Nederlands | Hulp | Aanmelden | Feedback geven

Hoe zou je je ervaring met deze pagina beoordelen?

Ga naar onsHulp-centrum voor informatie over veelvoorkomende problemen

Hartelijk dank voor je feedback.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Wat is de belastingstatus van mijn account?

Mogelijk ziet u in de sectie Belastinginformatie van uw KDP-accountpagina deze belastingstatus:

Onvolledig

De Amerikaanse belastingwetgeving verplicht Amazon informatie op te vragen over uw fiscale identiteit. Als de vereiste gegevens niet zijn ingediend, voltooid of gevalideerd, staat uw belastingstatus op Onvolledig. Voer uw belastinginformatie zo snel mogelijk in de onlinebelastingvragenlijst in: zonder een gevalideerd document kunt u niet beginnen met het publiceren of verkopen van boeken in de Kindle Store, noch bestaande boeken bijwerken.

Ingediend
U heeft uw belastinggegevens ingediend en deze worden nu gecontroleerd door de Amerikaanse belastingdienst (IRS). In deze fase kunt u uw belastinginformatie niet wijzigen of bijwerken. Indien er aanvullende informatie nodig is, laten we u dit per e-mail weten.

Ongeldig
De belastinginformatie die voor uw account is ingediend, komt niet overeen met de gegevens van de belastingdienst. U moet de onlinebelastingvragenlijst binnen 30 dagen opnieuw indienen, zodat u uw account zonder problemen kunt blijven gebruiken. (Bekijk hieronder eventuele oplossingen voor het probleem.)

Voltooien
Deze status geeft aan dat u uw KDP-account zonder problemen kunt blijven gebruiken en dat u nieuwe boeken mag blijven publiceren en bestaande boeken mag blijven bewerken. Bij deze status wordt de datum vermeld waarop u uw belastinggegevens hebt ingediend en het bronbelastingtarief dat van toepassing is.

In behandeling
We gaan op dit moment na of we in het bezit zijn van geldige belastinginformatie voor je account. Indien er aanvullende informatie nodig is, laten wij u dit weten. Als u uw belastinginformatie nog niet hebt ingediend, is het zaak dit zo snel mogelijk te doen.

Papieren formulieren verwerken
U heeft ons uw papieren belastingformulieren toegestuurd. Het kan 5-6 weken duren voordat we de formulieren hebben ontvangen en verwerkt. Als tijdens de verwerking van uw formulieren uw informatie verandert, kunt u uw formulier elektronisch indienen door uw toestemming te geven voor elektronische indiening in de belastingvragenlijst. De elektronische verwerking gaat sneller.


Redenen voor een ongeldige status

Amazon is niet op de hoogte van de exacte redenen waarom gegevens ongeldig worden verklaard. Dit zijn echter zaken om op te letten:

• Als u een BSN (burgerservicenummer) opgeeft, moet u uw naam precies zo vermelden zoals deze op de Social Security-kaart staat.
• Als u een Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) opgeeft, dient dit door de IRS te zijn verstrekt.
• Als u een EIN (Employer Identification Number) indient, moet u precies dezelfde naam gebruiken als op de eerste regel van het adres op uw Notice CP575A van de IRS staat.
• Spelfouten in uw naam, een ontbrekende tweede initiaal of tweede voornaam, of een onjuist Amerikaans fiscaal identificatienummer (TIN) kunnen er de oorzaak van zijn dat uw belastinggegevens verschillen van de gegevens van de IRS.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit