Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Basic HTML opmaak Richtlijnen

Deze Hulp-pagina is een basishandleiding voor het wijzigen van je titel in HTML. Je wilt misschien nog wijzigingen aanbrengen nadat je je content hebt geconverteerd en je boek hebt geüpload met Kindle Direct Publishing. Als je basiskennis van HTML hebt, kun je het geconverteerde HTML-bestand wijzigen om de opmaak en lay-out te verfijnen. Wij raden aan alleen door te gaan als je vertrouwd bent met HTML-tags.

Het bestand met je boekcontent wordt door KDP geconverteerd tot een .zip-bestand. Dit .zip-bestand bevat een HTML-bestand van je tekstcontent en eventuele afbeeldingen. Je kunt het .zip-bestand downloaden en uitpakken, het HTML-bestand bewerken en vervolgens de content opnieuw zippen en uploaden. Zorg ervoor dat alle content (inclusief afbeeldingen) in één map in het zip-bestand zit, zonder submappen.

Procedure om HTML vanuit KDP te exporteren

1. Klik op de Boekenplank op het vervolgkeuzemenu Acties naast het boek dat je wilt wijzigen.
2. Selecteer Gegevens bewerken in het menu.
3. Scrol naar beneden naar de Boekcontent-sectie en klik op Boek vooraf bekijken.
4. Klik op HTML downloaden.
5. Geef aan op welke locatie op de vaste schijf je het .zip-bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.
6. Pak het .zip-bestand uit
7. Navigeer naar de locatie waar je zojuist het gedownloade ZIP-bestand hebt opgeslagen.
8. Open het .zip-bestand en sla het HTML-bestand op de vaste schijf op.
9. Open en bewerk het HTML-bestand met een HTML-editor (bijv. Kladblok).
10. Ga verder naar Tekstrichtlijnen.


Richtlijnen voor tekst

Tekstrichtlijn nr. 1: normale tekst
De normale tekst in een Kindle-boek moet zijn ingesteld op standaardwaarden. Wij moedigen makers van content aan om creatieve stijlen te gebruiken voor titels, bijzondere alinea's, voetnoten, inhoudsopgaven enz., maar niet voor normale tekst. De reden is dat de vormgeving van normale tekst in de HTML zou prevaleren boven de standaard leesinstellingen van de gebruiker. Gebruikers hebben de neiging dergelijk opmaak als een slechte ervaring te rapporteren. Dit zijn de belangrijkste punten:
  • Normale tekst mag geen gedwongen uitlijning (links uitgelijnd of uitgevuld) hebben. Normale tekst mag ook geen gedwongen regelhoogte hebben.
  • Het standaard lettertype moet voor normale tekst worden gebruikt. De tag letterbeeld= ' …' wordt genegeerd op het Kindle-platform maar dan nog, zorg ervoor dat het niet wordt toegepast op normale tekst. Hetzelfde geldt voor lettertypes uit de CSSfont-stijl.
  • Voor normale tekst moet de standaard lettergrootte worden gebruikt. De tag font size= '… ' of het equivalent daarvan in CSS mag niet worden gebruikt in normale tekst. Normale tekst mag niet vet of cursief zijn. Geselecteerde onderdelen kunnen natuurlijk wel gebruikmaken van deze stijl. Deze richtlijn verhindert alleen een boek dat geheel vet is bijvoorbeeld.
  • Normale tekst mag geen opgelegde letterkleur of achtergrondkleur hebben.

Tekstrichtlijn nr. 2: pagina-einden
Er mogen geen lege regels worden geplaatst om een blanco pagina te maken. Gebruik de pagina-einde-tag mbp:pagebreak/. Dit geldt met name voor documenten die met Microsoft Word zijn gemaakt; je moet de functie Pagina-einde van Word gebruiken.

Tekstrichtlijn nr. 3: regeleinden en -afstand
Maak regeleinden met de (einde)tag <br>, niet met de (alinea)tag <p>.

Tekstrichtlijn nr. 4: alineaopmaak
De eerste regel van elke alinea heeft automatisch een inspringing. Deze instelling kan worden veranderd met inspringingstijl voor de p-tag. Voorbeeld:
o p style=”text-indent:0” - geen inspringing van de eerste regel
o p style=“text-indent:10%” - positieve inspringing, 10% van de breedte van de pagina
o p style=“text-indent:5em” - positieve inspringing, 5 em
o p style=“text-indent:-10pt” - negatieve inspringing, 10 pt
o p style=“text-indent:-10” - negatieve inspringing, 10 pixels; de ruimte voor elke alinea kan worden gewijzigd met behulp van de margin-top-stijl van tag p.
Achtergrondkleur kan niet worden ingesteld voor tekst.
Er kunnen geen randen worden toegevoegd aan alinea's.

Vergrote beginletter
Om de eerste letter van een alinea groter te maken dan de tekst die volgt, gebruik je de lettertype-tag met het size-kenmerk en geef je een grotere lettergrootte op voor de eerste letter.
Bijvoorbeeld: Er was eens...

Marges
Op dit moment ondersteunt Amazon KDP geen marges in CSS/HTML (zoals bovenmarge, linkermarge, enz., ingesteld in px-waarden). Je kunt voor positieve waarden en percentagewaarden (in tegenstelling tot hardgecodeerde waarden) gebruikmaken van het CSS-marge-kenmerk, maar afhankelijk van je tekst wordt dit mogelijk niet goed omgezet. Opmerking: je kunt alleen de marges links, boven en onder instellen, nooit de rechtermarge.

Cascading Style Sheets (CSS) moeten in een apart CSS-bestand worden opgenomen, dat gescheiden is van je HTML-content. Gebruik een tag om het CSS-bestand aan een HTML-bestand te koppelen.
Voorbeeld:
head
link rel= "stylesheet" type= "text/css" href= "theme.css"
head
Alle HTML- en CSS-bestanden moeten worden gecomprimeerd in een .zip-bestand voordat je ze uploadt.

Tekstrichtlijn nr. 5: geen paginanummers
De content van Kindle-boeken heeft een aanpasbare opmaak en kan worden weergegeven met verschillende lettergroottes. Paginanummers zijn dus niet van toepassing.
Er mogen geen verwijzingen naar paginanummers in het boek voorkomen. De kruisverwijzingen mogen geen paginanummers bevatten, er mogen er ook geen paginanummers in een index van niet-opgemaakte tekst staan.


Richtlijnen voor afbeeldingen

Richtlijn voor afbeeldingen nr. 1: ondersteunde invoerindelingen
Het Kindle-platform ondersteunt GIF-, BMP-, JPEG- en niet-doorzichtige PNG-afbeeldingen in je content. Kindle biedt geen ondersteuning voor vectorafbeeldingen. Je moet je vectorafbeeldingen converteren naar rasterafbeeldingen met een van de ondersteunde bestandstypen.

Als je afbeeldingen gebruikt voor schema's, diagrammen, tabellen, kaarten of iets anders dat tekst bevat, moet je speciale aandacht besteden aan de leesbaarheid van de uiteindelijke afbeelding.
Afbeeldingen worden aan de bron toegevoegd met behulp van standaard HTML
Voorbeeld: < img src=”image name.gif” />

Als u de afbeelding aan de schermgrootte van de lezer wilt aanpassen, voegt u height=”100%” aan uw tag <img> toe:
Voorbeeld: < img src=”image name.gif” height=”100%” />

Ga naar onze Richtlijnen voor afbeeldingen en plaatsing voor meer informatie.

Richtlijn voor afbeeldingen nr. 2: automatische afbeeldingsconversie
De maximale grootte van een MOBI-bestand is 650 MB. Zodra je je bronbestand op KDP hebt geüpload, worden de afbeeldingen automatisch in KindleGen geconverteerd zodat de content wordt geoptimaliseerd voor Kindle. Voordat je je bestanden uploadt in KindleGen moet je je afbeeldingen optimaliseren zodat ze een zo hoog mogelijke kwaliteit hebben, maar nog wel binnen de limiet voor de bestandsgrootte vallen.

Richtlijn voor afbeeldingen nr. 3: kleur
Gebruik kleurenafbeeldingen als dat mogelijk en zinvol is. Het huidige Kindle-leesapparaat heeft een zwart-witscherm, maar bij de Kindle-toepassingen voor andere apparaten, zoals de iPhone of de pc, ondersteunen wel kleurenafbeeldingen.

Richtlijn voor afbeeldingen nr. 4: foto’s
Foto's moeten de JPEG-indeling hebben met een kwaliteitsfactor van 40 of hoger. Foto's moeten in de hoogst mogelijke resolutie worden geleverd.

Foto's moeten niet te klein zijn. Zorg ervoor dat de foto's die je gebruikt minstens 600x800 pixels groot zijn, tenzij je ze zelf optimaliseert volgens de vorige richtlijn. Foto's van minder dan 300x400 pixels zijn veel te klein en kunnen worden afgewezen.

Als je foto's in GIF-indeling of te klein zijn, zal de kwaliteit niet beter worden door ze te converteren naar JPEG of door kunstmatig het formaat te vergroten. Ga terug naar de oorspronkelijke bron om een JPEG-afbeelding met voldoende resolutie te maken.

Procedure om je HTML-boekcontent opnieuw naar KDP te uploaden

1. Kopieer je bewerkte HTML-bestand terug in het .zip-bestand dat je eerder hebt gedownload. Zorg ervoor dat alle afbeeldingen en HTML-bestanden zich in een enkele map bevinden, zonder enige content in submappen.
2. Op de Boekenplank selecteer je het vervolgkeuzemenu Acties naast het boek dat je hebt gewijzigd.
3. Selecteer Gegevens bewerken in het menu.
4. Scrol naar beneden naar de Boekcontent-sectie en klik op Browsen naar boek.
5. Ga naar het .zip-bestand dat nu je gewijzigde HTML-bestand bevat.
6. Klik op Boek uploaden.
7. Klik op Opslaan en doorgaan.

Als je meer informatie over het opmaken van content met HTML nodig hebt, raden we je aan op internet te zoeken naar een HTML-zelfstudie of inleiding tot HTML.

Onze excuses.
De dienst of functie die je probeert te gebruiken, is momenteel niet beschikbaar. We zijn bezig om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Probeer het later opnieuw.
Je sessie is verlopen

Meld je opnieuw aan.

Aanmelden
Adobe Flash

Je hebt Adobe Flash Player nodig om deze pagina te kunnen weergeven.

Als je dit programma al hebt geïnstalleerd, controleer dan of het de laatste versie is en is ingeschakeld.

De laatste versie van Adobe Flash Player downloaden
edit