Nederlands | Hulp | Aanmelden

Beoordeel je ervaring met deze pagina


Geweldig

Voldoende

Tegenvallend

Hartelijk dank! Bedankt voor je feedback.

Als je een probleem hebt en hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.

Hulp-onderwerpen

Contact

Heb je feedback? Kun je je antwoord niet vinden op de Hulp-pagina's?

Contact

Een Amerikaans TIN (Taxpayer ID Number) voor particulieren

U kunt een ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) aanvragen door formulier W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number (aanvraag voor ITIN) in te dienen. De verwerking van de aanvraag neemt maximaal 8 weken in beslag en u dient bepaalde documenten in te dienen, zoals een officiële ITIN-brief.

Neem contact met ons op als u een ITIN- brief wilt aanvragen. Dit document kan worden gebruikt in de ITIN-aanvraag die u bij de Amerikaanse belastingdienst kunt indienen samen met de andere benodigde documenten.

Niet-Amerikaanse personen kunnen in aanmerking komen voor een Amerikaans bronbelastingtarief van nul of een lager Amerikaans bronbelastingtarief als uw inkomen daadwerkelijk is verbonden met handels- of bedrijfsactiviteiten in de VS, of als uw vestigingsland (het land waar u in het kader van de inkomstenbelasting claimt te wonen) een inkomstenbelastingverdrag heeft met de VS en de juiste documenten worden verstrekt. Zie de lijst met landen die een belastingverdrag hebben en van toepassing zijnde tarieven.

Deze richtlijnen zijn geen vervanging voor de formulierinstructies. Gebruik ze alleen als aanvulling op de IRS-instructies. Neem indien nodig contact op met uw belastingadviseur voor meer advies.Algemene richtlijnen

 • Vul het formulier W-7 niet in als u een SSN heeft of als u in aanmerking komt voor een SSN. U komt in aanmerking voor een SSN als u Amerikaans staatsburger bent of als u een permanente verblijfsvergunning of een werkvergunning voor de Verenigde Staten heeft. Zie formulier SS-5, Application for a Social Security Card, voor het aanvragen van een SSN. Ga naar www.socialsecurity.gov of neem contact op met een SSA-kantoor (Social Security Administration) voor formulier SS-5 of om te weten te komen of u in aanmerking komt voor een SSN.
 • Vul alles in. Voer 'N/A' (n.v.t.) in alle velden in op elke regel die niet op jou van toepassing is. Op regel 4 bijvoorbeeld moet u drie afzonderlijke velden invullen.
 • Uw aanvraag moet het volgende bevatten:
  i). Het door u ingevulde formulier W-7.
  ii). U moet uw originele, geldige belastingaangifte(n) meesturen met de aanvraag. Er zijn uitzonderingen op de vereiste om een Amerikaanse belastingaangifte te overleggen. Raadpleeg de IRS- instructies voor meer informatie over uitzonderingen.
  iii). De originele documenten of gewaarmerkte kopieën van deze documenten van de uitgevende instantie, die de informatie ondersteunen die u op formulier W-7 heeft verstrekt. Raadpleeg de IRS- instructies voor meer informatie over gewaarmerkte kopieën.


De reden waarom u formulier W-7 indient:

U moet het vakje aankruisen bij de reden voor het indienen van het ingevulde formulier W-7. Als u bijvoorbeeld alleen een ITIN nodig heeft om in aanmerking te komen voor een belastingverdragsvoordeel, vinkt u vakje a. ˈNonresident alien required to get ITIN to claim tax treaty benefit' (Niet-inwonende buitenlander die ITIN nodig heeft om in aanmerking te komen voor een belastingverdragsvoordeel) aan. Zie de IRS-instructies voor meer hulp.Vakken 1-6

Voer uw naam, adres en uw verdere persoonsgegevens als particulier in.
 • Veld 1. Voer uw juridische naam in het Engels in
 • Veld 2. Voer uw postadres in de onderstaande volgorde in het Engels in:

  • Kamernummer
  • Naam gebouw
  • Huisnummer
  • Straatnaam
  • Plaats
  • Prefectuur
  • Postcode

  Opmerking: de IRS stuurt uw originele documenten en schriftelijke melding van uw ITIN naar dit adres.

 • Veld 3. Voer in het Engels het adres buiten de VS in waar u permanent of normaal gesproken verblijft, als dit adres afwijkt van het adres in veld 2.
 • Veld 4. Voer uw geboortedatum (maand/dag/jaar) en land, plaats en staat/ provincie van geboorte in.
 • Veld 5. Geef aan of u man of vrouw bent.
 • Veld 6a. Voer land of landen van staatsburgerschap in. Voer de landnaam voluit en niet als afkorting in, bijvoorbeeld 'Netherlands'.
 • Veld 6b. Voer uw nationale (niet-Amerikaanse) belastingidentificatienummer in (indien van toepassing).
 • Veld 6c. Voer indien van toepassing het soort Amerikaans visum dat u heeft, het nummer en de datum waarop het verloopt in.
 • Veld 6d. Voer de gegevens van het ingediende identiteitsdocument in, bijvoorbeeld een paspoort. Vermeld voor een paspoort het volgende:
  i). Bij 'Issued by' (Uitgegeven door) de instantie die het document heeft uitgegeven
  ii). Bij 'No.' het nummer van het paspoort
  iii). Bij 'Exp. Datum' de datum (maand/dag/jaar) waarop het paspoort verloopt
  iv). Bij 'date of entry into the United States' (Inreisdatum in de Verenigde Staten) indien van toepassing de datum (maand/dag/jaar)
 • Veld 6e. 'Have you previously received an ITIN or an Internal Revenue Service Number (IRSN)?' (Heeft u eerder een ITIN- (Amerikaans fiscaal identificatienummer) of IRSN-nummer (Amerikaans belastingdienstnummer) gekregen?) Voer in of u eerder een ITIN of IRSN heeft ontvangen (of dit niet weet).

  i). Vul veld 6f in als u 'yes' heeft geantwoord bij veld 6eVul de datum in en onderteken het formulier

 • Naam en titel (duidelijk typen of schrijven). Voer dezelfde naam in als u bij veld 1 heeft ingevoerd.
 • Handtekening. (Handtekening): Onderteken de afgedrukte aanvraag (geen elektronische handtekening). Handtekening in je eigen taal en schrift, bijvoorbeeld het Japans, wordt geaccepteerd.
 • Applicants telephone number. (Telefoonnummer aanvrager): Noteer hier uw telefoonnummer inclusief landcode. Als het nummer te lang is voor de ruimte die in het elektronische formulier beschikbaar is, drukt u de aanvraag eerst af en vult u het telefoonnummer met de hand in.
 • Date. Voer de datum van ondertekening schriftelijk in de onderstaande volgorde in: maand, dag en jaar.


Internationale aanvragers

Internationale aanvragers kunnen een ITIN (Amerikaans fiscaal identificatienummer) per post, persoonlijk in een IRS-kantoor of via een tussenpersoon aanvragen.

 • Per post. Stuur formulier W-7, uw paspoort (of een gewaarmerkte kopie) (of andere vereiste documenten in geval van een uitzondering - zie de instructies) naar:
  Internal Revenue Service
  ITIN Operation
  P.O. Box 149342
  Austin, TX 78714-9342
 • Gebruik voor verzending per koeriersdienst of particuliere bezorgdienst (bijvoorbeeld FedEx, UPS, DHL) het volgende adres:
  Internal Revenue Service
  ITIN Operation
  Mail Stop 6090-AUSC
  3651 S. Interregional, Hwy
  Austin, TX 78741-0000
 • Persoonlijk bij een IRS- kantoor. Klik hier voor een lijst met IRS-kantoren in het buitenland (Frankfurt, Londen en Parijs), waar W-7-aanvraagformulieren persoonlijk kunnen worden afgegeven.
 • Via een tussenpersoon. U kunt uw aanvraag ook indienen via een tussenpersoon (Acceptance Agent, AA) die is geautoriseerd door de IRS. Hieraan zijn kosten verbonden. Een tussenpersoon kan je helpen bij het invullen en insturen van formulier W-7. Een lijst van tussenpersonen is beschikbaar op deze website. Of ga naar IRS.gov en voer 'acceptance agent program' in in het zoekvak boven aan de pagina.

Na ontvangst van het ITIN voert u het ITIN-nummer in in de online belastingvragenlijst van KDP en dient u deze in bij Amazon. Ga voor meer informatie over het aanvragen van een ITIN naar de IRS- website.


Er is een onverwachte fout opgetreden. Probeer het later nog eens.
Je sessie is verlopen

Meld je aan om door te gaan

Aanmelden
edit