Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Richtlijnen voor tabellen - Met aanpasbare opmaak

Inhoudsopgave

Grote tabellen

Amazon raadt aan om opmaak met de HTML-tag <table> voor tabelcontent te gebruiken in plaats van de tabellen als afbeeldingen weer te geven.

Een tabel die als afbeelding wordt weergegeven, kan niet worden gepagineerd omdat de volledige afbeelding op één scherm wordt weergegeven. Tabellen die als afbeeldingen worden weergegeven, kunnen niet worden gelezen door klanten die gebruikmaken van ondersteunende technologie. Als de tabel wordt weergegeven met HTML-tags, is paginering beschikbaar en kan de inhoud van de tabel beschikbaar worden gemaakt voor schermlezers en vernieuwbare brailleleesregels. Lezers kunnen dan ook door de cellen in de tabel navigeren. Als de tabel aanzienlijk breder is dan het scherm zodat pannen noodzakelijk is, is dit minder prettig leesbaar voor de gebruiker.

Voor de beste gebruikerservaring moeten tabellen geen volledige tekstalinea's of grote afbeeldingen in een cel bevatten.

Tabellen met meer dan 1.800 cellen en 20.000 tekens worden niet ondersteund. Enkele kolommen met HTML-tekst zijn het prettigst te lezen voor klanten die verschillende tekengrootten gebruiken. Amazon raadt aan tabellen met minder dan 100 rijen en 10 kolommen te maken.

Als de tabel als afbeelding moet worden weergegeven, moet je onze Richtlijnen voor afbeeldingen volgen en je tabellen waar nodig splitsen.
Eenvoudige HTML-tabellen maken

Gebruik de tag <table> om eenvoudige tabellen met standaardrijen en -kolommen te maken die op de Kindle-apparaten en -toepassingen als tabellen kunnen worden weergegeven. KF8 biedt ondersteuning voor geneste tabellen en samengevoegde cellen, maar Amazon raadt uitgevers aan om dit spaarzaam en alleen waar nodig te gebruiken. Geneste tabellen worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.

Het aantal Colspan- en rowspan-kenmerken moet lager dan of gelijk zijn aan het aantal kolommen of rijen (zoals nodig) in de tabel.

Gebruik geen negatieve marges in de tabelcontent om leesbaarheid te verbeteren. Negatieve marges worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.
Tabellen waar nodig splitsen

Soms kan het nodig zijn om een tabel als afbeelding op te maken, maar de afbeelding kan dan te groot zijn, zodat deze niet leesbaar is op het Kindle-scherm. In dergelijke gevallen is het een goed idee om de afbeelding te splitsen. Het volgende voorbeeld is een richtlijn voor wanneer je een tabel die op twee pagina’s staat, wilt splitsen. Deze logica geldt ook voor tabelafbeeldingen op meerdere pagina's.

Voorbeeld: splits de afbeelding ter hoogte van 60% horizontaal in tweeën, splits de koptekst, kopieer deze naar de onderste helft van de afbeelding en voeg deze samen tot een nieuwe afbeelding. De uiteindelijke twee afbeeldingen zouden even groot moeten zijn, met tabelkoppen.

Bewerk de bronafbeelding, niet het geconverteerde GIF-bestand; anders wordt de afbeelding tweemaal naar de GIF-indeling geconverteerd, waardoor de kwaliteit mogelijk afneemt.
Tabelfuncties met Verbeterde typografie

Als voor een e-book Verbeterde typografie is ingeschakeld, kun je de verbeterde tabelweergave voor tabellen met meer dan drie kolommen openen door op de tabel te dubbeltikken. Tabelfuncties met Verbeterde typografie:

 • Klanten verliezen geen gegevens tijdens het lezen van tabellen. Tekst in tabellen wordt opnieuw ingedeeld als deze niet op de pagina past en wordt aan de rand van het scherm niet bijgesneden.
 • Met Verbeterde typografie kun je overmatige tekstterugloop voorkomen door extra witruimte op de pagina te gebruiken om de kolombreedte opnieuw in te stellen op basis van de schermgrootte. Er wordt altijd een minimale hoeveelheid opvulling tussen rijen en kolommen behouden om ervoor te zorgen dat de randen van rijen en kolommen in verhouding blijven bij alle tekengrootten en voor alle soorten apparaten.
 • Klanten kunnen eenvoudig bladeren door tabellen die meerdere pagina's beslaan met een doorloopindicator.
 • Klanten kunnen een tabel die meerdere pagina's beslaat in één weergave in de Verbeterde typografie-viewer beheren met de mogelijkheid om te pannen, in-/uitzoomen, tekst te highlighten en tekst op te zoeken.

Praktische tips voor het gebruik van Verbeterde typografie met tabellen:

 • Gebruik de tabelstructuur <thead>, <tbody>, <tfoot>.
 • Voeg geen lege kolommen toe voor extra opvulling.
 • Gebruik afbeeldingen in de tekst in plaats van blokafbeeldingen.
 • Tabellen met meer dan 1.800 cellen en 20.000 tekens worden niet ondersteund in Verbeterde typografie. Splits de tabel in kleinere tabellen voor Verbeterde typografie.
 • Verbeterde typografie biedt momenteel geen ondersteuning voor het gebruik van zwevende letters in tabellen. We raden je aan een mediaquery te gebruiken om een vervanging voor Kindle op te geven met behulp van de :: first-letter-selectiefunctie van CSS.
 • Verbeterde typografie ondersteunt momenteel niet <caption-side: bottom>. Content met <caption-side: bottom> wordt boven aan de tabel geplaatst zoals <caption-side:top>.
 • Controleer met Kindle Previewer of je boek Verbeterde typografie ondersteunt.

Voorbeeld:

<table class="defaultcontent" bordercolor="#E66C2C" border="1" cellpadding="4" p align="left">

<caption>Ipsum lorem sit dolor<>caption>

<thead>

<tr>

<th align="left"><i>Lorem ipsum</i></th>

<th align="left"><i>Dolor sit</i></th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td><b>amet</b> amerit</td>

<td><b>amat</b> amerat</td>

</tr> ...

</tbody>

<tfoot>

<tr>

<td><b>sedi</b> sed</td>

<td><b>seda</b> sad</td>

</tr>

</tfoot>

</table>

Met Verbeterde typografie wordt de ruimte op de pagina gebruikt om tekstterugloop te voorkomen en een duidelijk leesbare tabel te maken.

Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit