanmerking komt voor een SSN. Ga naar de (Engelstalige) websiteSocial Security voor formulier SS-5 of om te weten te komen of u in aanmerking komt voor een SSN
 • Vul alles in. Voer 'N/A' (n.v.t.) in alle velden in op elke regel die niet op u van toepassing is. Op regel 4 bijvoorbeeld moet u drie afzonderlijke velden invullen.
 • Uw aanvraag moet het volgende bevatten:
  • Het door u ingevulde formulier W-7.
  • U moet uw originele, geldige belastingaangifte(n) meesturen met de aanvraag. Er zijn uitzonderingen op de vereiste om een Amerikaanse belastingaangifte te overleggen. Raadpleeg de IRS-instructies (in het Engels) voor meer informatie over uitzonderingen.
  • De originele documenten of gecertificeerde kopieën van deze documenten van de uitgevende instantie, die de gegevens op het formulier W-7 staven. Raadpleeg de IRS-instructies (in het Engels) voor aanvullende informatie over gecertificeerde exemplaren.

De reden waarom u formulier W-7 indient:


U moet het vakje aankruisen bij de reden voor het indienen van het ingevulde formulier W-7. Als u bijvoorbeeld alleen een ITIN nodig heeft om in aanmerking te komen voor een belastingverdragsvoordeel, vinkt u vakje a. ˈNonresident alien required to get ITIN to claim tax treaty benefit' (Niet-inwonende buitenlander die ITIN nodig heeft om in aanmerking te komen voor een belastingverdragsvoordeel) aan. Zie de IRS-instructies (in het Engels) voor meer hulp.

Velden 1-6


Voer uw naam, adres en uw verdere persoonsgegevens als particulier in.
 • Veld 1: Voer uw juridische naam in het Engels in.
 • Veld 2: Voer uw postadres in de volgende volgorde in het Engels in:
  • Kamernummer
  • Naam gebouw
  • Huisnummer
  • Straatnaam
  • Plaats
  • Prefectuur
  • Postcode
  Opmerking: de IRS stuurt uw originele documenten en schriftelijke melding van uw ITIN naar dit adres.
 • Veld 3: voer in het Engels het adres buiten de VS in waar u permanent of normaal gesproken verblijft, als dit adres een ander adres is dan het adres in veld 2.
 • Veld 4: voer uw geboortedatum (maand/dag/jaar), geboorteland, -plaats en -provincie indien van toepassing in.
 • Veld 5: geef aan of u een man of vrouw bent.
 • Veld 6a: voer land of landen van staatsburgerschap in. Voer de landnaam voluit en niet als afkorting in (bijvoorbeeld 'Netherlands').
 • Veld 6b: voer uw nationale (niet-Amerikaanse) belastingidentificatienummer (indien van toepassing) in.
 • Vak 6c: voer indien van toepassing het soort Amerikaans visum dat u heeft, het nummer en de datum waarop het verloopt in.
 • Vak 6d: voer de gegevens met betrekking tot het ingediende identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort) in. Vermeld voor een paspoort het volgende:
  • Bij 'Issued by' (Uitgegeven door) de instantie die het document heeft uitgegeven
  • Bij 'No.' het nummer van het paspoort
  • Bij 'Exp. Date' de datum (maand/dag/jaar) waarop het paspoort verloopt
  • Bij 'date of entry into the United States' (Datum van inreizen in de Verenigde Staten) indien van toepassing de inreisdatum (maand/dag/jaar)
 • Vak 6e. 'Have you previously received an ITIN or an Internal Revenue Service Number (IRSN)?' (Heeft u eerder een ITIN- (Amerikaans fiscaal identificatienummer) of IRSN-nummer (Amerikaans belastingdienstnummer) gekregen?) Geef aan of u al eerder een ITNI- of IRSN-nummer heeft gekregen (of dit niet weet) i). Ga naar veld 6f als u de vraag van veld 6e met 'yes' heeft beantwoord

Vul de datum in en onderteken het formulier

 • Name and title (type or print clearly): (Naam en titel): voer goed leesbaar dezelfde naam in als u bij veld 1 heeft ingevoerd.
 • (Handtekening): onderteken de afgedrukte aanvraag (geen elektronische handtekening). Handtekening in uw eigen taal en schrift, bijvoorbeeld het Japans, wordt geaccepteerd.
 • Applicants Telephone Number (Telefoonnummer aanvrager): noteer hier uw telefoonnummer inclusief landcode. Als het nummer te lang is voor de ruimte die in het elektronische formulier beschikbaar is, drukt u de aanvraag eerst af en vult u het telefoonnummer met de hand in.
 • Datum: voer de datum van ondertekening schriftelijk in de onderstaande volgorde in: maand, dag en jaar.


Internationale aanvragers


Internationale aanvragers kunnen een ITIN (Amerikaans fiscaal identificatienummer) per post, persoonlijk in een IRS-kantoor of via een tussenpersoon aanvragen.
 • Post: Stuur formulier W-7, uw paspoort (of een gecertificeerde kopie) of andere documenten zoals vereist per uitzondering (zie de instructies) per post naar: Internal Revenue Service ITIN Operation P.O. Box 149342 Austin, TX 78714-9342
 • Gebruik voor verzending per koeriersdienst of particuliere bezorgdienst ((bijvoorbeeld FedEx, UPS, DHL) het volgende adres: Internal Revenue Service ITIN Operation Mail Stop 6090-AUSC 3651 S. Interregional, Hwy Austin, TX 78741-0000
 • Persoonlijk bij een IRS-kantoor: kijk hier voor een lijst met IRS-kantoren in het buitenland (Frankfurt, Londen en Parijs) waar W-7-aanvraagformulieren persoonlijk kunnen worden afgegeven.
 • Via een tussenpersoon: u kunt uw aanvraag tegen betaling indienen via een tussenpersoon (Acceptance Agent, AA) die is geautoriseerd door de IRS. Een tussenpersoon kan u helpen bij het invullen en insturen van formulier W-7. Ga voor een lijst met tussenpersonen naar de website van Acceptance Agent Program of ga naar IRS (Engelstalig) en voer ˈacceptance agent programˈ in het zoekvak boven aan de pagina in.

Na ontvangst van de ITIN voert u dit ITIN in de onlinebelastingvragenlijst van KDP in en dient u deze in bij Amazon. Ga voor meer informatie over het aanvragen van een ITN naar de website van de IRS in het Engels.

Meer informatie:
Voor particulieren: ITIN-nummer ((Individual Taxpayer Identification Number)
Voor ondernemingen en niet-particuliere entiteiten: EIN (Employer Identification Number)

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit