Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Een Amerikaanse TIN (fiscaal identificatienummer) aanvragen voor particulieren


Voor particulieren: Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)

Je kunt een ITIN aanvragen door het formulier W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, in te vullen. De verwerking van de aanvraag neemt maximaal 8 weken in beslag en je dient bepaalde documenten in te dienen aan de hand waarvan je identiteit kan worden gecontroleerd, zoals een officiële ITIN-brief. Je kunt een ITIN-brief aanvragen door op de knop Contact, links op deze pagina, te klikken. Als je na het doornemen van de instructies nog vragen hebt, kun je in de VS contact opnemen met de IRS op het telefoonnummer 1-800-829-1040. Bevind je je buiten de VS, dan bel je +1-267-9411000 (niet gratis) of neem je contact op met het IRS-kantoor in Frankfurt, Londen of Parijs.

Algemene informatie over ITIN

Instructies bij formulier W-7

Deze richtlijnen zijn geen vervanging voor de formulierinstructies. Gebruik ze alleen als aanvulling op de IRS-instructies. Neem indien nodig contact op met je belastingadviseur voor meer advies. 

Algemene richtlijn:
 • Vul het formulier W-7 niet in als je een SSN hebt of als je in aanmerking komt voor een SSN. Je komt in aanmerking voor een SSN als je Amerikaans staatsburger bent of als je een permanente verblijfsvergunning of een werkvergunning voor de Verenigde Staten hebt. Zie formulier SS-5, Application for a Social Security Card, voor het aanvragen van een SSN. Ga naar www.socialsecurity.gov of neem contact op met een SSA-kantoor (Social Security Administration) voor formulier SS-5 of om te weten te komen of je in aanmerking komt voor een SSN.
 • Vul alles in. Voer 'N/A' (n.v.t.) in alle velden in op elke regel die niet op jou van toepassing is. Op regel 4 bijvoorbeeld moet je drie afzonderlijke velden invullen.
 • Je aanvraag moet het volgende bevatten:
  i). Het door jou ingevulde formulier W-7.
  ii). Je moet je originele, geldige belastingaangifte(n) meesturen met de aanvraag. Er zijn uitzonderingen op de vereiste om een Amerikaanse belastingaangifte te overleggen. Zie de IRS-instructies voor aanvullende informatie over uitzonderingen.
  iii). De originele documenten of gecertificeerde kopieën van deze documenten van de uitgevende instantie, die de gegevens op het formulier W-7 staven. Zie de IRS-instructies voor aanvullende informatie over gecertificeerde kopieën.  

De reden waarom je formulier W-7 indient.

 • Je moet het vakje aankruisen bij de reden voor het indienen van het ingevulde formulier W-7. Als je bijvoorbeeld alleen een ITIN nodig hebt om in aanmerking te komen voor een belastingverdragsvoordeel, vink je het vakje a. 'Nonresident alien required to get ITIN to claim tax treaty benefit' (Niet-inwonende buitenlander die ITIN nodig heeft om in aanmerking te komen voor een belastingverdragsvoordeel) aan. Zie de IRS-instructies voor verdere hulp.

Veld 1 - 6: Voer je naam, adres en je verdere persoonsgegevens als particulier in

 • Veld 1. Voer je juridische naam in het Engels in
 • Veld 2. Voer je postadres in de volgende volgorde in het Engels in:   
  Kamernummer
  Naam gebouw
  Huisnummer
  Straatnaam
  Plaats
  Provincie
  Postcode     

  Let op: De IRS stuurt je originele documenten en schriftelijke melding van je ITIN naar dit adres.

 • Veld 3. Voer in het Engels het adres buiten de VS in waar je permanent of normaal gesproken verblijft, als dit adres een ander adres is dan het adres in veld 2.
 • Veld 4. Voer je geboortedatum (maand/dag/jaar), geboorteland, -plaats en -provincie indien van toepassing in.
 • Veld 5. Geef aan of je een man of vrouw bent.
 • Veld 6a. Voer land of landen van staatsburgerschap in. Voer de landnaam voluit en niet als afkorting in, bijvoorbeeld 'Netherlands'.
 • Veld 6b. Voer indien van toepassing je nationale (niet-Amerikaanse) fiscale identificatienummer in.
 • Veld 6c. Voer indien van toepassing het soort Amerikaans visum dat je hebt, het nummer en de datum waarop het verloopt in.
 • Veld 6d. Voer de gegevens met betrekking tot het ingediende identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort) in. Vermeld voor een paspoort het volgende:
  i). Bij 'Issued by' (Uitgegeven door) de instantie die het document heeft uitgegeven
  ii). Bij 'No.' het nummer van het paspoort
  iii). Bij 'Exp. Date' de datum (maand/dag/jaar) waarop het paspoort verloopt
  iv). Bij 'date of entry into the United States' (Datum van inreizen in de Verenigde Staten) indien van toepassing de inreisdatum (maand/dag/jaar)  
 • Veld 6e. 'Have you previously received an Internal Revenue Service Number (IRSN) or employer identification number (EIN)?' (Heb je eerder een IRSN (Internal Revenue Service Number) of een EIN (Employer Identification Number) ontvangen?) Geen aan of je al dan niet (of weet niet) een IRSN of EIN van de IRS hebt ontvangen.  

  i). Ga naar veld 6f als je de vraag van veld 6e met 'yes' hebt beantwoord

Vul de datum in en onderteken het formulier 

 • Name and title (type or print clearly)(Naam en titel): Voer goed leesbaar dezelfde naam in als je bij 1 hebt ingevoerd.
 • Signature(Handtekening): Onderteken de afgedrukte aanvraag (geen elektronische handtekening). Handtekening in je eigen taal en schrift, bijvoorbeeld het Japans, wordt geaccepteerd.
 • Applicants Telephone Number (Telefoonnummer aanvrager): Noteer hier je telefoonnummer inclusief landcode. Als het nummer te lang is voor de ruimte die in het elektronische formulier beschikbaar is, druk je de aanvraag eerst af en vul je het telefoonnummer met de hand in.
 • Date: Voer de datum van ondertekening schriftelijk in de volgende volgorde in: maand, dag en jaar.

Internationale aanvragers kunnen een Employer Identification Number (EIN) per post, persoonlijk in een IRS-kantoor of via een tussenpersoon aanvragen.

 • Per post. Stuur formulier W-7, je paspoort (of een gecertificeerde kopie) of andere documenten zoals vereist per uitzondering (zie de instructies) per post naar:   
  Internal Revenue Service
  ITIN Operation
  P.O. Box 149342
  Austin, TX 78714-9342
 • Gebruik voor verzending per koeriersdienst of particuliere bezorgdienst (bijvoorbeeld FedEx, UPS, DHL) het volgende adres:   
  Internal Revenue Service
  ITIN Operation
  Mail Stop 6090-AUSC
  3651 S. Interregional, Hwy
  Austin, TX 78741-0000   
 • Persoonlijk bij een IRS-kantoor. Klik hier voor een lijst met IRS-kantoren in het buitenland (Frankfurt, Londen en Parijs) waar het aanvraagformulier W-7 en de documenten persoonlijk kunnen worden afgegeven.
 • Via een tussenpersoon. Je kunt je aanvraag ook tegen betaling indienen via een tussenpersoon (Acceptance Agent, AA) die is geautoriseerd door de IRS. Een tussenpersoon kan je helpen bij het invullen en insturen van formulier W-7. Ga voor een lijst met agenten naar deze website of ga naar IRS.gov en voer 'acceptance agent program' in het zoekvak boven aan de pagina in.

Na ontvangst van de ITIN voer je dit ITIN in de onlinebelastingvragenlijst van KDP in en dien je deze in bij Amazon. Meer informatie over het aanvragen van een ITIN kun je vinden op de website van de IRSe.


Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit